Chat with us, powered by LiveChat Chi phí thuê nhà có được xem là chi phí hợp lý hay không?

Chi phí thuê nhà có được xem là chi phí hợp lý hay không?

Chi phí thuê nhà có được xem là chi phí hợp lý hay không?

(h

(Hình ảnh: Chi phí thuê nhà có được xem là chi phí hợp lý hay không?)

** Căn cứ theo Điểm đ.1 khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện luật thuế TNCN và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành luật thuế TNCN, luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế TNCN

** Nội dung pháp lý:

“…đ.1) Tiền nhà ở, điện, nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có).

– Trường hợp cá nhân ở tại trụ sở làm việc thì thu nhập chịu thuế căn cứ vào chi phí thuê nhà hoặc chi phí khấu hao, tiền điện, nước và các dịch vụ khác tính theo tỷ lệ giữa diện tích cá nhân sử dụng với diện tích trụ sở làm việc.

– “Khoản tiền thuê nhà do đơn vị sử dụng lao động trả hộ tính vào thu nhập chịu thuế theo số thực tế trả hộ nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế (chưa bao gồm tiền thuê nhà) tại đơn vị...”

==> Theo đó:

– Khoản chi phí thuê nhà mà đơn vị sử dụng lao động trả hộ cho người lao động không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế (chưa bao gồm tiền thuê nhà) sẽ được tính vào thu nhập chịu thuế. Có nghĩa là tiền thuê nhà bằng 15% tổng thu nhập chịu thuế (chưa bao gồm tiền thuê nhà) sẽ phải tính vào thu nhập chịu thuế. Phần còn lại của khoản tiền thuê nhà do người sử dụng lao động trả hộ sẽ không phải tính vào thu nhập chịu thuế.

– DN ký hợp đồng thuê với chủ nhà : 

+ DN được đưa chi phí thuê nhà vào chi phí hợp lệ.

+ Nhân viên được chi trả tiền thuê nhà sẽ giảm thu nhập chịu thuế TNCN nếu tiền thuê nhà thực tế chi trả >15% tổng thu nhập chịu thuế TNCN

+ DN không đứng tên ký hợp đồng với chủ nhà

+ Tiền thuê nhà như là khoảng phụ cấp theo tiền lương phải quy định trong hợp đồng lao động , quy chế tài chính…thì được tính vào chi phí hợp lệ.

+Nhân viên hưởng lợi ích như 1 khoản phụ cấp theo tiền lương quy định trong hợp đồng lao động nhưng phải đưa toàn bộ vào thu nhập chịu thuế khi tính thuế TNCN.

** Ví dụ minh họa:

Nguyễn Văn A có thu nhập phát sinh trong 1 tháng như sau

Bạn đang xem: Chi phí thuê nhà có được xem là chi phí hợp lý hay không?

1.Lương cơ bản: 3,318,000đ

2.Phụ cấp chức vụ: 1,500,000

3.Phụ cấp thâm niên: 1,000,000

4.Phụ cấp hiệu suất làm việc: 2,000,000đ

5.Phụ cấp thuê nhà: 5,000,000đ

6.Phụ cấp cơm trưa: 680,000đ/ tháng

7.Phụ cấp trang phục: 416,000đ/ tháng

Tổng thu nhập: 13,914,000đ

* Như vậy:

Tổng thu nhập chịu thuế TNCN(chưa bao gồm tiền thuê nhà) = 13.914.000 – 5.000.000 – (680.000 + 416.000) = 7.818.000 đồng

Tiền thuê nhà = 15% x 7.818.000 = 1.172.700 đồng

Vậy tổng thu nhập chịu thuế (bao gồm tiền thuê nhà) = 7.818.000 + 1.172.700 = 8.990.700 đồng

– Do đó, số tiền thuê nhà do công ty trả thay tính vào thu nhập chịu thuế TNCN là 1.172.700 đồng

– Phần còn lại (5.000.000 – 1.172.700 = 3.827.300 đồng) sẽ không phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN.

Trong trường hợp này thì anh Nguyễn Văn A không phải nộp thuế thu nhập cá nhân vì chưa đến mức phải nộp thuế TNCN

Bài viết: Chi phí thuê nhà có được xem là chi phí hợp lý hay không?

học-kế-toán-thực-hành

Bạn có thể xem thêm:

Phạt vi phạm hành chính được xem là chi phí hợp lý hay không?

Tiền lương tháng 13 có được đưa vào chi phí hợp lý hay không?

Tags từ khóa: hạch toán chi phí thuê nhà – tiền thuê nhà trên 100 triệu – cá nhân cho thuê nhà có phải xuất hóa đơn – cho thuê nhà dưới 100 triệu có phải nộp thuế môn bài không – mẫu chứng từ thanh toán tiền thuê nhà – cách đưa tiền thuê xe vào chi phí hợp lý – thuê xe cá nhân dưới 100 triệu – chi phí thuê nhà cho nhân viên

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá Chi phí thuê nhà có được xem là chi phí hợp lý hay không? 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.