Chat with us, powered by LiveChat Excel bảng thang lương năm 2019 - Học kế toán thực hành

Excel bảng thang lương năm 2019

Excel bảng thang lương năm 2019 – Bao gồm các mức lương của công việc hoặc chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường. Mức lương của người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề, người lao động có điệu kiện làm việc năng nhọc, độc hại, nguy hiểm,…

Tham khảo thêm:

File excel tính bảng công, bảng lương tự động

Excel tính giá thành định mức nguyên vật liệu

http://www.daotaoketoanhcm.com/wp-content/uploads/2019/08/excel-bang-tinh-luong.png                                                Hình ảnh: File excel bảng thang lương năm 2019

Ngày 16/11/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 157/2018/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng.
Việc xây dựng thang lương, bảng lương 2019 cho người lao động cũng được điều chỉnh theo cho phù hợp với quy định mới này. Đồng thời cũng phải căn cứ theo Điều 7, Nghị định 49/2013/NĐ-CP.
Mức lương tối thiểu vùng tăng từ 160.000 đồng/tháng lên 200.000 đồng/tháng từ ngày 01/01/2019.
Cụ thể, mức lương tối thiểu vùng năm 2019 sẽ thay đổi như sau:
– Vùng I: 4.180.000 đồng (tăng 200.000 đồng so với quy định hiện hành tại Nghị định – 141/2017/NĐ-CP của Chính phủ).
– Vùng II: 3.710.000 đồng (tăng 180.000 đồng so với quy định hiện hành tại Nghị định 141/2017/NĐ-CP của Chính phủ).
– Vùng III: 3.250.000 đồng (tăng 160.000 đồng so với quy định hiện hành tại Nghị định 141/2017/NĐ-CP của Chính phủ).
– Vùng IV: 2.920.000 đồng (tăng 160.000 đồng so với quy định hiện hành tại Nghị định 141/2017/NĐ-CP của Chính phủ).

Download Button Link file: Các bạn nhận file bằng cách chat trực tiếp với tư vấn viên nhé!!!

Bạn đang đọc bài viết:Excel bảng thang lương năm 2019

Tags từ khóa: Mẫu file excel thang bảng lương 2019, tải mẫu file excel thang bảng lương 2019, mẫu thang bảng lương 2019, tải mẫu thang bảng lương 2019, mẫu file thang bảng lương 2019 mới nhất, tải mẫu file thang bảng lương mới nhất, file mẫu thang bảng lương 2019

Bạn có thể đã biết: Phương pháp chấm công

Tùy thuộc vào điều kiện công tác và trình độ kế toán tại đơn vị để sử dụng 1 trong các phương pháp chấm công sau:
– Chấm công ngày: Mỗi khi người lao động làm việc tại đơn vị hoặc làm việc khác như hội nghị, họp,… thì mỗi ngày dùng một ký hiệu để chấm công cho ngày đó.
***Cần chú ý 2 trường hợp:
+ Nếu trong ngày, người lao động làm 2 việc có thời gian khác nhau thì chấm công theo ký hiệu của công việc chiếm nhiều thời gian nhất. Ví dụ người lao động A trong ngày họp 5 giờ, làm lương thời gian 3 giờ thì cả ngày hôm đó chấm “H” Hội Họp.
+ Nếu trong ngày, người lao động làm 2 việc có thời gian bằng nhau thì chấm theo ký hiệu của công việc diễn ra trước.
– Chấm công theo giờ: Trong ngày người lao động làm bao nhiêu công việc thì chấm công theo các ký hiệu đã quy định và ghi số giờ công thực hiện công việc đó bên cạnh ký hiệu tương ứng.
– Chấm công nghỉ bù: Nghỉ bù chỉ áp dụng trong trường hợp làm thêm giờ hưởng lương thời gian nhưng không thanh toán lương làm thêm, do đó khi người lao động nghỉ bù thì chấm “NB” và vẫn tính trả lương thời gian.

https://drive.google.com/file/d/1U91RySQAxf2g_APj_M9ctYWNitKfCy3c/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1RVs2qVDE_CPCE3en3F9ewB5QNLb3ABH5/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1p4CK3yGvi1-wO0gL6nGyv3cw7MVn0VSW/view?usp=sharing

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá Excel bảng thang lương năm 2019 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.