Chat with us, powered by LiveChat 05 thay đổi về số tiền đóng BHYT, BHXH từ ngày 01/7/2018

05 thay đổi về số tiền đóng BHYT, BHXH từ ngày 01/7/2018

05 thay đổi về số tiền đóng BHYT, BHXH từ ngày 01/7/2018

(Hình ảnh: 05 thay đổi về số tiền đóng BHYT, BHXH từ ngày 01/7/2018)

(Hình ảnh: 05 thay đổi về số tiền đóng BHYT, BHXH từ ngày 01/7/2018)

** Từ ngày 01/7/2018, mức lương cơ sở sẽ tăng từ 1.300.000 đồng/tháng lên thành 1.390.000 đồng/tháng theo Khoản 7 Điều 3 Nghị quyết 49/2017/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. 

** Theo đó, số tiền đóng BHYT , BHXH có một số thay đổi như sau để phù hợp với mức lương cơ sở mới nêu trên:

1. Số tiền đóng BHYT đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã = 1.390.000 x 4.5% = 62.550 đồng/tháng.

2. Số tiền đóng BHYT đối với các đối tượng khác hưởng tiền lương do Nhà nước quy định = (Lương + các khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở 1.390.000 đồng/tháng) x 4.5%

3. Số tiền đóng BHXH đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã = 1.390.000 x 8% = 111.200 đồng/tháng.

4. Số tiền đóng BHXH đối với các đối tượng khác hưởng tiền lương do Nhà nước quy định = (Lương + các khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở 1.390.000 đồng/tháng) x 8%.

5. Số tiền tối đa đóng BHXH đối với người lao động, người hưởng tiền lương do Nhà nước quy định = 1.390.000 x 20 x 8% = 2.224.000 đồng/tháng.

Nội dung nêu trên được căn cứ vào Luật BHXH 2014, Luật BHYT sửa đổi 2014, Nghị định 105/2014/NĐ-CP.

Bài viết: 05 thay đổi về số tiền đóng BHYT, BHXH từ ngày 01/7/2018

học-kế-toán-thực-hành

Tags từ khóa: những thay đổi về bhxh năm 2018 – các khoản tính và không tính đóng bhxh từ 01/01/2018 – lộ trình đóng bhxh bhyt bhtn – phụ cấp đóng bhxh 2018 – mức đóng bảo hiểm theo vùng năm 2018 – mức lương đóng bhxh tối thiểu năm 2018 – năm 2018 đóng bhxh như thế nào – mức đóng bhxh năm 2018 của doanh nghiệp

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá 05 thay đổi về số tiền đóng BHYT, BHXH từ ngày 01/7/2018 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.