Chat with us, powered by LiveChat Cách kê khai hóa đơn không chịu thuế GTGT, thuế suất 0%

Cách kê khai hóa đơn không chịu thuế GTGT, thuế suất 0%

Cách kê khai hóa đơn không chịu thuế GTGT, thuế suất 0% – Khấu trừ thuế GTGT đầu vào trong trường hợp nào? Hóa đơn không chịu thuế GTGT có phải kê khai không? Kê khai hóa đơn không chịu thuế như thế nào? Cách kê khai thuế GTGT trên phần mềm HTKK 3.8.0 ra sao? Cách viết hóa đơn không chịu thuế, thuế suất 0%?

Xem thêm:

Quy định về làm tròn số trên hóa đơn GTGT

Phân biệt hóa đơn thương mại và hóa đơn xuất khẩu

1. Trường hợp được khấu trừ thuế GTGT đầu vào

– Hóa đơn không chịu thuế GTGT: không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào

Hóa đơn chịu thuế suất 0%: được khấu trừ thuế GTGT đầu vào

– Hóa đơn không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT: được khấu trừ thuế GTGT đầu vào

2. Cách kê khai thuế GTGT trên phần mềm HTKK

a. Kê khai thuế GTGT đầu vào : Bên mua

– Hóa đơn không có thuế GTGT nên các bạn chỉ cần khai : số tiền giá trị hàng hóa , dịch vụ vào chỉ tiêu 23 trên tờ khai 01/GTGT

– Hóa đơn chịu thuế suất 0% số tiền giá trị hàng hóa , dịch vụ vào chỉ tiêu 23 trên tờ khai 01/GTGT

b. Kê khai thuế GTGT đầu ra: bên bán

Bạn đang xem: Cách kê khai hóa đơn không chịu thuế GTGT, thuế suất 0%

– Hóa đơn không chịu thuế GTGT: kê khai vào chỉ tiêu 26 trên tờ khai 01/GTGT

– Hóa đơn chịu thuế suất 0%: kê khai vào chỉ tiêu 29 trên tờ khai 01/GTGT

– Hóa đơn không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT : kê khai vào chỉ tiêu 32a/ GTGT

3. Cách viết hóa đơn

– Hóa đơn không chịu thuế GTGT : trên hóa đơn chỉ ghi dòng giá bán là giá thanh toán, Dòng thuế suất, số thuế GTGT không ghi và gạch chéo

– Hóa đơn chịu thuế suất 0%: chỉ ghi dòng giá bán là gía thanh toán, dòng thuế suất là 0%, số thuế GTGT là 0

– Hóa đơn không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT: trên hóa đơn GTGT, ghi dòng giá bán là giá không có thuế GTGT, dòng thuế suất và thuế GTGT không ghi, gạch chéo

Bài viết: Cách kê khai hóa đơn không chịu thuế GTGT, thuế suất 0%

học-kế-toán-thực-hành

Bạn có thể quan tâm: Mức thu phí và miễn phí khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia

** Căn cứ từ ngày 01/12/2017, mức thu phí và miễn phí khai thác sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia sẽ được thực hiện theo Thông tư 108/2017/TT-BTC và Thông tư 187/2016/TT-BTC.

*** Cụ thể, như sau:

+ Mức thu phí khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia được quy định tại Biểu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư này.

+ Mức phí khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia phục vụ mục đích an ninh, quốc phòng hoặc trong tình trạng khẩn cấp bằng 60% mức phí quy định nêu trên.

+ Miễn thu phí khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia phục vụ yêu cầu trực tiếp của lãnh đạo Đảng và Nhà nước.

+ Nếu dữ liệu viễn thám từ 3 năm trở lên tính đến thời điểm cung cấp mức thu phí bằng 50% mức thu nêu trên.

Tags từ khóa: hàng hóa bán ra không chịu thuế gtgt – cách viết hóa đơn thuế suất 0% – hóa đơn bán hàng có phải kê khai thuế không – hóa đơn không chịu thuế là gì – chỉ tiêu 23 trên tờ khai thuế gtgt – cách viết hóa đơn không chịu thuế -đối tượng không chịu thuế gtgt có được hoàn thuế không – hóa đơn trực tiếp có phải kê khai thuế không

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá Cách kê khai hóa đơn không chịu thuế GTGT, thuế suất 0% 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.