Chat with us, powered by LiveChat Excel hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân mới nhất - Học kế toán thực hành

Excel hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân mới nhất

Excel hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân mới nhất – Để giúp người nộp thuế cá nhân cũng như tổ chức nộp thuế thu nhập cá nhân cho người lao động chính xác và thuận lợi hơn. Excel hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân mới nhất đã được đặt những công thức tính sẵn mới nhất trong bài viết dưới đây.

Bạn đọc thêm:

Excel tính giá thành sử dụng kết hợp phương pháp trực tiếp và tỷ lệ

Excel mẫu tính bảng lương, bảo hiểm xã hội và tính thuế thu nhập cá nhân

http://www.daotaoketoanhcm.com/wp-content/uploads/2019/08/excel-hd-quyet-toan-thue-tncn.png

Hình ảnh: Excel hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân mới nhất

Để quyết toán thuế thu nhập cá nhân các bạn cần chuẩn bị các giấy tờ sau:
-Bảng lương 12 tháng của tất nhân viên có hợp đồng trên 3 tháng.
-Bảng lương của tất cả các cá nhân ký hợp đồng dưới 3 tháng.
– Bảng kê phụ lục 05-1BK TNCN.
– Bảng kê phụ lục 05-2BK TNCN.
– Bảng kê phụ lục 05-3BK TNCN.
*** Hai đối tượng phải trực tiếp quyết toán Thuế thu nhập cá nhân với cơ quan thuế là:
TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CHI TRẢ THU NHẬP
Nộp hồ sơ qua mạng (iHTKK) đối với những đơn vị đã đăng ký hoặc nộp bản giấy tại Cục Thuế, Chi cục Thuế nếu chưa đăng ký kê khai thuế qua mạng.
1. Các trường hợp ủy quyền quyết toán Thuế:
-TH1: Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công do tổ chức nộp thuế chi trả đã ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên và vẫn đang làm việc tại thời điểm ủy quyền.
– TH2: Cá nhân đồng thời có thu nhập vãng lai bình quân 10.000.000 đồng/tháng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10% hoặc thu nhập từ kinh doanh, cho thuê tài sản đã nộp thế theo phương pháp khoán.
– TH3: Cá nhân chuyển đến một tổ chức chi trả thu nhập khác do tổ chức cũ thực hiện chia, tách, hợp nhất, sát nhập, chuyển đổi doanh nghiệp.
2. Hồ sơ bao gồm:
– Tờ khai số 05/KK-TNCN.
– Các phụ lục kèm theo thông tư 92/2015/TT-BTC như 05-1/BK-QTT-TNCN, 05-2/BK-QTT-TNCN, 05-3/BK-QTT-TNCN.
– Với những cá nhân (có/không có mã số thuế) đã đăng ký và có đủ hồ sơ chứng minh người phụ thuộc theo thông tư 111/2013/TT-BTC thì cần khai vào Phụ lục bảng kê 05-3/BK-TNCN để tính giảm trừ gia cảnh.
3. Các bước thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân
– Bước 1: Cài đặt phần mềm hỗ trợ kê khai quyết toán Thuế như HTKK 3.3.5, iHTKK 3.1.6, iTaxviewer 1.1.3
– Bước 2: Nhập dữ liệu vào các phụ lục bảng kê
– Bước 3:Kết xuất dữ liệu ra Excel để lưu trữ và XML để gửi Cơ quan Thuế
4. Gửi hồ sơ:
– Tại trang chính thức để kê khai thuế với tổ chức khai thuế điện tử.
– Đóng trang bìa tệp vào hồ sơ bản giấy và gửi đến Cơ quan Thuế trực tiếp quản lý.
– File dữ liệu phải đến trước hoặc đồng thời với bản giấy.
– Theo dõi kết quả gửi file (khi nộp tờ khai bản giấy đến Cơ quan Thuế)
CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP TỪ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG
(Trường hợp có số thuế phải nộp thêm hoặc đề nghị hoàn/bù trừ thuế vào đợt khai kế tiếp trừ khi cá nhân thuộc diện ủy quyền và đã ủy quyền quyết toán thay).
1. Nơi nộp hồ sơ:
– Tại Cục Thuế nơi cá nhân nộp hồ sơ khai thuế trong năm đối với cá nhân có thu nhập từ tiền công, tiền lương trực tiếp khai thuế với Cơ quan Thuế.
– Tại Cục Thuế hoặc Chi cục Thuế trực tiếp quản lý Tổ chức chi trả tiền công đối với cá nhân đã tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại một Tổ chức chi trả tiền công.
– Tại Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú (nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú) đối với
– Cá nhân chưa tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân ở bất cứ Tổ chức nào
– Cá nhân không ký hợp đồng lao động, hoặc ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng, hoặc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ có thu nhập tại một nơi hoặc nhiều nơi chưa được khấu trừ hoặc đã được khấu trừ theo tỷ lệ 10%.
– Cá nhân trong năm có thu nhập từ TLTC tại một hoặc nhiều nơi nhưng tại thời điểm quyết toán không làm việc tại TCTTN nào.
2. Hồ sơ bao gồm:
-Tờ khai mẫu số 09/KK-TNCN, Phụ lục mẫu số 09-1/PL-TNCN, Phụ lục 09-3/PL-TNCN (nếu có đăng ký giảm trừ gia cảnh) kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC. Trường hợp Phần mềm kê khai đã tích hợp mẫu biểu theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC thì khai theo Tờ khai số 02/QTT-TNCN và Phụ lục 02-1/BK-QTT-TNCN.
-Bản chụp các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm, số thuế đã tạm nộp ở nước ngoài (nếu có).
– Bản chụp các hoá đơn chứng từ chứng minh khoản đóng góp quỹ khuyến học, từ thiện, nhân đạo và các tài liệu khác (nếu có).
– Cá nhân ký cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản chụp.
3. Các bước thực hiện:
– Bước 1: Cài đặt phần mềm hỗ trợ kê khai quyết toán thuế (HTKK 3.3.5 hoặc mới hơn)
– Bước 2: Nhập dữ liệu vào các phụ lục bảng kê.
– Bước 3: Kết xuất dữ liệu ra file XML để gửi Cơ quan Thuế
– Bước 4: Gửi hồ sơ bản giấy, đóng trang bìa tệp, ký tên và gửi trực tiếp tại Bộ phận một cửa hoặc địa điểm nhận hồ sơ của Cơ quan Thuế. File dữ liệu phải gửi đến trước hoặc đồng thời với bản giấy.
Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán Thuế thu nhập cá nhân chậm nhất là ngày 30/03/2016.
**Lưu ý: Trong file excel này ở tháng 12 có thêm cột thưởng nên trong tháng 12 cột cộng sẽ bị đẩy qua một cột (ví dụ thu nhập chịu thuế của tháng 12 là cột Q, các tháng còn lại là cột P), bạn nào trong tháng 12 không có thưởng thì xóa cột thưởng và xem lại công thức nhé.

Download Button Link file: Các bạn chat với tư vấn viên để lấy link download nha!!!

Bạn đang đọc bài viết: Excel hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân mới nhất

Từ khóa liên quan: File excel quyết toán thuế TNCN, Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN, Tải file hướng dẫn quyết toán thuế TNCN, Phần mềm kế toán quyết toán thuế TNCN mới nhất, Quy định trong quyết toán thuế TNCN mới nhất, Quyết toán thuế TNCN bằng excel.

Điều bạn cần biết: Xử phạt đối với hành vị nộp hồ sơ Quyết toán Thuế thu nhập cá nhân quá thời hạn quy định:
– Từ 01 ngày đến 05 ngày mà có tình tiết giảm nhẹ: Phạt cảnh cáo.
– Từ 01 ngày đến 10 ngày: Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 1.000.000 đồng.
– Từ trên 10 ngày đến 20 ngày: Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 2.000.000 đồng.
– Từ trên 20 ngày đến 30 ngày: Phạt tiền từ 1.200.000 đồng đến 3.000.000 đồng.
– Từ trên 30 ngày đến 40 ngày: Phạt tiền từ 1.600.000 đồng đến 4.000.000 đồng.
– Từ trên 40 ngày đến 90 ngày hoặc quá 90 ngày nhưng không phát sinh số thuế phải nộp: Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.

https://drive.google.com/file/d/1BfsUxgtyCEblpLAS1hdJjIILgWawcHOa/view?usp=sharing

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá Excel hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân mới nhất 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.