Chat with us, powered by LiveChat Các quy định về chi phí hoa hồng môi giới

Các quy định về chi phí hoa hồng môi giới

Các quy định về chi phí hoa hồng môi giới Hoa hồng môi giới là khoản tiền chi trả cho người làm môi giới về các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp . Việc DN chi trả chi phí này thường xuyên xảy ra nhưng không phải lúc nào cũng được đưa vào chi phí hợp lý. Vậy những quy định nào liên quan đến chi phí này mà kế toán cần lưu ý? Để đưa chi phí này vào chi phí hợp lý được khấu trừ của doanh nghiệp khi quyết toán thuế thì DN cần làm những gì?

(Hình ảnh: chi phí

(Hình ảnh: Các quy định về chi phí hoa hồng môi giới)

1/ Khái niệm về chi phí hoa hồng mô giới:

” Môi giới thương mại là hoạt động thương mại, theo đó một thương nhân làm trung gian (bên môi giới) cho các bên mua bán hàng hoá, cung ứng DV (bên được môi giới) trong việc đàm phán, giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa, DV và được hưởng thù lao theo hợp đồng môi giới”

(Luật Thương mại số 36/2005/QH11 tại Điều 150)

==> Chi phí hoa hồng môi giới được hiểu là khoản tiền mà DN trả cho bên môi giới cho các hoạt động kinh doanh của DN.

2/ Chi phí hoa hồng môi giới có định mức không?

Căn cứ vào Khoản 4, Điều 1 Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội khóa XIII sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNDN số 14/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 32/2013/QH13 quy định: Bãi bỏ điểm m khoản 2 Điều 9

“…m) Phần chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới, tiếp tân, khánh tiết, hội nghị, hỗ trợ tiếp thị, hỗ trợ chi phí liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh vượt quá 15% tổng số chi được trừ. Tổng số chi được trừ không bao gồm các khoản chi quy định tại điểm này; đối với hoạt động thương mại, tổng số chi được trừ không bao gồm giá mua của hàng hoá bán ra…”

==> Chi phí hoa hồng môi giới hiện nay không bị khống chế về định mức.

3/ Điều kiện để đưa chi phí hoa hồng môi giới vào chi phí hợp lý của doanh nghiệp

– Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sx, kinh doanh của DN.

– Khoản chi phải có đầy đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

– Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Ngoài ra mỗi DN sẽ căn cứ vào ĐK, quy mô và đặc điểm của DN mình để xây dựng quy chế chi hoa hồng môi giới áp dụng thống nhất trong DN. 

Bạn đang xem: Các quy định về chi phí hoa hồng môi giới

4/ Các hồ sơ, chứng từ cần chuẩn bị cho chi phí hoa hồng môi giới

Gồm 2 trường hợp:

** Trường hợp bên môi giới là cá nhân không đăng ký ngành nghề môi giới:

– Hợp đồng môi giới giữa cty chi trả và cá nhân nhận môi giới: quy định rõ khoản chi môi giới này phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của cty và mức hưởng hoa hồng.

– Chứng từ thanh toán: Phiếu chi cho cá nhận nhận môi giới.

– Chứng từ  khấu trừ thuế TNCN từ tiền hoa hồng môi giới xuất cho KH.

** Trường hợp bên môi giới  là tổ chức kinh doanh, cá nhân có đăng ký ngành nghề môi giới:

– Hợp đồng môi giới giữa cty chi trả và bên môi giới: quy định rõ khoản chi môi giới này phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của cty và mức hưởng hoa hồng.

– Chứng từ thanh toán: Phiếu chi cho bên môi giới, Giấy báo Nợ.

– Hóa đơn GTGT của bên môi giới xuất cho cty, thuế suất 10%.

5/ Cách hạch toán chi phí hoa hồng môi giới

– Trường hợp chi hoa hồng môi giới liên quan đến hoạt động bán hàng:

Nợ TK 641

Nợ TK 642

Có TK 111

Có TK 112

– Trường hợp chi hoa hồng môi giới liên quan đến hoạt động sản xuất:

Nợ TK 154

Nợ TK 627

Có TK 111

Có TK 112

– Trường hợp chi hoa hồng môi giới liên quan đến hoạt động khác:

Nợ TK 642

Có TK 111

Có TK 112

học kế toán thực hành

Bài viết: Các quy định về chi phí hoa hồng môi giới

Có thể bạn quan tâm: Quy định về hoa hồng trả cho người làm đại lý, hoa hồng đại lý bán hàng đúng giá hưởng hoa hồng

– Đại lý khi bán hàng phải lập hoá đơn giao cho người mua, đồng thời lập bảng kê hàng hoá bán ra để gửi cho DN gửi hàng. 

– Kê khai thuế GTGT đối với doanh thu hoa hồng đại lý được hưởng từ việc bán hàng do DN ký gửi. Đồng thời kê khai thuế GTGT đầu ra và hạch toán doanh thu cho hoá đơn hoa hồng đại lý.

Tags từ khóa: chi phí hoa hồng môi giới 2018 – chi phí hoa hồng môi giới 2017 – quy chế hoa hồng môi giới – quy định về mức chi hoa hồng môi giới – xuất hóa đơn hoa hồng môi giới – thu nhập từ hoa hồng môi giới – hoa hồng môi giới là gì – chi hoa hồng cho khách hàng

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá Các quy định về chi phí hoa hồng môi giới 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.