Chat with us, powered by LiveChat Download 15 mẫu biểu Excel của quy trình quản lý tài sản miễn phí

15 mẫu biểu Excel của quy trình quản lý tài sản

15 mẫu biểu Excel của quy trình quản lý tài sản

15 mẫu biểu Excel của quy trình quản lý tài sản

(Hình ảnh: 15 mẫu biểu Excel của quy trình quản lý tài sản)

PHỤ LỤC MẪU BIỂU 

STTMẫu sốTên mẫu biểu
1Mẫu số 01/KHTC –  MSTSĐề nghị mua sắm, sửa chữa, bảo dưỡng tài sản
2Mẫu số 02/KHTC – MSTSBảng dự toán mua sắm tài sản
3Mẫu số 03/KHTC – MSTSBiên bản nghiệm thu
4Mẫu số: C50-HDBiên bản bàn giao
5Mẫu số: C20 – HDPhiếu nhập kho
6Mẫu số: C21 – HDPhiếu xuất kho
7Mẫu số 01/KHTC – CCVTTờ trình đề nghị cung ứng vật tư
8Mẫu số 01 XLTSĐề nghị xử lý tài sản
9Mẫu số: S32-HSổ theo dõi tài sản và công cụ tại nơi sử dụng
10Mẫu số: S22 – HSổ Tài sản cố định
11Mẫu số: 01-TSCĐ/TSNNThẻ tài sản cố định
12Mẫu số: C53 – HDBiên bản kiểm kê
13Mẫu số 01 – DM/TSNNDanh mục trụ sở làm việc, CS HĐNS điều chuyển/ bán/ thanh lý
14Mẫu số: 02 – DM/TSNNDanh mục xe ô tô điều chuyển/ bán/ thanh lý
15Mẫu số: 03 – DM/ TSNNDMTS có nguyên giá > 500 triệu điều chuyển/ bán/ thanh lý

*** Download 15 mẫu biểu Excel của quy trình quản lý tài sản:

Để tải Full File, các bạn Chat trực tiếp với tư vấn viên để xin link download về nhé.

Bài viết: 15 mẫu biểu Excel của quy trình quản lý tài sản

học-kế-toán-thực-hành

Tags từ khóaMẫu số 01/KHTC –  MSTS – Mẫu số 02/KHTC – MSTS – Mẫu số 03/KHTC – MSTS – Mẫu số: C50-HD – Mẫu số: C20 – HD – Mẫu số: S22 – H – Mẫu số: 01-TSCĐ/TSNN- …

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá 15 mẫu biểu Excel của quy trình quản lý tài sản 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.