Chat with us, powered by LiveChat Công việc kế toán tiền lương cần làm khi công ty mới thành lập

Công việc kế toán tiền lương cần làm khi công ty mới thành lập

Công việc kế toán tiền lương cần làm khi công ty mới thành lập

(Hình ảnh: Công việc kế toán tiền lương cần làm khi công ty mới thành lập)

(Hình ảnh: Công việc kế toán tiền lương cần làm khi công ty mới thành lập)

1.Thời hạn 30 ngày kể từ ngày thành lập công ty:

a. Khai trình việc sử dụng lao động lần đầu

Công ty phải khai trình việc sử dụng lao động với Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (nếu Công ty thuộc khu CN) nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng, đại diện.

* Lưu ýSố lượng NLĐ khai trình không bao gồm những người đang thử việc.

b. Thông báo ban đầu về số người lao động đang làm việc tại Công ty

Công ty có trách nhiệm gửi Thông báo ban đầu về số lao động đang làm việc tại Công ty về Trung tâm dịch vụ việc làm nơi Công ty đặt trụ sở.

c. Lập sổ quản lý lao động

– Công ty phải lập sổ quản lý lao động nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện.

– Công ty phải ghi chép đầy đủ thông tin về người lao động khi hợp đồng lao động có hiệu lực và cập nhật thông tin khi có sự thay đổi vào Sổ quản lý lao động.

2. Công việc khi công ty mới đi vào hoạt động và sử dụng lao động

a. Xây dựng thang bảng lương:

– Công ty phải xây dựng thang bảng lương của mình. Đây là tiền đề để Công ty thực hiện các công việc như: tuyển dụng, sử dụng lao động, ký kết hợp đồng và trả lương cho người lao động.

Bạn đang xem: Công việc kế toán tiền lương cần làm khi công ty mới thành lập

– Thang bảng lương phải được công bố công khai cho người lao động tại nơi làm việc trước khi thực hiện.

b. Xây dựng và công bố Thỏa ước lao động

Thỏa ước lao động tập thể là văn bản thoả thuận giữa tập thể người lao động và Công ty về các điều kiện lao động mà hai bên đã đạt được thông qua thương lượng tập thể.

c. Xây dựng nội quy lao động

– Nội quy lao động quy định bắt buộc đối với Công ty có từ 10 lao động trở lên.

– Công ty phải nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký Nội quy lao động với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trong thời hạn 10 ngày tính từ ngày ban hàng Nội quy lao động tại nơi Công ty đặt trụ sở.

d. Ký kết hợp đồng lao động

Công ty phải ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản với từng người lao động làm việc cho Công ty, mỗi bên sẽ giữ 01 bản (đối với trường hợp ký kết hợp đồng trên 03 tháng)

e. Đăng ký cấp mã số thuế thu nhập cá nhân (TNCN)

Đối với cá nhân chưa có mã số thuế thì cá nhân đi đăng ký mã số thuế TNCN hoặc cá nhân ủy quyền để Công ty đăng ký thay.

f. Đăng ký tham gia các loại Bảo hiểm bắt buộc

Công ty sử dụng lao động là đối tượng tham gia BHXH có trách nhiệm phải đăng ký tham gia các loại bảo hiểm bắt buộc cho người lao động khi ký kết hợp đồng lao động.

Nguồn: danketoan.com

Bài viết: Công việc kế toán tiền lương cần làm khi công ty mới thành lập

học-kế-toán-thực-hành

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá Công việc kế toán tiền lương cần làm khi công ty mới thành lập 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.