Chat with us, powered by LiveChat Các từ được viết tắt trên hóa đơn GTGT chi tiết

Các từ được viết tắt trên hóa đơn GTGT

Các từ được viết tắt trên hóa đơn GTGT

(Hình ảnh: Các từ được viết tắt trên hóa đơn GTGT)

(Hình ảnh: Các từ được viết tắt trên hóa đơn GTGT)

** Căn cứ pháp lý:

– Tại Khoản 2b Điều 14 của Thông tư số 64/2013/TT-BTC Hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

– Khoản 2b Điều 16 của Thông tư số 39/2014/TT-BTC Quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, quy định về cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn

– Tại khoản b điều 3 của thông tư số 26/2015/TT-BTC quy định về các trường hợp được viết tắt

** Theo đó:

– Khi lập hóa đơn GTGT: Tiêu thức “Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán”, “tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua”: ghi tên đầy đủ hoặc tên viết tắt theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế.

” Trường hợp tên, địa chỉ người mua quá dài, trên hóa đơn người bán được viết ngắn gọn một số danh từ thông dụng như: “Phường” thành “P”; “Quận” thành “Q”, “Thành phố” thành “TP”, “Việt Nam” thành “VN” hoặc “Cổ phần” là “CP”, “Trách nhiệm Hữu hạn” thành “TNHH”, “khu công nghiệp” thành “KCN”, “sản xuất” thành “SX”, “Chi nhánh” thành “CN”… nhưng phải đảm bảo đầy đủ số nhà, tên đường phố, phường, xã, quận, huyện, thành phố, xác định được chính xác tên, địa chỉ DN và phù hợp với đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế của DN “

– Nếu việc viết tắt này không gây nhầm lẫn, vẫn xác định được tên, địa chỉ của Công ty theo mã số thuế đã được cấp và các tiêu chí khác trên hóa đơn vẫn đảm bảo đúng quy định thì các hóa đơn trên vẫn được chấp nhận để kê khai thuế. Khấu trừ thuế và tính vào chi phi hợp lý nếu hóa đơn đáp ứng các chỉ tiêu: hợp lý, hợp lệ, hợp pháp…

Bạn đang xem: Các từ được viết tắt trên hóa đơn GTGT

** Chú ý:

Về nội dung trên hóa đơn như: Số tài khoản; hình thức thanh toán, đây là nội dung không bắt buộc phải ghi trên hóa đơn, có thể ghi hoặc bỏ trống đều được tuy nhiên người bán hàng nên ghi để cung cấp các thông tin cần thiết trong quá trình việc được thuận tiện như thanh toán ngay: TM, hoặc chuyển khoản: CK.

** Nguồn tham khảo:

– Công văn 4663/CT-TTHT 2013 ngày 25 tháng 07 năm 2013 ghi tên địa chỉ viết tắt trên hóa đơn thuế Hồ Chí Minh:

“…Trường hợp của Công ty có tên và địa chỉ theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là: Công ty TNHH một thành viên Thương mại SABECO, địa chỉ: 12 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, tuy nhiên một số nhà cung cấp khi xuất hóa đơn cho Công ty ghi thông tin tên và địa chỉ Công ty có viết tắt “một thành viên” thành “1TV” hoặc “MTV”; chữ “thương mại” thành “TM”; địa chỉ viết tắt thành “12 Đông Du, P. Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM”. Nếu việc viết tắt này không gây nhầm lẫn, vẫn xác định được tên, địa chỉ của Công ty theo mã số thuế đã được cấp và các tiêu chí khác trên hóa đơn vẫn đảm bảo đúng quy định thì các hóa đơn trên vẫn được chấp nhận để kê khai thuế…”

– Công văn Số 4291/TCT-CS Ngày 10/12/2013 về việc viết tắt tên, địa chỉ trên hóa đơn giá trị gia tăng:

“…Trường hợp tên, địa chỉ người mua quá dài, người bán được viết ngắn gọn một số danh từ thông dụng như: “Phường” thành “P”; “Quận” thành “Q”, “Thành phố” thành “TP”, “Việt Nam” thành “VN” hoặc “Cổ phần” là “CP”, “Trách nhiệm Hữu hạn” thành “TNHH”, “khu công nghiệp” thành “KCN”, “sản xuất” thành “SX”, “Chi nhánh” thành “CN”… nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ số nhà, tên đường phố, phường, xã, quận, huyện, thành phố, xác định được chính xác tên, địa chỉ doanh nghiệp và phù hợp với đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế của doanh nghiệp thì vẫn được xem là hợp pháp, được sử dụng để kê khai, khấu trừ thuế…”

– Công văn số 6167/CT-TTHT ngày 29/08/2013 về viết tắt một số chỉ tiêu trên hóa đơn:

“…Như vậy, về nguyên tắc, khi lập (nhận) hóa đơn, tiêu thức tên, địa chỉ của người bán và người mua được ghi theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký thuế. Trên thực tế có rất nhiều Công ty có tên và địa chỉ nếu ghi đầy đủ theo Giấy chứng nhận ĐKKD thì không thể ghi hết một dòng tại chỉ tiêu tên, địa chỉ trên tờ hóa đơn, hơn nữa việc viết tắt hoặc rút gọn một số danh từ thông dụng như: “Phường” thành “P”; “Quận” thành “Q”, “Thành phố Hồ Chí Minh” thành “TP.HCM”, “Việt Nam” thành “VN” hoặc “Cổ phần” là “CP”, “Trách nhiệm Hữu hạn” là “TNHH”, “khu công nghiệp là “KCN”, “sản xuất” là “SX”,… vẫn xác định được tên, địa chỉ Công ty và để tạo điều kiện thuận lợi cho các DN khi lập hóa đơn mua bán hàng hóa, dịch vụ, Cục Thuế TP đã có nhiều văn bản trả lời cho doanh nghiệp (có gửi cho các Phòng, Chi cục): hóa đơn có viết tắt hoặc rút gọn tên, địa chỉ như trên thì vẫn được xem là hợp pháp, được sử dụng để kê khai thuế…”

– Công văn 5335/CT-TTHT ngày 13 tháng 08 năm 2013 lập hóa đơn Hồ Chí Minh:

“…Về nguyên tắc, khi lập (nhận) hóa đơn, tiêu thức tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán và người mua phải ghi theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy đăng ký thuế. Tuy nhiên, theo trình bày của Công ty do địa chỉ quá dài, các nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho Công ty không thể ghi hết tại chỉ tiêu địa chỉ người mua hàng trên tờ hóa đơn thì Công ty có thể viết tắt các danh từ như “Phường Bến Thành” thành “P.Bến Thành”, “Quận 1” thành “Q.1”, “Thành phố Hồ Chí Minh” thành “TP.HCM” để sử dụng khi nhận hóa đơn của người bán…”

– Thông báo 1449/TB-CT ngày 28 tháng 10 năm 2013 viết tắt tên địa chỉ hóa đơn Long An:

“…Trường hợp, tên, địa chỉ người mua dài không thể ghi hết một dòng tại chỉ tiêu tên, địa chỉ trên tờ hóa đơn thì Doanh nghiệp có thể viết tắt, viết rút gọn lại nhưng đảm bảo vẫn đọc, hiểu đúng và không nhầm lẫn tên, địa chỉ với đơn vị khác. Nếu các chỉ tiêu khác trên hóa đơn đều đúng quy định và hóa đơn này được phục vụ cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế thì được chấp nhận kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào và tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp…”

Bài viết: Các từ được viết tắt trên hóa đơn GTGT

học-kế-toán-thực-hành

Tags từ khóa: viết tắt trên hóa đơn 2018 – có được viết tắt chữ công ty trên hóa đơn – chữ công ty có được viết tắt không – có được viết tắt tphcm trên hóa đơn – quy định viết tắt địa chỉ trên hóa đơn – quy định viết tắt trên hóa đơn 2018 – viết tắt hóa đơn –  – địa chỉ trên hóa đơn thiếu chữ việt nam

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá Các từ được viết tắt trên hóa đơn GTGT 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.