Chat with us, powered by LiveChat Công việc của kế toán trường học

Công việc của kế toán trường học

Công việc của kế toán trường học

Công việc của kế toán trường học là như thế nào? Có giống với công việc kế toán ở những doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hay thương mại không? Người làm kế toán ở các trường học cần lưu ý những điều gì? Hãy cùng tìm hiểu về vị trí này nhé.

cong-viec-cua-ke-toan-truong-hoc

Kế toán trường học là gì?

 • Kế toán là ngành nghề mà hầu như lĩnh vực nào cũng phải cần đến, không chỉ ở những doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, thương mại dịch vụ cần những kế toán mà ngay cả những trường học cũng cần có những người kế toán để hạch toán các nghiệp vụ phát sinh hàng ngày.
 • Kế toán trường học là bộ phận tham m­ưu, giúp việc Hiệu trưởng thực hiện chức năng tổ chức, quản lý trong công tác Tài chính – Kế toán theo chế độ Nhà nước ban hành.

Nhiệm vụ của kế toán trường học là gì?

 • Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán theo đối tượng và nội dung công việc kế toán, theo chuẩn mực và chế độ kế toán.
 • Kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi tài chính, các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ; kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản; phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính kế toán
 • Phân tích thông tin, số liệu kế toán; tham mưu, đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán:
 • Xây dựng và thực hiện các kế hoạch tài chính ngắn hạn, trung hạn, dài hạn.
 • Cung cấp thông tin, số liệu kế toán theo quy định của pháp luật.
 • Bảo quản, lưu trữ hồ sơ, chứng từ, sổ sách liên quan đến công tác tài chính theo quy định của pháp luật.
 • Theo dõi, phối hợp, hỗ trợ đào tạo bồi dưỡng đội ngũ kế toán của các đơn vị trong Trường.
 • Tham gia các hội đồng: Thi đua khen thưởng, xét học bổng, kiểm kê thanh lý tài sản, đấu thầu,…, và các hoạt động tổ chức đoàn thể trong Nhà trường.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác được Nhà trường giao.

Công việc của kế toán trường học là gì?

 • Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các bộ phân nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp
 • Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh
 • Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp
 • Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết
 • Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế khối văn phòng trường, lập quyết toán văn phòng cơ quan
 • Theo dõi công nợ khối văn phòng, quản lý tổng quát công nợ toàn cơ quan. Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi toàn cơ quan
 • Lập báo cáo tài chính theo từng quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết
 • Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán
 • Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại các đơn vị cơ sở
 • Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu
 • Cung cấp số liệu cho ban giám đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu
 • Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của phụ trách văn phòng kế toán tài vụ
 • Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến ….

** Sau khi các bạn tìm hiểu sâu về nhiệm vụ kế toán trường học thì sau đây Trung tâm gia sư kế toán trưởng chia sẻ đến các bạn kế toán viên đang làm việc tại trường học một số câu hỏi tình huống liên quan như sau:

Câu hỏi: Tôi là kế toán, nhân viên hành chính (thư viện, văn phòng, văn thư) trong các trường học. Với đặc thù công việc như vậy, chúng tôi có được hưởng phụ cấp công vụ không?

Trung tâm giải đáp :

Theo quy định tại Điều 2 Luật Viên chức và theo thư bạn viết, các kế toán của trường học được gọi là viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Ngày 15/4/2012, Chính phủ ban hành Nghị Nghị định 34/2012/NĐ-CP về chế độ phụ cấp công vụ.

Theo đó, Nghị định này quy định về chế độ phụ cấp công vụ đối với cán bộ, công chức, người hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân sách nhà nước làm việc trong các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội ở Trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, ở xã, phường, thị trấn và lực lượng vũ trang.

Đối chiếu với quy định trên và các Điều 1, 2, 3 Nghị định 34/2012/NĐ-CP trường hợp của các bạn không thuộc đối tượng được hưởng chế độ phụ cấp công vụ.

Câu hỏi: Thuế giá trị gia tăng áp dụng đối với dịch vụ trường học như thế nào?

Trả lời:

Theo luật giá trị gia tăng  thì trong đối tượng không chịu thuế bao gồm có:

Dạy học, dạy nghề theo quy định của pháp luật.

Vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt, xe điện.

quà tặng cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân; quà biếu, quà tặng cho cá nhân tại Việt Nam theo mức quy định của Chính phủ; đồ dùng của tổ chức, cá nhân nước ngoài theo tiêu chuẩn miễn trừ ngoại giao; hàng mang theo người trong tiêu chuẩn hành lý miễn thuế.

 

 

 

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá Công việc của kế toán trường học 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.