Chat with us, powered by LiveChat Download miễn phí phần mềm kế toán excel dùng cho đơn vị hành chính sự nghiệp  - Học kế toán thực hành

Download miễn phí phần mềm kế toán excel dùng cho đơn vị hành chính sự nghiệp 

Download miễn phí phần mềm kế toán excel dùng cho đơn vị hành chính sự nghiệp sẽ giúp bạn hoàn thành các công việc liên quan đến phiếu thu- chi, lập bảng kê chứng từ , giấy đề nghị thanh toán với kho bạc hay tự động lên các sổ sách như sổ quỹ tiền mặt, sổ nhật ký chung, sổ cái,….trong thời gian nhanh nhất và dễ dàng nhất.

http://www.daotaoketoanhcm.com/wp-content/uploads/2019/07/phan-mem-ke-toan-excel-don-vi-hanh-chanh-su-nghiep2.jpg

Hình ảnh: Phần mềm kế toán excel dùng cho đơn vị hành chính sự nghiệp

Tổng quan về kế toán hành chính sự nghiệp:
– Kế toán hành chính sự nghiệp là kế toán chấp hành ngân sách nhà nước tại những đơn vị hành chính sự nghiệp (ví dụ trường học, bệnh viện, ủy ban,…), là công cụ điều hành và quản lý các hoạt động kinh tế, tài chính của đơn vị hành chính.
– Kế toán hành chính sự nghiệp là công việc tổ chức hệ thống thông tin bằng số liệu để quản lý và kiểm soát nguồn kinh phí, tình hình sử dụng và quyết toán kinh phí, tình hình quản lý và sử dụng các loại vật tư, tải sản công, tình hình chấp hành dự toán thu chi và thực hiện các tiêu chuẩn, định mức của Nhà nước ở đơn vị. Chính vì vậy kế toán không chỉ quan trọng đối với bản thân các đơn vị mà còn quan trọng đối với ngân sách nhà nước.
Phần mềm kế toán excel cho đơn vị hành chính sự nghiệp sẽ giúp bạn:
– In phiếu thu, phiếu chi, Giấy đề nghi thanh toán;
– Tự động lập Bảng kê chứng từ và Giấy đề nghị thanh toán với kho bạc (Tự động tính số dư tạm ứng của từng mục);
– Tự động lên các sổ sách kế toán như: Sổ quỹ tiền mặt, Sổ Nhật ký, Sổ cái, Sổ chi tiết hoạt động, Sổ theo dõi tạm ứng kho bạc, Sổ theo dõi dự toán, Sổ theo dõi kinh phí hoạt động, Sổ tài sản cố định …;
– Tự động lên đầy đủ các báo cáo tài chính theo qui định như: Bảng cân đối tài khoản, Tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí đã sử dụng, Báo cáo chi tiết hoạt động, Đối chiếu dự toán, đối chiếu kinh phí tạm ứng với kho bạc …

http://www.daotaoketoanhcm.com/wp-content/uploads/2016/05/download-18.jpg

Link download file: Các bạn chat với tư vấn viên vào giờ hành chính để được nhận link download miễn phí nhé!

Các bạn đang theo dõi bài viết: “Download miễn phí phần mềm kế toán excel dùng cho đơn vị hành chính sự nghiệp ”
Các từ khóa liên quan: Phần mềm excel đơn vị hành chính sự nghiệp, File excel cho đơn vị hành chính sự nghiệp, phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp, tài liệu kế toán hành chính sự nghiệp, kế toán hành chính sự nghiệp bằng excel.
Điều kế toán cần biết: Sự khác biệt giữa kế toán hành chính sự nghiệp và kế toán doanh nghiệp
Đa phần thì nguyên lý hạch toán của chúng thì đều giống nhau, chỉ khác nhau ở chỗ cơ bản nhất hệ thống tài khoản do vậy sẽ phát sinh thêm một số loại sổ sách theo dõi như là: sổ theo dõi kinh phí, ngân sách… và một khác biệt cơ bản nữa đó là kế toán doanh nghiệp thông thường khi báo cáo tài chính sẽ có bảng cân đối kế toán còn hành chính sự nghiệp thì không, doanh nghiệp thông thường có bảng lưu chuyển tiền tệ còn hành chính sự nghiệp là bảng báo cáo thu – chi hoạt động sự nghiệp và hoạt động sản xuất.

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá Download miễn phí phần mềm kế toán excel dùng cho đơn vị hành chính sự nghiệp  9/10 dựa trên 4567 đánh giá.