Chat with us, powered by LiveChat Cách tính thời gian và mức hưởng Bảo hiểm thất nghiệp mới nhất 2018

Cách tính thời gian và mức hưởng Bảo hiểm thất nghiệp mới nhất 2018

Cách tính thời gian và mức hưởng Bảo hiểm thất nghiệp mới nhất 2018 – Người lao động muốn được hưởng trợ cấp thất nghiệp cần có những điều kiện gì? Mức hưởng Bảo hiểm thất nghiệp được tính như thế nào? Bài viết dưới đây sẽ chia sẻ cho các bạn những quy định về Bảo hiểm thất nghiệp mới nhất cần cập nhật.

bảo hiểm thất nghiệp

Cách tính thời gian và mức hưởng Bảo hiểm thất nghiệp mới nhất 2018

1/ Điều kiện người lao động (NLĐ) được hưởng Bảo hiểm thất nghiệp

Trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động NLĐ nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm dịch vụ việc làm. NLĐ sẽ được nhận bảo hiểm thất nghiệp khi đủ các điều kiện sau:

a/ NLĐ đã chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc hợp pháp trừ các trường hợp sau sẽ không được hưởng Bảo hiểm thất nghiệp:

+ NLĐ đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hoặc hợp đồng làm việc trái pháp luật

+ NLĐ đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng .

b/ NLĐ đã đóng Bảo hiểm thất nghiệp từ đủ:

+ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với các trường hợp làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc có thời hạn và không xác định thời hạn.

+ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với các trường hợp làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng.

c/ Đã đăng ký thất nghiệp và nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm dịch vụ việc làm.

d/ Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng Bảo hiểm thất nghiệp ngoại trừ các trường hợp:

+ Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên

+ Bị tạm giam, chấp hành hình phạt tù

+ Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc

+ Thực hiện nghĩa vụ quân sự

+ Ra nước ngoài định cư, xuất khẩu lao động theo hợp đồng

+  Chết

Bạn đang xem: Cách tính thời gian và mức hưởng Bảo hiểm thất nghiệp mới nhất 2018

2/ Cách tính mức hưởng Bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng của NLĐ được xác định bằng 60%  mức lương bình quân của 6 tháng liền kề có đóng Bảo hiểm thất nghiệp trước khi thất nghiệp.

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng = Mức lương bình quân của 6 tháng liền kề có đóng Bảo hiểm thất nghiệp x 60%

Lưu ý:

+ Mức lương tối đa đóng Bảo hiểm thất nghiệp:

  • Nếu NLĐ hưởng lương theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì mức lương tối đa để làm căn cứ đóng Bảo hiểm thất nghiệp là 20 tháng lương cơ sở tại thời điểm đóng Bảo hiểm thất nghiệp.
  • Nếu NLĐ hưởng lương theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì mức lương tối đa để làm căn cứ đóng Bảo hiểm thất nghiệp là 20 tháng lương tối thiểu vùng.

+ Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở đối với NLĐ thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định.

+ Hoặc không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật lao động đối với NLĐ thực hiện theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định.

+ NLĐ cũng cần lưu ý rằng trong những tháng cuối trước khi thất nghiệp mà NLĐ gián đoạn việc đóng Bảo hiểm thất nghiệp thì 6 tháng liền kề có đóng Bảo hiểm thất nghiệp sẽ là bình quân tiền lương của 6 tháng đóng Bảo hiểm thất nghiệp của NLĐ trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định pháp luật.

Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng Bảo hiểm thất nghiệp, cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp, sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng.

Thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính từ ngày thứ 16, kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Ví dụ:

***Ông Trần Văn Nghiệp đóng Bảo hiểm thất nghiệp tổng cộng là 50 tháng với lương bình quân 6 tháng cuối cùng là 5.000.000đ

Thời gian được hưởng Bảo hiểm thất nghiệp của ông Nghiệp được tính như sau:

+ 36 tháng đóng Bảo hiểm thất nghiệp đầu tiên ⇒ được hưởng 3 tháng trợ cấp

+ 12 tháng tiếp theo ⇒  được hưởng thêm 1 tháng trợ cấp

+ 2 tháng cuối ⇒  cộng dồn vào lần hưởng Bảo hiểm thất nghiệp sau.

⇒ Tổng cộng 4 tháng

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng háng của ông Nghiệp là: 5.000.000đ x 60% = 3.000.000đ/tháng 

***Ngày 01/01/2017, ông Nguyễn Văn A ký hợp đồng lao động 12 tháng với cty ABC với mức lương là 70.000.000 đồng/tháng. Cty hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I, áp dụng mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Chính phủ là 3.750.000 đồng/tháng. 

Ngày 01/01/2018, ông A chấm dứt hợp đồng lao động với cty ABC và chuyển sang ký hợp đồng lao động có thời hạn 3 tháng với cty XYZ với mức lương là 80.000.000 đồng/tháng. Cty XYZ có trụ sở chính hoạt động trên địa bàn thuộc vùng IV, áp dụng mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Chính phủ là 2.760.000 đồng/tháng nhưng ông A không làm việc tại trụ sở chính mà làm việc tại chi nhánh, chi nhánh này hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III, áp dụng mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Chính phủ là 3.090.000 đồng/tháng. 

Ngày 31/3/2018, ông A chấm dứt hợp đồng lao động với cty XYZ và nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Mức hưởng Bảo hiểm thất nghiệp của ông A được tính như sau:

Mức lương tháng đóng Bảo hiểm thất nghiệp của ông A khi làm việc tại cty ABC là: 20  x 3.750.000  = 75.000.000 đồng/tháng.

Mức lương tháng đóng Bảo hiểm thất nghiệp của ông A khi làm việc tại cty XYZ là: 20 x 3.090.000 = 61.800.000 đồng/tháng.

⇒ Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng háng của ông A là: 60% mức lương bình quân của 6 tháng liền kề trước khi ông A chấm dứt hợp đồng lao động 

(75.000.000 đồng x 3 tháng + 61.800.000 đồng x 3 tháng) / 6 x 60% = 41.040.000 đồng.

Tuy nhiên, theo quy định thì mức hưởng trợ cấp thất nghiệp của ông A không được quá 5 lần mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm ông chấm dứt hợp đồng lao động. Do đó, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng của ông A là: 3.090.000 đồng x 5 lần = 15.450.000 đồng/tháng.

 

học kế toán thực hành

Bài viết: Cách tính thời gian và mức hưởng Bảo hiểm thất nghiệp mới nhất 2018

Có thể bạn quan tâm:

Hồ sơ đăng ký hưởng Bảo hiểm thất nghiệp bao gồm những gì?

– Giấy đề nghị hưởng Bảo hiểm thất nghiệp (theo mẫu)

– Bản sao Hợp đồng lao động đã hết hạn hoặc thỏa thuận chấm dứt Hợp đồng lao động, quyết định thôi việc hoặc xác nhận của đơn vị cuối cùng trước khi thất nghiệp về việc đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động theo đúng quy định pháp luật.

– Sổ Bảo hiểm xã hội có xác nhận của Cơ quan Bảo hiểm xã hội về việc đóng Bảo hiểm thất nghiệp.

(Thời hạn giải quyết hưởng Bảo hiểm thất nghiệp trong vòng 20 ngày tính theo ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hưởng Bảo hiểm thất nghiệp)

Cách tính thời gian và mức hưởng Bảo hiểm thất nghiệp mới nhất 2018 tinh ngyen
Cách tính thời gian và mức hưởng Bảo hiểm thất nghiệp mới nhất 2018

Summary:

5

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá Cách tính thời gian và mức hưởng Bảo hiểm thất nghiệp mới nhất 2018 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.