Chat with us, powered by LiveChat Excel mẫu biểu giải trình báo cáo tài chính - Học kế toán thực hành

Excel mẫu biểu giải trình báo cáo tài chính

Excel mẫu biểu giải trình báo cáo tài chính – Khi mùa quyết toán thuế kết thúc, các doanh nghiệp vẫn chưa hoàn thành Báo cáo tài chính hay cần điều chỉnh lại Báo cáo tài chính đã nộp, nhưng chưa biết làm thế nào? Vậy thì, Mẫu biểu giải trình báo cáo tài chính cho các doanh nghiệp có mẫu công văn giải trình với cơ quan thuế sẽ giúp doanh nghiệp có thể nộp lại báo cáo tài chính, hay nộp chậm báo cáo tài chính.

Bạn quan tâm:

File excel quản lí thu chi doanh nghiệp

Excel báo cáo tình hình thay đổi lao động theo thông tư 23

http://www.daotaoketoanhcm.com/wp-content/uploads/2019/08/excel-mau-bieu-giai-trinh-bctc.png

Hình ảnh: Mẫu biểu giải trình báo cáo tài chính

Khi kết thúc mùa quyết toán, tuy nhiên, có không ít các doanh nghiệp do sơ xuất trong qua trình tập hợp chứng từ hoặc việc nhập liệu, nên đã có sai sót số liệu trong tờ khai quyết toán thuế và báo cáo tài chính, dó đó, cơ quan thuế yêu cầu doanh nghiệp giải trình báo cáo tài chính.
Lúc này, doanh nghiệp phải điều chỉnh lại và nộp báo cáo tài chính bổ sung, khi đó đi kèm với tờ khai quyết toán thuế mới và báo cáo tài chính mới nộp lại cơ quan thuế, doanh nghiệp cần phải làm thêm một biên bản giải trình để nêu rõ nội dung sai sót, lý do của sự sai sót đó.

Lưu ý: Các chỉ tiêu cần phải giải trình: Là tất cả các chỉ tiêu có sai sót, chênh lệch làm ảnh hưởng đến số thuế phải nộp và những chỉ tiêu khác trên Báo cáo tài chính

Download Button Link download: Để nhận file mẫu các bạn liên hệ trực tiếp với tư vấn viên qua khung chat nha!!!

Bạn đang theo dõi bài viết:Excel mẫu biểu giải trình báo cáo tài chính”

Từ khóa xuất hiện: File excel mẫu biểu giải trình báo cáo tài chính, tải ngay mẫu biểu giải trình báo cáo tài chính bằng excel, phần mềm kế toán mẫu biểu giải trình báo cáo tài chính, giải trình báo cáo tài chính cuối năm, mẫu văn bản giải trình báo cáo tài chính, công văn xin nộp lại báo cáo tài chính.

Có thể bạn chưa biết: Nộp lại báo cáo tài chính có bị phạt không?
Nếu doanh nghiệp làm lại báo cáo tài chính khi phát hiện sai sót thì khi nộp lại báo cáo tài chính năm có những trường hợp xảy ra sau:
– Nếu nộp lại báo cáo tài chính mà không ảnh hưởng đến số thuế TNDN thì doanh nghiệp không bị phạt khi nộp lại báo cáo tài chính.
– Nếu nộp lại báo cáo tài chính mà có số thuế TNDN nộp thừa thì doanh nghiệp được bù trừ vào những kỳ sau đối với số thuế TNDN đã nộp thừa.
– Nếu doanh nghiệp nộp lại báo cáo tài chính mà có số thuế TNDN nộp thiếu thì doanh nghiệp phải nộp thêm số thuế nộp thiếu, tiền chậm nộp báo cáo tài chính.

https://drive.google.com/file/d/1Ux9myU687quFzwcnazMgjTy7NMGuQONl/view?usp=sharing

 

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá Excel mẫu biểu giải trình báo cáo tài chính 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.