Chat with us, powered by LiveChat DN bị phạt thế nào nếu trả lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng?

DN bị phạt thế nào nếu trả lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng?

DN bị phạt thế nào nếu trả lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng? – Doanh nghiệp có thể bị xử phạt lên tới trên 70 triệu đồng nếu trả lương cho người lao động thấp hơn mức lương tối thiểu vùng theo quy định ……

(Hình ảnh: DN bị phạt thế nào nếu trả lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng?)

(Hình ảnh: DN bị phạt thế nào nếu trả lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng?)

Mức lương tối thiểu vùng quy định tại Điều 3 Nghị định 141/2017/NĐ-CP là mức thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận và trả lương, trong đó mức lương trả cho người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường, bảo đảm đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận phải bảo đảm:

+ Không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc giản đơn nhất;

+ Cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc đòi hỏi người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề theo quy định.

Bạn đang xem: DN bị phạt thế nào nếu trả lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng?

Trường hợp người sử dụng lao động trả lương cho người lao động thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định thì bị xử phạt theo các mức sau đây (căn cứ theo Nghị định 88/2015/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Điều 13, Nghị định 95/2013/NĐ-CP):

− Từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động;

− Từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng với vi phạm từ 11 người đến 50 người lao động;

− Từ 50.000.000 đồng đến 75.000.000 đồng với vi phạm từ 51 người lao động trở lên.

Xem thêm: Mức lương tối thiểu vùng và danh mục địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng

hoc-ke-toan-thuc-hanh

Bài viết: DN bị phạt thế nào nếu trả lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng?

Có thể bạn quan tâm:

Các hình thức trả lương trong doanh nghiệp gồm có 5 hình thức: Trả lương theo thời gian, trả lương theo sản phẩm, trả lương Lương Khoán, trả Lương/ Thưởng theo doanh thu, trả lương theo thỏa thuận..

Xem thêm: Hình thức trả lương & các cách tính lương trong doanh nghiệp

DN bị phạt thế nào nếu trả lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng? tinh ngyen
DN bị phạt thế nào nếu trả lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng?

Summary:

5

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá DN bị phạt thế nào nếu trả lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng? 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.