Chat with us, powered by LiveChat 07 trường hợp được miễn lệ phí môn bài theo Nghị định 139/2016/NĐ-CP

07 trường hợp được miễn lệ phí môn bài theo Nghị định 139/2016/NĐ-CP

07 trường hợp được miễn lệ phí môn bài theo Nghị định 139/2016/NĐ-CP – Lệ phí môn bài là một khoản thu mà doanh nghiệp và hộ kinh doanh phải nộp hằng năm. Nhiều trường hợp bắt buộc phải đóng lệ phí môn bài mới đủ điều kiện thành lập công ty. Tuy nhiên, kể từ năm 2017 trở đi căn cứ theo Nghị định 139/2016/NĐ-CP thì có 7 đối tượng được miễn lệ phí môn bài, cụ thể như sau:

(Hình ảnh: 07 trường hợp được miễn lệ phí môn bài theo Nghị định 139/2016/NĐ-CP)

(Hình ảnh: 07 trường hợp được miễn lệ phí môn bài theo Nghị định 139/2016/NĐ-CP)

Các trường hợp được miễn lệ phí môn bài gồm:

1. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh có doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống.

Mức doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống là tổng doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân theo quy định của luật thuế thu nhập cá nhân.

2. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh không thường xuyên; không có địa điểm cố định theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

3. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất muối.

4. Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá.

Bạn đang xem: 07 trường hợp được miễn lệ phí môn bài theo Nghị định 139/2016/NĐ-CP

5. Điểm bưu điện văn hóa xã; cơ quan báo chí (báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử).

6. Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã hoạt động dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp.

7. Quỹ tín dụng nhân dân xã; hợp tác xã chuyên kinh doanh dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp; chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã và của doanh nghiệp tư nhân kinh doanh tại địa bàn miền núi. Địa bàn miền núi được xác định theo quy định của Ủy ban Dân tộc.

hoc-ke-toan-thuc-hanh

Bài viết: 07 trường hợp được miễn lệ phí môn bài theo Nghị định 139/2016/NĐ-CP

Có thể bạn quan tâm:

Hướng dẫn cách hạch toán lệ phí môn bài theo TT200, TT133

07 trường hợp được miễn lệ phí môn bài theo Nghị định 139/2016/NĐ-CP tinh ngyen
07 trường hợp được miễn lệ phí môn bài theo Nghị định 139/2016/NĐ-CP

Summary:

5

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá 07 trường hợp được miễn lệ phí môn bài theo Nghị định 139/2016/NĐ-CP 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.