Chat with us, powered by LiveChat Các khoản chi phí được trừ khi tính thuế TNDN

Các khoản chi phí được trừ khi tính thuế TNDN

Các khoản chi phí được trừ khi tính thuế TNDN – Các khoản chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 có hiệu lực từ ngày 6/8/2015 quy định như sau:

kinh-nghiem-khi-quyet-toan-thue-voi-co-quan-thue

kinh-nghiem-khi-quyet-toan-thue-voi-co-quan-thue

Theo Thông tư 96/2015/TT-BTC, các khoản chi được đưa vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN khi đáp ứng các điều kiện sau (ngoại trừ các khoản chi không được trừ quy định tại Khoản 2 điều này):

1/ Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN.

2/ Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

3/ Khoản chi nếu mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế GTGT.

– Nếu mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị > 20 triệu đồng mà đến thời điểm ghi nhận chi phí, DN chưa thanh toán thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Trường hợp đến khi thanh toán không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thì phải kê khai, điều chỉnh giảm chi phí đối với phần giá trị hàng hóa, dịch vụ không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt vào kỳ tính thuế phát sinh việc thanh toán bằng tiền mặt.

Bạn đang xem: Các khoản chi phí được trừ khi tính thuế TNDN

Ví dụ: Tháng 10/2017, doanh nghiệp A mua nguyên vật liệu để sản xuất có hóa đơn đầu vào là 30 triệu đồng nhưng chưa thanh toán cho người bán. Khi quyết toán thuế TNDN năm 2017 khoản chi này đã được tính vào khoản chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Nhưng đến khi thanh toán số tiền này cho người bán 01/2018, doanh nghiệp A thực hiện thanh toán bằng tiền mặt. Do vậy, doanh nghiệp A phải tiến hành kê khai, điều chỉnh giảm khoản chi phí này vào kỳ tính thuế phát sinh việc thanh toán bằng tiền mặt (kỳ tính thuế năm 2018).

– Nếu DN mua hàng hóa, dịch vụ liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của DN và có hóa đơn in trực tiếp từ máy tính tiền theo quy định của pháp luật về hóa đơn thì khi xác định thu nhập chịu thuế:

+ Nếu hóa đơn này có giá trị > 20 triệu đồng thì DN căn cứ vào hóa đơn này và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt để tính vào chi phí được trừ .
+ Nếu hóa đơn này có giá trị < 20 triệu đồng và có thanh toán bằng tiền mặt thì DN căn cứ vào hóa đơn này và chứng từ thanh toán bằng tiền mặt để tính vào chi phí được trừ.

học kế toán thực hành

Bài viết: Các khoản chi phí được trừ khi tính thuế TNDN

Có thể bạn quan tâm:

Các khoản chi không được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN

  • Các khoản chi tiền công, tiền thưởng nhưng không có chứng từ thanh toán, không được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng trong Hợp đồng lao động,…
  • Phần chi trang phục bằng hiện vật cho NLĐ nhưng không có hóa đơn, chứng từ.
  • Tiền điện, tiền nước đối với những hợp đồng điện nước do chủ sở hữu là hộ gia đình, cá nhân cho thuê địa điểm sản xuất, kinh doanh ký trực tiếp với đơn vị cung cấp điện, nước không có đủ chứng từ….
Các khoản chi phí được trừ khi tính thuế TNDN tinh ngyen
Các khoản chi phí được trừ khi tính thuế TNDN

Summary:

5

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá Các khoản chi phí được trừ khi tính thuế TNDN 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.