Chat with us, powered by LiveChat Các tình huống thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất 2018

Các tình huống thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất 2018

Tổng hợp các tình huống mới nhất về thuế thu nhập doanh nghiệp

(Hình ảnh: Các tình huống thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất 2018)

(Hình ảnh: Các tình huống thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất 2018)

1. Các khoản chi lễ 8/3, 1/6, sinh nhật, sinh con, trung thu, tiền lì xì cho nhân viên… đều thuộc nhóm các khoản chi có tính chất phúc lợi

– DN tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. Nhưng các khoản này phải cộng vào các khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động để xác định mức được trừ cụ thể.

** Theo Công văn 158/TCT – CS ngày 12/1/2017 về việc hạch toán khoản chi phúc lợi của DN

” Căn cứ các quy định nêu trên, DN tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động quy định tại Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 1/10/2014 của Chính phủ nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ và tổng số chi không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế.

Đối với DNNN, công ty có cổ phn, vốn góp chi phối của Nhà nước trong năm có các khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao độnđã tính vào chi phí được trừ khi xác đnh thu nhập chịu thuế TNDN theo quy định nêu trên, nếu DN có trích lập quỹ phúc lợi theo quy định thì cần đảm bảo nguyên tắc một khoản chi phúc lợi không hạch toán trùng từ hai nguồn (tính vào chi phí và ngun quỹ phúc lợi).”

** Theo Công văn số 5435/TCT-CS ngày 27/11/2017 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế TNDN:

” Căn cứ các quy định nêu trên, việc trích lập quỹ dự phòng rủi ro, bồi thường thiệt hại về môi trường thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 31 Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ và Thông tư số 86/2016/TT-BTC ngày 20/6/2016 của Bộ Tài chính.”

2. Tặng quà cho khách hàng nhân dịp lễ tết

– Trường hợp DN mua hàng hóa (rượu, trà, bánh, kẹo) để tặng khách hàng trong các dịp lễ, tết nhằm tri ân, duy trì, phát triển mối quan hệ với khách hàng thì khoản chi này được xem là liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

– Theo đó, nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt (đối với hóa đơn trị giá từ 20 triệu đồng) thì được trừ khi tính thuế TNDN.

– Cần lưu ý, khi biếu tặng hàng hóa cho khách hàng, Công ty vẫn phải lập hóa đơn, tính thuế GTGT như hàng bán ra. Nhưng không phải ghi nhận doanh thu để tính thuế TNDN.

(Công văn số 12129/CT-TTHT ngày 9/12/2016 của Cục Thuế TP. HCM)

 

3. Tiền lì xì cho nhân viên

– Trường hợp DN có chi chi lì xì mừng năm mới thì được xem là một khoản chi “phúc lợi” được trừ khi tính thuế TNDN

** Theo Công văn số 2489/CT-TTHT ngày 24/3/2016 của Cục Thuế TP. HCM về khoản chi được trừ không được trừ thu nhập chịu thuế:

” Trường hợp trong năm 2014 Công ty có chi các khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động như: chi đám hiếu, hỷ cho nhân viên, chi lì xì mừng năm mới, chi nghỉ mát … và những khoản chi có tính chất phúc lợi khác nếu có hóa đơn, chứng từ hợp pháp và tổng khoản chi có tính chất phúc lợi không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của Công ty thì Công ty được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.” 

4. Chi phí tiền lương của những đối tượng phải tham gia BH bắt buộc nhưng không đóng 

Chi phí tiền lương chỉ cần có đầy đủ các chứng từ sau là được chấp nhận, không bắt buộc phải có chứng từ đóng BHXH:

– Chứng từ chi lương;

– Bảng lương;

– Hợp đồng lao động;

– Chứng từ nộp thuế TNCN.

=> Do vậy, trường hợp DN có vi phạm quy định về BHXH (không đóng BHXH chẳng hạn) thì chi phí tiền lương vẫn được chấp nhận

Bạn đang xem: Các tình huống thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất 2018

** Theo Công văn số 3884/TCT-CS ngày 18/11/2013 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế TNDN:

” Căn cứ các quy định nêu trên, các chi phí tiền lương, tiền công, tiền thưởng thực chi cho người lao động, có liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của DN, có hóa đơn, chứng từ hợp pháp và không thuộc các khoản quy định tại điểm 2.5 khoản 2 Điều 6 Thông tư 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính thì được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN. Trường hợp DN vi phạm các quy định về đóng BHXH thì bị xử lý theo quy định của pháp luật về BHXH.

Trong quá trình kiểm tra, thanh tra thuế liên quan đến chi phí tiền lương, cơ quan thuế cần kiểm tra cụ thể chứng từ chi tiền lương, bảng lương, hợp đồng lao động và việc kê khai nộp thuế thu nhập cá nhân của người lao động để có đủ căn cứ xử lý về thuế theo quy định, ngăn chặn, xử lý trường hợp DN cố tình khai khống chi phí tiền lương để tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.” 

5. Chi phí mua sách cho nhân viên

Khoản chi mua sách chuyên ngành cho nhân viên tham khảo để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN nếu đáp ứng các điều kiện nêu trên thì khoản chi này được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

(Công văn số 2759/TCT-CS ngày 23/6/2017 của Tổng cục Thuế)

6. Phí đào tạo ngoại ngữ cho nhân viên được hạch toán

Trường hợp Công ty có phát sinh chi phí thuê người nước ngoài dạy ngoại ngữ cho cán bộ, công nhân viên nhằm phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh thì được căn cứ vào hợp đồng dịch vụ và chứng từ thanh toán để tính vào chi phí hợp lý.

(Công văn số 7546/CT-TTHT ngày 10/8/2017 của Cục Thuế TP. HCM)

7. Chi phí tàu xe hỗ trợ người lao động

Trường hợp Chi nhánh có chi hỗ trợ chi phí đi lại ngày lễ, tết, thì được xem là một khoản chi “phúc lợi” được trừ khi tính thuế TNDN

** Theo Công văn số 2425/CT-TTHT ngày 23/3/2016 của Cục Thuế TP. HCM về chính sách thu nhập chịu thuế TNDN:

” Trường hợp Chi nhánh theo trình bày có chi các khoản có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động như: chi hỗ trợ chi phí đi lại ngày lễ, tết cho người lao động nếu tổng số các khoản chi có tính chất phúc lợi không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của Chi nhánh thì Chi nhánh được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.”

8. Tiền ăn trả vào lương, chi phí mua thêm thức ăn không được chấp nhận

Trường hợp Công ty đã trả phụ cấp tiền ăn cho nhân viên vào lương, đồng thời có mua thêm thức ăn (mì gói, bánh ngọt, nước ngọt…) để dự trữ cho nhân viên thì chi phí mua thêm thức ăn dự trữ này không được chấp nhận.

** Theo Công văn số 6627/CT-TTHT ngày 13/7/2016 của Cục Thuế TP. HCM về chi phí được trừ xác định thu nhập chịu thuế:

” Căn cứ các quy định trên:

Bài viết: Các tình huống thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất 2018

1. Trường hợp Công ty theo trình bày có chi phụ cấp tiền ăn cho nhân viên tính trong lương, ngoài ra có phát sinh thêm các khoản như: mua thức ăn mì gói, bánh ngọt, nước ngọt… để dự trữ thức ăn cho nhân viên thì các khoản phát sinh thêm này không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

2. Trường hợp Công ty là đơn vị 100% vốn nước ngoài (Công ty TNHH một thành viên), Giám đốc là chủ Doanh nghiệp thường sang Việt Nam để quản lý điều hành Công ty có phát sinh các khoản chi phí như thuê chỗ ở, ăn uống… thì các khoản chi phí này không tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

3. Trường hợp Công ty thuê văn phòng nhưng do chấm dứt hợp đồng thuê trước thời hạn nên không được trả lại khoản tiền đặt cọc thuê nhà (khoảng 100 triệu đồng) thì các hồ sơ chứng từ như hợp đồng thuê (có quy định việc chấm dứt hợp đồng thuê trước thời hạn sẽ không được hoàn trả tiền đặt cọc) chứng từ chi… là căn cứ để Công ty tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.”

9. Chi phí tàu xe hỗ trợ người lao động

Trường hợp Chi nhánh có chi hỗ trợ chi phí đi lại ngày lễ, tết, thì được xem là một khoản chi “phúc lợi” được trừ khi tính thuế TNDN

(Công văn số 2425/CT-TTHT ngày 23/3/2016 của Cục Thuế TP. HCM)

10. Mất tiền đặt cọc do vi phạm hợp đồng được tính vào chi phí

– Trường hợp Công ty ký hợp đồng thuê mặt bằng, có đặt cọc một khoản tiền giữ chỗ nhưng về sau không thực hiện hợp đồng nên bị mất cọc thì số tiền cọc bị mất được tính vào chi phí hợp lý.

– Hồ sơ hạch toán cần có: hợp đồng thuê mặt bằng (quy định rõ việc mất cọc nếu không thực hiện hợp đồng), chứng từ chi tiền.

(Công văn số 3603/CT-TTHT ngày 24/4/2017 của Cục Thuế TP. HCM)

– Trường hợp Công ty thuê văn phòng nhưng do chấm dứt hợp đồng thuê trước thời hạn nên không được trả lại khoản tiền đặt cọc thuê nhà (khoảng 100 triệu đồng) thì các hồ sơ chứng từ như hợp đồng thuê (có quy định việc chấm dứt hợp đồng thuê trước thời hạn sẽ không được hoàn trả tiền đặt cọc) chứng từ chi… là căn cứ để Công ty tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN

(Công văn số 6627/CT-TTHT ngày 13/7/2016 của Cục Thuế TP. HCM về chi phí được trừ)

11. Khoản lãi phát sinh do chậm thanh toán

Trường hợp Công ty có phát sinh chi phí tiền lãi do chậm thanh toán theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán hàng hóa thì khoản chi tiền lãi này được hạch toán vào chi phí hợp lý.

(Công văn số 464/CT-TTHT ngày 16/1/2017 của Cục Thuế TP. HCM)

12. Hóa đơn mua vào lập không đúng thời điểm

– Hồ sơ cần có:

+ Hợp đồng kinh tế

+ Biên bản giao nhận hàng hóa (tháng giao)

+ Hóa đơn

+ Chứng từ thanh toán đúng quy định.

– Đối với bên bán sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi lập hóa đơn không đúng thời điểm

(Công văn số 2731/TCT-CS ngày 20/6/2016 của Tổng cục Thuế)

13. Tiền hàng ứng trước không thu hồi được

Bài viết: Các tình huống thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất 2018

Trường hợp Công ty có phát sinh khoản tiền ứng trước không thu hồi được từ nhà cung cấp nước ngoài thì đây là khoản chi không tương ứng với doanh thu tính thuế nên không được tính vào chi phí được trừ

(Công văn số 4789/CT-TTHT ngày 26/5/2016 của Cục Thuế TP. HCM)

 

14. Thuê cá nhân vận chuyển bằng xe ba gác, xe máy (xe ôm), may gia công

– Trường hợp Công ty có thuê các cá nhân cung cấp dịch vụ vận chuyển bằng xe máy, may gia công với mức doanh thu dưới 100 triệu đồng/năm.

– Căn cứ vào hợp đồng, chứng từ chi tiền, chứng từ khấu trừ thuế Công ty lập bảng kê 01/TNDN để hạch toán vào chi phí hợp lý

– Nếu tổng mức chi trả thu nhập từ 02 triệu đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ 10%, trừ trường hợp cá nhân có lập cam kết thu nhập thấp thì miễn khấu trừ.

(Công văn số 22684/CT-HTr ngày 22/4/2016 của Cục Thuế TP. Hà Nội)

** Theo Công văn số 2019/CT-TTHT ngày 9/3/2015 của Cục Thuế TP. HCM về việc chi phí được trừ khi xác định thuế TNDN

” Trường hợp Công ty thuê xe ba gác, xe ôm của cá nhân để vận chuyển hàng hóa phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty nếu mức chi trả từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần hoặc tháng trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước để kê khai nộp vào NSNN. Căn cứ vào hợp đồng, chứng từ chi tiền, chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân, Công ty lập bảng kê 01/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC để tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.”

15. Thanh toán bằng thẻ tín dụng của cá nhân đối với các khoản có hóa đơn từ 20 triệu đồng trở lên

– Trường hợp Công ty ủy quyền cho cá nhân là người lao động của Công ty sử dụng thẻ tín dụng cá nhân để thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ cho người bán, sau đó Công ty sẽ thanh toán cho cá nhân thông qua hình thức chuyển khoản ngân hàng từ tài khoản của Công ty đã đăng ký với cơ quan thuế vào tài khoản của cá nhân.

– Nếu hình thức thanh toán này được:

+ Quy định cụ thể tại quy chế quản lý tài chính của Công ty

+ Hoặc Quyết định về việc ủy quyền của Công ty cho cá nhân

+ Đồng thời các khoản chi nêu trên có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ mang tên và mã số thuế của Công ty; hồ sơ liên quan đến việc ủy quyền của doanh nghiệp cho cá nhân thanh toán với người bán và thanh toán lại với doanh nghiệp;

+ Có chứng từ chuyển tiền từ tài khoản thẻ tín dụng của cá nhân cho người bán.

+ Có chứng từ chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng của Công ty cho cá nhân

=> Thì hình thức thanh toán trên được coi là đáp ứng đủ điều kiện chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt, làm căn cứ để kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào và được tính, vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

– Công ty có trách nhiệm lập và theo dõi danh sách các tài khoản thẻ tín dụng cá nhân của người lao động được ủy quyền để thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ theo hình thức nói trên và cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền khi cần.

(Công văn số 5465/TCT-KK ngày 25/11/2016 của Tổng cục Thuế)

16. Về chi phí cải tạo, sửa chữa văn phòng

Trường hợp DN phát sinh chi phí cải tạo, sửa chữa văn phòng (văn phòng đi thuê) được quy định rõ trong hợp đồng thuê là bên đi thuê có trách nhiệm cải tạo, sửa chữa trong thời gian thuê thì chi phí cải tạo, sửa chữa lại văn phòng này được hạch toán vào chi phí hoặc phân bổ dần vào chi phí nhưng thời gian tối đa không quá 03 năm.

** Theo Công văn số 38267/CT-TTHT ngày 7/6/2017 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế:

” Căn cứ quy định trên:

– Về chi phí phát sinh trong giai đoạn chuyển chủ đầu tư: trường hợp doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi chủ đầu tư có phát sinh chi phí thuê tư vấn luật làm thủ tục chuyển đổi nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định thì được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

– Về chi phí tiền điện thoại hàng tháng cho người lao động: trường hợp doanh nghiệp thực hiện khoán chi tiền điện thoại cho người lao động hàng tháng theo đúng mức quy định tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thỏa ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty nếu có đầy đủ chứng từ theo quy định thì hạch toán vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN và xác định là thu nhập được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNCN.

Trường hợp, doanh nghiệp chi tiền điện thoại cho người lao động cao hơn mức khoánchi quy định thì phần chi cao hơn mức khoán chi quy định không được hạch toán vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN và phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN.

– Về chi phí mua điện thoại: trường hợp Công ty mua điện thoại di động để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh nếu thỏa mãn cả 03 (ba) tiêu chuẩn theo hướng dẫn tại Điều 3 Thông tư số 45/2013/TT-BTC và đáp ứng điều kiện tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 thì được trích khấu hao tài sản cố đnh để tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN và không phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN. Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ thực hiện theo Điều 14 và Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC nêu trên.

– Về chi phí cải tạo, sửa chữa văn phòng: trường hợp doanh nghiệp phát sinh chi phí cải tạo, sửa chữa văn phòng (văn phòng đi thuê) được quy định rõ trong hợp đồng thuê là bên đi thuê có trách nhiệm cải tạo, sửa chữa trong thời gian thuê thì chi phí cải tạo, sửa chữa lại văn phòng này được hạch toán vào chi phí hoặc phân bổ dần vào chi phí nhưng thời gian tối đa không quá 03 năm.”

Bài viết: Các tình huống thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất 2018

học-kế-toán-thực-hành

Bạn có thể xem thêm:

Bộ File tài liệu liên quan đến quyết toán thuế

Giải đáp những câu hỏi BCTC theo quy định mới nhất"}" data-sheets-userformat="{"2":6659,"3":[null,0],"4":[null,2,16777215],"12":0,"14":[null,2,3421236],"15":"Arial, Helvetica, sans-serif"}">Giải đáp những câu hỏi BCTC theo quy định mới nhất

Tags từ khóa: công việc của kế toán trong công ty mới thành lập – doanh nghiệp mới thành lập 2017 cần làm gì – công ty mới thành lập năm 2017 – công việc cần làm sau khi thành lập công ty trong năm 2017 – sổ sách kế toán cho công ty mới thành lập – công ty mới thành lập năm 2016 – danh sách doanh nghiệp mới thành lập 2017 – các tình huống về thuế giá trị gia tăng

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá Các tình huống thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất 2018 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.