Chat with us, powered by LiveChat Cách định khoản Kế toán nhanh và hiệu quả

Cách định khoản Kế toán nhanh và hiệu quả

Cách định khoản Kế toán nhanh và hiệu quả – Định khoản kế toán là một kỹ năng rất cần thiết và xuyên suốt trong quá trình làm kế toán của bất kỳ một nhân viên kế toán nào tại doanh nghiệp. Bạn còn băn khoăn về các nguyên tắc định khoản trong kế toán cũng như phương pháp định khoản nhanh chóng, chính xác? Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn cách định khoản nhanh và hiệu quả nhất.

(Hình ảnh: Cách định khoản Kế toán nhanh và hiệu quả)

(Hình ảnh: Cách định khoản Kế toán nhanh và hiệu quả)

 

1. Khái niệm về định khoản kế toán?

Định khoản kế toán được hiểu là đối với một NVKT phát sinh, ta ghi chép số tiền của nghiệp vụ đó vào bên Nợ và bên Có của tài khoản (TK) nào. Có 2 loại định khoản kế toán: định khoản kế toán giản đơn và định khoản kế toán phức tạp. Định khoản kế toán giản đơn là định khoản kế toán chỉ liên quan tới 2 loại TK kế toán tổng hợp, còn định khoản kế toán phức tạp là định khoản liên quan tới 3 TK kế toán tổng hợp trở lên.

2. Các nguyên tắc định khoản kế toán

– Bên Trái: Bên Nợ

– Biên Phải: Bên Có

– Tổng giá trị Bên Nợ = Tổng giá trị Bên Có

– Bên Nợ ghi trước/ Bên Có ghi sau

– Dòng ghi Nợ phải so le với dòng ghi Có

– Nghiệp vụ biến động tăng ghi 1 bên/ Nghiệp vụ biến động giảm ghi 1 bên

– TK biến động tăng bên nào thì có số dư bên đó

– Số dư có thể có ở cả Bên Nợ và Bên Có (Đối với các tài khoản lưỡng tính: 131;1388; 331; 333; 3388;136;336)

– TK loại 5;6;7;8;9 không có số dư

– TK loại 1;2;6;8 – mang tính chất TÀI SẢN: Phát sinh tăng ghi bên Nợ, phát sinh giảm ghi bên Có;

– TK loại: 3;4;5;7 – mang tính chất NGUỒN VỐN: Ngược lại, phát sinh tăng ghi bên Có, phát sinh giảm ghi bên Nợ.

Bạn đang xem: Cách định khoản Kế toán nhanh và hiệu quả

3. Phương pháp định khoản kế toán

Đối với từng TK và từng nhóm TK, bạn cần tìm hiểu: Tên TK là gì? Ký hiệu ra sao? TK phản ánh cái gì? Dùng trong những trường hợp nào?

Trình tự định khoản kế toán:

Bước 1: Xác định đối tượng kế toán cần định khoản

Bước 2: Xác định TK của các đối tượng kế toán đã xác định ở bước 1 (dựa vào danh mục hế thống TK)

Bước 3: Xác định xu hướng biến động của từng đối tượng kế toán (tăng hay giảm).

Bước 4: Xác định TK ghi Nợ, TK ghi Có. (Một khi đã ghi nợ TK này thì TK còn lại phải ghi có)

Bước 5: Xác định số tiền cụ thể ghi vào từng TK (Số tiền bên nợ phải bằng số tiền bên có)

Ví dụ

Mua hàng hóa X với giá đã bao gồm thuế GTGT là 5.500.000 đồng, thuế GTGT 10%, chưa thanh toán tiền cho người bán. Tiến hành định khoản kế toán theo 5 bước:

Bước 1: Xác định đối tượng kế toán cần định khoản

– Hàng hóa X

– Thuế GTGT đầu vào

– Phải trả người bán

Bước 2: Xác định TK của các đối tượng kế toán ở bước 1

– Hàng hóa X: TK 1561

– Thuế GTGT đầu vào: TK 1331

– Phải trả người bán: TK 331

Bước 3: Xác định xu hướng biến động của từng đối tượng kế toán (tăng hay giảm)

– Hàng hóa X mua vào: biến động TĂNG

– Thuế GTGT đầu vào: biến động TĂNG

– Phải trả người bán: biến động TĂNG

Bước 4: Xác định TK ghi Nợ, TK ghi Có

– TK 1561 phát sinh TĂNG: TK loại 1 TĂNG ghi bên NỢ

– TK 1331 phát sinh TĂNG: TK loại 1 TĂNG ghi bên NỢ

– TK 331 phát sinh TĂNG: TK loại 3 TĂNG ghi bên CÓ

Bước 5: Xác định số tiền cụ thể ghi vào từng TK

– TK 1561: 5.000.000 (tiền hàng chưa gồm thuế GTGT)

– TK 1331: 500.000 (tiền thuế GTGT 10%)

– TK 331: 5.500.000 (tổng số tiền phải thanh toán)

Định khoản hoàn chỉnh nghiệp vụ:

Nợ TK 1561: 5.000.000

Nợ TK 1331: 500.000

Có TK 331: 5.500.000

Bài viết: Cách định khoản Kế toán nhanh và hiệu quả

học kế toán thực hành

Có thể bạn quan tâm: Mẹo nhớ nhanh hệ thống TK trong kế toán

TK Tài sản gồm: TK đầu 1 & 2.

TK Nguồn vốn gồm: TK đầu 3 & 4.

TK Doanh thu gồm: TK đầu 5 &7.

TK Chi Phí gồm: TK đầu 6 & 8.

TK Xác định kết quả kinh doanh: TK 911.

Tóm lại:

TK Tài sản gồm: TK đầu 1 – 2 – 6 – 8

TK Nguồn Vốn gồm: TK đầu 3 – 4 – 5 – 7

TK Xác định kết quả kinh doanh: TK 911

 

Cách định khoản Kế toán nhanh và hiệu quả tinh ngyen
Cách định khoản Kế toán nhanh và hiệu quả

Summary:

5

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá Cách định khoản Kế toán nhanh và hiệu quả 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.