Chat with us, powered by LiveChat Kê khai sai báo cáo sử dụng hóa đơn xử lý thế nào? - Học kế toán thực hành

Kê khai sai báo cáo sử dụng hóa đơn xử lý thế nào?

Kê khai sai báo cáo sử dụng hóa đơn xử lý thế nào? Doanh nghiệp lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn có sai sót thì có bị phạt không? nếu có thì mức phạt bao nhiêu? Hồ sơ nộp lại báo cáo sử dụng hóa đơn bao gồm những gì? cách khắc phục hậu quả ra sao?,… Các bạn tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé.

Khai sai báo cáo sử dụng hóa đơn xử lý thế nào

Hình ảnh: Kê khai sai báo cáo sử dụng hóa đơn xử lý thế nào?

*Căn cứ

– Điều 40 Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 09 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn, có hiệu lực từ ngày 09/11/2013

– Điều 13 Thông tư Số: 10 /2014/TT-BTC Hà Nội, ngày 17 tháng 1 năm 2014 Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 tháng 3 năm 2014 thay thế Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013

+ Điều 13. Hành vi quy định về lập, gửi thông báo và báo cáo (trừ thông báo phát hành hoá đơn) cho cơ quan thuế

“1. Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi lập sai hoặc không đầy đủ nội dung của thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn, theo quy định.

– Ngoài bị phạt tiền, tổ chức, cá nhân phải lập và gửi lại cơ quan thuế các thông báo, báo cáo đúng quy định. Trường hợp tổ chức, cá nhân phát hiện sai sót và lập lại thông báo, báo cáo thay thế đúng quy định gửi cơ quan thuế trong thời hạn quy định nộp thông báo, báo cáo thì không bị xử phạt.”

học kế toán thực hành

Bạn đang xem: “Kê khai sai báo cáo sử dụng hóa đơn xử lý thế nào?”

* Như vậy: Căn cứ theo quy định trên khi doanh nghiệp lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn sai sót thì:

1. Doanh nghiệp lập lại trong thời hạn quy định thì không bị xử phạt. ví dụ: 15/4/2016 doanh nghiệp kê khai Báo Cáo Sử dụng hóa đơn cho quý 01/2016 nhưng sau đó phát hiện sai sót nên doanh nghiệp đã lập lại báo cáo sử dụng hóa đơn đúng vào ngày 20/4/2016

2. Doanh nghiệp lập sai báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn và lập lại sau khi hết hạn nộp thông báo thì phạt tiền từ 200.000 đồng đến 1.000.000 đồng ví dụ: 25/4/2016 doanh nghiệp kê khai Báo Cáo Sử dụng hóa đơn cho quý 01/2016 nhưng sau đó phát hiện sai sót nên doanh nghiệp đã lập lại báo cáo sử dụng hóa đơn đúng vào ngày 5/5/2016

Hồ sơ nộp lại báo cáo tình hình sử dụng (THSD) hóa đơn sai gồm :

  • Trường hợp 01: trong hạn nộp tờ khai

1. Báo cáo THSD Hóa Đơn đúng (giống như nộp lần đầu bị sai sót)

2. Nộp lại Qua trang nộp tờ khai của tổng cục thuế

=> Vì Sai trong thời hạn nộp báo cáo nên không bị phạt

  • Trường hợp 02: quá hạn nộp tờ khai

1. Báo cáo THSD Hóa Đơn đúng (giống như nộp lần đầu bị sai sót)

2. Nộp lại Qua trang nộp tờ khai của tổng cục thuế

2. Bản gốc báo cáo THSD hóa đơn sai ( để cơ quan Thuế đối chiếu) / hoặc bản photo để nộp cho cơ quan Thuế lưu cùng bản đúng để sau này làm chứng từ đối chiếu giải trình khi thanh tra thuế khi được hỏi

3. Giấy nộp tiền phạt: mức phạt trung bình là 600.000 đ

*Căn cứ:

–Nghị định 49/2016/NĐ-CP ngày 27 tháng 5 năm 2016 sửa đổi Nghị định 109/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn, theo đó, sửa đổi quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực quản lý giá, vi phạm hành chính về phí, lệ phí và xử phạt hành chính trong lĩnh vực quản lý hóa đơn
– Tại Điều 3 khoản 7. Sửa đổi, bổ sung một số Điều quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý hóa đơn

7. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1; bổ sung Khoản 4 vào Điều 40 như sau:

“1. Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi lập sai hoặc không đầy đủ nội dung của thông báo, báo cáo theo quy định gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn.

– Trường hợp tổ chức, cá nhân tự phát hiện sai sót và lập lại thông báo, báo cáo thay thế đúng quy định gửi cơ quan thuế trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền ban hành Quyết định thanh tra thuế, kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế thì không bị phạt tiền”.

*Theo đó:

Kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2016 nếu doanh nghiệp lập sai Báo cáo sử dụng hóa đơn thì:

  • Nếu doanh nghiệp kê khai sai và phát hiện ra nộp lại trước thời điểm có công bố quyết định thanh tra thuế tại doanh nghiệp thì không bị phạt

1. Lập lại Báo cáo THSD Hóa Đơn đúng điều chỉnh tờ khai sai

2. Nộp lại Qua trang nộp tờ khai của tổng cục thuế: http:// nhantokhai .gdt .gov .vn/ihtkk_nnt/home_public.jsp

=> Doanh nghiệp nộp lại trước khi có Quyết định thanh tra thuế, kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế thì không bị phạt tiền

  • Nếu doanh nghiệp kê khai sai và không phát hiện khi cơ quan thuế kiểm tra tra quyết toán thuế tại doanh nghiệp thì mức phạt từ 200.000 đến 1.000.000 đ => Mức phạt áp dụng trung bình là 600.000

Nguồn: Chu Đình Xinh

Bài viết: “Kê khai sai báo cáo sử dụng hóa đơn xử lý thế nào?”

học kế toán thực hành

Có thể bạn quan tâm: “Kê khai hóa đơn đầu vào chưa thông báo phát hành thì bên mua có bị phạt?”

Ngày 14/12/2016, Tổng cục thuế ban hành công văn 5791/TCT-CS, hướng dẫn về việc xử lý hành vi sử dụng hóa đơn chưa thông báo phát hành.

Căn cứ: Khoản 1, Điều 12, Thông tư 166/2013/TT-BTC

“Sử dụng hóa đơn, chứng từ bất hợp pháp để hạch toán giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc làm tăng số tiền thuế được hoàn, số tiền thuế được miễn, giảm, nhưng khi cơ quan thuế kiểm tra phát hiện, người mua có hồ sơ, tài liệu, chứng từ, hóa đơn chứng minh được lỗi vi phạm hóa đơn bất hợp pháp thuộc về bên bán hàng và người mua đã hạch toán kế toán đầy đủ theo quy định”.

Theo đó:

Trường hợp doanh nghiệp sử dụng hóa đơn mà bên bán chưa thông báo phát hành nhưng doanh nghiệp:

– Có hồ sơ, tài liệu, chứng từ, hóa đơn chứng minh được lỗi vi phạm hóa đơn bất hợp pháp thuộc về bên bán;
– Hạch toán kế toán đầy đủ theo quy định.

Thì bị xử phạt về hành vi khai sai dẫn đến nộp thiếu thuế hoặc tăng tiền thuế hoàn, không bị phạt về hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp.

Mức xử phạt là 20% tính trên số tiền thuế khai thiếu hoặc số tiền thuế được hoàn, số thuế được miễn, giảm cao hơn so với mức quy định của pháp luật về thuế.

Related Posts

 
Đánh giá Kê khai sai báo cáo sử dụng hóa đơn xử lý thế nào? 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.