Chat with us, powered by LiveChat Công việc của nhân viên kế toán tiền lương

Công việc của nhân viên kế toán tiền lương

Công việc của nhân viên kế toán tiền lương tinh ngyen
Công việc của nhân viên kế toán tiền lương

Summary:

5

Công việc của nhân viên kế toán tiền lươngKế toán tiền lương là vị trí quan trọng trong bộ máy kế toán của một DN. Tiền lương mang lại thu nhập cho NLĐ và cũng là chi phí lớn của DN vì thế người kế toán tiền lương có trách nhiệm lớn ngoài việc tính lương hợp lý còn phải cân bằng chi phí của DN. Vậy kế toán tiền lương là gì?  những công việc cụ thể của kế toán tiền lương gì?…

(Hình ảnh: Công việc của nhân viên kế toán tiền lương)
(Hình ảnh: Công việc của nhân viên kế toán tiền lương)

1. Kế toán tiền lương là gì?

Kế toán tiền lương là việc hạch toán tiền lương dựa vào các yếu tố như: Bảng chấm công, bảng theo dõi công tác, phiếu làm thêm giờ, hợp đồng lao động, hợp đồng khoán…. để lập bảng tính, thanh toán lương và BHXH cho NLĐ.

2. Mô tả công việc của kế toán tiền lương

a) Công việc chủ yếu của kế toán tiền lương

– Chấm công hàng ngày và theo dõi cán bộ công nhân viên (CB CNV).

– Tính lương và các khoản trích theo lương cho CB CNV.

Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương

b) Công việc cụ thể của kế toán tiền lương

– Ghi chép, phản ánh kịp thời, đầy đủ tình hình và sự biến động về số lượng và chất lượng lao động, sử dụng thời gian lao động và kết quả lao động.

– Tính toán chính xác, kịp thời, đúng chính sách chế độ về các khoản tiền lương, tiền thưởng, các khoản trợ cấp phải trả cho NLĐ; khoản trích BHXH, BHYT, KPCĐ vào chi phí sản xuất kinh doanh

– Xây dựng thang bảng lương để tính lương và nộp cho cơ quan bảo hiểm.

– Thực hiện việc kiểm tra tình hình chấp hành các chính sách, chế độ về lao động tiền lương, bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) và kinh phí công đoàn (KPCĐ), tình hình sử dụng quỹ tiền lương, quỹ BHXH, BHYT, KPCĐ.

– Lập báo cáo về lao động, tiền lương , BHXH, BHYT, KPCĐ thuộc phạm vi trách nhiệm của kế toán. Tổ chức phân tích tình hình sử dụng lao động, quỹ tiền lương, quỹ BHXH, BHYT, KPCĐ.
Quản lý việc tạm ứng lương:

– Quản lý các đợt tạm ứng lương trong tháng của công ty.

– Tính tạm ứng lương cho toàn thể công ty, cho một nhóm nhân viên hoặc cho một nhân viên.

– Xây dựng mức tạm ứng lương linh hoạt như: số % lương cơ bản hoặc giá trị tiền riêng cho từng nhân viên.

Bạn đang xem: Công việc của nhân viên kế toán tiền lương 

Quản lý kỳ lương chính:

– Xây dựng kỳ tính lương với các chỉ tiêu như loại lương, cách tính giờ làm, ngày bắt đầu và kết thúc kỳ lương.

– Tính các khoản thu nhập hay giảm trừ lương cuối kỳ cho cán bộ công nhân viên.

– Đưa bảng tính các đợt tạm ứng lương trong tháng vào bảng lương cuối kỳ để tính ra mức lương thực lĩnh cho từng nhân viên.

– Xây dựng bảng lương dựa trên thông tin lương nhân viên, thông tin kỳ lương và bảng chấm công.

– Tính và khấu trừ vào lương các chỉ tiêu nghĩa vụ phải nộp đối nhà nước như thuế TNCN, các khoản bảo hiểm bắt buộc như BHXH, BHYT một cách đầy đủ và chính xác.

– Quản lý các khoản thu nhập khác ngoài lương để quyết toán thuế TNCN cuối năm.
Một số lưu ý khác:

– Chú ý đến những lao động thời vụ, thử việc, cách tính lương, mức khấu trừ trước khi trả lương.

– Biết cách tính và khai báo các khoản phụ cấp, thu nhập và các khoản khấu trừ.

– Tìm hiểu các thông tin về lương, phụ cấp của nhân viên, các nhân tố ảnh hưởng đến phụ cấp, các khoản thu nhập chịu thuế, không chịu thuế TNCN, các khoản giảm trừ…

– Tìm hiểu thủ tục đăng ký tham giao bảo hiểm cho nhân viên, tỷ lệ trích các khoản theo lương mới nhất.

– Hiểu biết các yếu tố có ảnh hưởng đến nghiệp vụ nhân sự và tính lương của doanh nghiệp. Biết cách tính thuế TNCN và kê khai thuế TNCN…

Các chứng từ cần sử dụng:

– Bảng chấm công.

– Bảng tạm ứng lương công ty.

– Phiếu tạm ứng lương nhân viên.

– Bảng thanh toán lương và BHXH

– Bảng kê chi tiết phụ cấp.

– Phiếu lương nhân viên.

– Bảng lương thanh toán qua ngân hàng.

– Báo cáo quyết toán thuế TNCN.

– Các biểu mẫu báo cáo BHXH.
học-kế-toán-thực-hành
Bài viết: Công việc của nhân viên kế toán tiền lương
Có thể bạn quan tâm ” File excel kế toán tiền lương – trọn bộ tài liệu và file excel

Bộ file này gồm có 23 file – các bạn tải về tham khảo nhé ( Liên hệ với bộ phận tư vấn để có link tải nha).

Mẫu bảng lương thần thánh cho dn.xls
Quy chế tc và trả lương.rar
Quy dinh ve cong tac phi khoan, quy trinh tam ung và quy che cong tac phi.rar
Thang bảng lương 2016.rar
thanh_toan_luong_cb.rar
thanh_toan_luong_pt.rar
2016 luong bang luong update.rar
Huong dan lam luong trong doanh nghiep – nguyen van chi.rar
Huong dan thang bang luong dkt 2016.rar
Mau bang tt luong + cham cong + phan bo luong.xlsx
Tinh_luong_sp_may.rar
Toàn bộ quy chế lương.rar
5.-bang-luong-mau_bangchamcong_hopdongxlsx.xlsx
Bang_luong_tu_bang_cham_cong.rar
Bảng lương excel 2016 đẹp + thuế tncn 2016 mới nhất.rar
Bo tai lieu 2016.rar
Bảng lương thiết kế đẹp.xls
Bộ chứng từ công tác phí.rar
Bộ chứng từ đăng kí thang bảng lương.rar
Excel_quan_ly_tam_ung_hoan_ung.xlsm
File bang luong dn v.2.0.1 – fix.xlsm
File quản lý lương.rar
Mau thang bang luong va quy che tra lương, thuong.rar

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá Công việc của nhân viên kế toán tiền lương 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.