Chat with us, powered by LiveChat Cách tăng chi phí hợp lý hợp lệ cho doanh nghiệp

Cách tăng chi phí hợp lý hợp lệ cho doanh nghiệp

Cách tăng chi phí hợp lý hợp lệ cho doanh nghiệp

(Hình ảnh: Cách tăng chi phí hợp lý hợp lệ cho doanh nghiệp)

(Hình ảnh: Cách tăng chi phí hợp lý hợp lệ cho doanh nghiệp)

** Căn cứ:

– Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

– Điểm 4 Thông tư 96/2015/ TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điểm 2.31 Khoản 2 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC quy định những khoản chi không được trừ

1. Đối với doanh nghiệp sản xuất:

– Tăng định mức nguyên vật liệu là cái quyết định nhiều nhất. Cũng là cái mà khi thanh kiểm tra thuế phải đau đầu việc giải trình nhất

– Tăng lương cho nhân viên

– Lưu ý vấn đề chuyển lỗ của các năm trước

– Nắm được thông tư miễn giảm, ưu đãi thuế

– Khấu hao nhanh tài sản cố định: bắt buộc phải đăng ký khấu hao nhanh và phải đảm bảo năm đó có lợi nhuận

– 142,242 rút ngắn ở mức thời gian thấp nhất

2. Đối với doanh nghiệp thương mại:

– Tăng giá vốn hàng bán bằng cách chỉnh nhập xuất tồn sao cho phù hợp

– Tăng lương cho nhân viên

– Lưu ý vấn đề chuyển lỗ của các năm trước

Bạn đang xem: Cách tăng chi phí hợp lý hợp lệ cho doanh nghiệp

– Nắm được thông tư miễn giảm, ưu đãi thuế

– Khấu hao nhanh tài sản cố định

– 142,242 rút ngắn ở mức thời gian thấp nhất

3. Đối với doanh nghiệp vận tải:

– Định mức xăng dầu ( xăng dầu có thể nhiều hơn một chút nhưng cao nhất chỉ khoản45% doanh thu thôi, coìn nếu để tỷ lệ cao thì chấp nhận rủi ro)

– Tăng lương cho nhân viên

– Lưu ý vấn đề chuyển lỗ của các năm trước

– Nắm được thông tư miễn giảm, ưu đãi thuế

– Khấu hao nhanh tài sản cố định

4. Đối với doanh nghiệp Xây dựng:

– Điều chỉnh lại dự toán, làm giả dự tóa với tư nhân thì hợp lý, còn nhà nước thì ko được phép

– Tăng lương cho nhân viên

– Lưu ý vấn đề chuyển lỗ của các năm trước

– Nắm được thông tư miễn giảm, ưu đãi thuế

– Khấu hao nhanh tài sản cố định

Nguồn: Fb Gia đình kế toán

Bài viết: Cách tăng chi phí hợp lý hợp lệ cho doanh nghiệp

học-kế-toán-thực-hành

Bạn có thể quan tâm: Cách đưa chi phí môi giới, hoa hồng vào chi phí hợp lý

– Chi phí môi giới, hoa hồng là những khoản chi trả cho người làm mai mối trong hoạt động sản xuát kinh doanh của doanh nghiệp tạo lợi nhuận.

– Chi phí hoa hồng môi giới hiện nay không bị khống chế về định mức.

– Cách đưa chi phí môi giới, hoa hồng vào chi phí hợp lý:

+ Khoản chi phí môi giới, hoa hồng phải phát sinh liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

+ Có đầy đủ chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật

Tags từ khóa: cách tăng chi phí hợp lý cho doanh nghiệp thương mại – chi phí hợp lý là gì – các thủ thuật làm tăng chi phí – cách làm giảm lợi nhuận – các khoản chi phí hợp lý không cần hóa đơn – cách làm tăng chi phí – chi phí nhân công thuê ngoài cần chứng từ gì – tỷ lệ chi phí trong doanh nghiệp thương mại

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá Cách tăng chi phí hợp lý hợp lệ cho doanh nghiệp 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.