Chat with us, powered by LiveChat Tiền thưởng cho nhân viên đạt doanh số có tính vào thu nhập chịu thuế TNCN? - Học kế toán thực hành

Tiền thưởng cho nhân viên đạt doanh số có tính vào thu nhập chịu thuế TNCN?

Tiền thưởng cho nhân viên đạt doanh số có tính vào thu nhập chịu thuế TNCN? Doanh nghiệp thường khuyến khích nhân viên làm việc bằng cách thưởng theo doanh số? vậy tiền thưởng cho nhân viên đạt doanh số có tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN, có tính vào thu nhập chịu thuế TNCN?

tien-thuong-cho-nhan-vien-dat-doanh-so-co-tinh-vao-thu-nhap-chiu-thue-tncn

Hình ảnh: Tiền thưởng cho nhân viên đạt doanh số có tính vào thu nhập chịu thuế TNCN?

1. Chi phí tiền thưởng cho nhân viên đạt doanh số có tính vào chi phí hợp lý?

Chi thưởng cho nhân viên đạt doanh số được tính chi phí được trừ khi tính thuế TNDN nếu đáp ứng đủ điều kiện:

+ Được quy định trong một trong các văn bản: Quy chế tài chính, Quy chế chi tiêu nội bộ, Hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể…

+ Doanh nghiệp cung cấp đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định

(Theo điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC)

2. Tiền thưởng cho nhân viên đạt doanh số có tính là thu nhập chịu thuế TNCN?

Theo Điều 2, khoản 2, Thông tư 111/2013/TT_BTC quy định:

“2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công

Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm:

a. Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền.”

==> Như vậy: Tiền thưởng cho nhân viên đạt doanh số là thu nhập chịu thuế TNCN theo biểu thuế lũy tiến từng phần.

3. Hồ sơ, chứng từ chứng minh chi thưởng cho nhân viên đạt doanh số

  • Quy chế tài chính, Quy chế chi tiêu nội bộ, Hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể…
  • Quyết định chi thưởng của Ban Giám đốc
  • Danh sách lao động được thưởng do đạt doanh số có chữ ký xác nhận.
  • Bảng lương.

4. Hạch toán chi thưởng cho nhân viên đạt doanh số

– Khi tính tiền thưởng phải trả cho nhân viên:

Nợ TK 642, 641
Có TK 334

– Khi chi trả tiền thưởng cho nhân viên:

Nợ TK 334
Có TK 111, 112, 3335

Bài viết: “Tiền thưởng cho nhân viên đạt doanh số có tính vào thu nhập chịu thuế TNCN?”

ads

Có thể bạn quan tâm: “Phân biệt xoá bỏ hoá đơn và huỷ bỏ hoá đơn GTGT”

– Xoá bỏ hoá đơn GTGT trong các trường hợp sau :

+ Phát hiện hoá đơn đã lập viết sai chưa giao liên 2 cho người mua thì bạn gạch chéo hoá đơn ( Các liên ) và phát hành hoá đơn mới cho khách hàng.
+ Hoá đơn đã lập giao cho người mua nhưng chưa kê khai ta lập biên bản thu hồi hoá đơn làm biên bản cam kết không kê khai hoá đơn đó 2 bên cùng ký xác nhận.
+ Xoá bỏ hoá đơn đơn lẻ có thể diễn ra với các hoá đơn GTGT không liền nhau

– Huỷ bỏ hoá đơn GTGT trong các trường hợp sau:

+ Hoá đơn đặt in, hoá đơn mua bị in sai thông tin : địa chỉ, công ty, mã số thuế…phải được huỷ trước khi thanh lý hợp đồng mua, in ấn hoá đơn.
+ Doanh nghiệp không có tiếp tục sử dụng hoá đơn phải huỷ bỏ hoá đơn còn tồn đọng.
+ Doanh nghiệp giải thể phải làn thủ tục huỷ hoá đơn.
+ Doanh nghiệp thay đổi thông tin : tên công ty, địa chỉ, mã số thuế…tính chất vẫn được lưu hành những phải đóng dấu đỏ vào phần sửa đổi >> Nhưng lời khuyên nên huỷ bỏ hoá đơn đó và phát hành hoá đơn mới.
+ Huỷ hoá đơn diễn ra đối với hoá đơn có số hoá đơn diễn ra liên tiếp nhau đến hết

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá Tiền thưởng cho nhân viên đạt doanh số có tính vào thu nhập chịu thuế TNCN? 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.