Chat with us, powered by LiveChat Cách tính thuế TNCN đối với người lao động nước ngoài

Cách tính thuế TNCN đối với người lao động nước ngoài

Cách tính thuế TNCN đối với người lao động nước ngoài – Hướng dẫn cách tính thuế TNCN cho người nước ngoài có thu nhập từ tiền lương, tiền công (trường hợp người nước ngoài là cá nhân cư trú và không cư trú).

(Hình ảnh: Cách tính thuế TNCN đối với người lao động nước ngoài)

(Hình ảnh: Cách tính thuế TNCN đối với người lao động nước ngoài)

1/ Người nước ngoài là cá nhân cư trú:

– Nếu có hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại Việt Nam thì tính theo biểu luỹ tiến từng phần

– Nếu có hợp đồng lao động dưới 3 tháng thì tính thuế theo biểu toàn phần × Thuế suất 10%

2/ Người nước ngoài là cá nhân không cư trú:

Công thức tính thuế TNCN đối với cá nhân không cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công:

Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập chịu thuế × Thuế suất 20%

Lưu ý:

– Đối với cá nhân không cư trú, thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh tại Việt Nam, không phân biệt nơi trả và nhận thu nhập.

– Quy định về tính thuế cho người nước ngoài:

◊ Theo Công văn số 6633/CT-TTHT ngày 13/7/2016: Một số khoản được miễn thuế TNCN khi tính thuế cho người nước ngoài bao gồm:

+ Bảo hiểm bắt buộc ở bản xứ, nếu loại bảo hiểm này có tính chất tương tự như BHXH, BHYT, BHTN tại Việt Nam.

+ Bảo hiểm không bắt buộc ở bản xứ, nếu thuộc loại không có tích lũy về phí bảo hiểm.

+ Lương hưu được hưởng theo chính sách hưu trí ở nước ngoài

+ Công tác phí được hưởng theo quy chế nội bộ của Công ty Việt Nam

+ Phí đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ

+ Tiền vé máy bay về thăm nhà 1 lần/năm

◊ Theo Công văn số 3438/TCT-TNCN ngày 2/8/2017:

– Việc ủy quyền quyết toán thuế được áp dụng chung, không phân biệt là lao động Việt Nam hay nước ngoài. Cụ thể:

+ Nếu có thu nhập duy nhất tại nơi làm việc thì có thể ủy quyền cho công ty quyết toán thay.

+ Nếu có thu nhập từ hai nơi trở lên thì phải tự mình quyết toán.

◊ Theo Công văn số 10784/CT-TTHT ngày 4/11/2016:

– Người nước ngoài sẽ phải quyết toán thuế TNCN trước khi xuất cảnh rời Việt Nam khi:

+ Được xác định là cá nhân cư trú của chính năm xuất cảnh, tức đã cư trú tại Việt Nam ít nhất 183 ngày trong năm

+ Làm việc theo hợp đồng lao động, tính thuế TNCN theo Biểu lũy tiến

Tuy nhiên, nếu là năm đầu tiên đến và làm việc tại Việt Nam thì kỳ quyết toán đầu tiên không phải là cuối năm dương lịch, thay vào đó là thời điểm đủ 365 ngày tính từ ngày nhập cảnh đầu tiên. Từ năm thứ hai trở đi, sẽ quyết toán theo thời điểm cuối năm dương lịch.

Ví dụ: Ngày đầu tiên đến Việt Nam làm việc là 1/9/2016 thì kỳ quyết toán đầu tiên sẽ tính từ 1/9/2016 đến 31/8/2017. Giả sử người này tiếp tục làm việc, kỳ quyết toán thứ hai sẽ tính từ 1/1/2017 đến 31/12/2017. Trong đó, số thuế đã nộp trong giai đoạn từ 1/1/2017 đến 31/8/2017 sẽ được bù trừ với số thuế phải nộp của kỳ thứ hai

Bạn đang xem: Cách tính thuế TNCN đối với người lao động nước ngoài

◊ Trường hợp cá nhân không cư trú làm việc ở VN đồng thời làm việc ở nước ngoài nhưng không tách riêng được phần thu nhập phát sinh tại Việt Nam:

– Trường hợp cá nhân người nước ngoài không hiện diện tại Việt Nam:

Tổng thu nhập phát sinh tại Việt Nam = (Số ngày làm việc cho công việc tại Việt Nam/Tổng số ngày làm việc trong năm) × Thu nhập từ tiền lương, tiền công toàn cầu (trước thuế) + Thu nhập chịu thuế khác (trước thuế) phát sinh tại Việt Nam

– Trường hợp cá nhân người nước ngoài hiện diện tại Việt Nam:

Tổng thu nhập phát sinh tại Việt Nam = (Số ngày có mặt ở Việt Nam/365 ngày) × Thu nhập từ tiền lương, tiền công toàn cầu (trước thuế) + Thu nhập chịu thuế khác (trước thuế) phát sinh tại Việt Nam

hoc-ke-toan-thuc-hanh

Bài viết: Cách tính thuế TNCN đối với người lao động nước ngoài

Có thể bạn quan tâm: Hướng dẫn cá nhân tự quyết toán thuế TNCN 2018

Cách tính thuế TNCN đối với người lao động nước ngoài tinh ngyen
Cách tính thuế TNCN đối với người lao động nước ngoài

Summary:

5

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá Cách tính thuế TNCN đối với người lao động nước ngoài 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.