Chat with us, powered by LiveChat Cách đọc hiểu và kiểm tra báo cáo số liệu kế toán

Cách đọc hiểu và kiểm tra báo cáo số liệu kế toán

Cách đọc hiểu và kiểm tra báo cáo số liệu kế toán

(Hình ảnh: Cách đọc hiểu và kiểm tra báo cáo số liệu kế toán)

(Hình ảnh: Cách đọc hiểu và kiểm tra báo cáo số liệu kế toán)

** Các tầng đọc kiểm tra số liệu kế toán như sau:

Tầng 1: Đọc Báo cáo

Đọc tuần tự từng đầu tài khoản, nếu không có dấu hiệu bất thường có thể chấp nhận báo cáo.

Tầng 2: Đọc các bảng tổng hợp

Khi không xác nhận được tính chính xác, hoặc khi có nghi vấn về số liệu tổng, tiếp tục đọc và kiểm tra số liệu ở các bảng tổng hợp để nhìn sâu hơn đến từng đối tượng cụ thể.

Ví dụ: Khi có nghi vấn về tổng phải thu 131 quá lớn, đọc bảng tổng hợp công nợ, để kiểm tra có​ đối tượng nào bất thường không? Tương tự các đầu tài khoản khác.

Tầng 3: Kiểm tra bút toán trên sổ Nhật ký chung và sổ chi tiết

Khi có nghi vấn số liệu tổng hợp cho từng đối tượng ở bảng tổng hợp, tiếp tục kiểm tra sổ sách chi tiết. Đọc nhật ký ghi nhận từng sự kiện để xác nhận tính chính xác.

Tầng 4: Kiểm tra trực tiếp tới chứng từ

Ngay cả khi đọc số liệu chi tiết trên sổ vẫn tiếp tục còn nghi vấn tính chính xác, kiểm tra chứng từ thực tế để xác minh.

Nguồn: Khổng Minh

Bài viết: Cách đọc hiểu và kiểm tra báo cáo số liệu kế toán

học-kế-toán-thực-hành

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá Cách đọc hiểu và kiểm tra báo cáo số liệu kế toán 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.