Chat with us, powered by LiveChat Cần những chứng từ gì để đưa tiền điện, nước vào chi phí hợp lý?

Cần những chứng từ gì để đưa tiền điện, nước vào chi phí hợp lý?

Cần những chứng từ gì để đưa tiền điện, nước vào chi phí hợp lý?

Cần những chứng từ gì để đưa tiền điện, nước vào chi phí hợp lý
(Hình ảnh: Cần những chứng từ gì để đưa tiền điện, nước vào chi phí hợp lý?)

 Doanh nghiệp có ký hợp đồng thuê nhà do cá nhân, hộ gia đình là chủ sở hữu để làm văn phòng, gồm 2 trường hợp:

Trường hợp 1: Doanh nghiệp thanh toán tiền điện, nước cho chủ sở hửu thì được tính chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN, nếu có:

– Hợp đồng thuê nhà với cá nhân (hộ gia đình) cho thuê nhà

– Chứng từ thanh toán tiền điện, nước cho cá nhân cho thuê nhà phù hợp với số lượng điện, nước thực tế tiêu thụ.

Trường hợp 2: Doanh nghiệp trực tiếp thanh toán với tiền điện, nước cho nhà cung cấp điện, nước thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN, nếu có:

– Hóa đơn thanh toán tiền điện, nước;

– Hợp đồng thuê nhà với cá nhân (hộ gia đình ) cho thuê nhà.

(Theo Điểm 2.15, Khoản 2, Điều 4, Thông tư số 96/2015/TT-BTC)

Bài viết: Cần những chứng từ gì để đưa tiền điện, nước vào chi phí hợp lý?

ads

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá Cần những chứng từ gì để đưa tiền điện, nước vào chi phí hợp lý? 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.