Chat with us, powered by LiveChat Excel quản lý hàng hóa, vật tư, công nợ, doanh số theo nhân viên kinh doanh - Học kế toán thực hành

Excel quản lý hàng hóa, vật tư, công nợ, doanh số theo nhân viên kinh doanh

Excel quản lý hàng hóa, vật tư, công nợ, doanh số theo nhân viên kinh doanh – Excel quản lý hàng hóa, theo dõi xuất nhập tồn giúp các công ty doanh nghiệp, các hộ kinh doanh, bán lẻ, các shop bán hàng online quản lý hàng hóa, theo dõi xuất nhập tồn xác định kết quả kinh doanh một cách đơn giản nhất, tiện lợi nhất, hiệu quả nhất…

Bạn đọc thêm:

Phần mềm Excel kế toán kho

File excel quản lý thông tin đơn hàng miễn phí

http://www.daotaoketoanhcm.com/wp-content/uploads/2019/08/excel-quan-ly-hang-hoa-vat-tu-cong-no-doanh-so.png

Hình ảnh: Excel quản lý hàng hóa, vật tư, công nợ & doanh số theo nhân viên kinh doanh

*Phần mềm cho phép doanh nghiệp quản lý theo dõi hàng hóa, vật tư, công nợ, doanh số theo nhân viên kinh doanh giúp giám đốc và kế toán dễ dàng quản trị, theo dõi tình hình hàng hóa, vật tư, công nợ, doanh số theo nhân viên kinh doanh bán hàng theo từng Chi nhánh, Phòng kinh doanh, Nhân viên kinh doanh hoặc xem các báo cáo bán hàng.
*File excel có các tính năng sau:
-Quản lý và theo dõi xuất nhập tồn hàng hóa, thành phẩm, vật tư, công cụ dụng cụ theo phương pháp bình quân
-Quản lý và theo dõi công nợ phải thu phải trả tồng hợp và chi tiết
-Quản lý và theo dõi chi phí sản xuất cho từng công việc
-Quản lý và theo dõi doanh số bán hàng theo nhân viên quan lý đại lý, khách hàng.
-Quản lý và theo dõi tình hình bán hàng, lãi gộp theo từng mặt hàng, từng hóa đơn

Download Button Link file: Các bạn chat với tư vấn viên để nhận file excel nha!

Các bạn đang đọc bài:Excel quản lý hàng hóa, vật tư, công nợ, doanh số theo nhân viên kinh doanh

Tags từ khóa: File excel quản lý hàng hóa, vật tư, công nợ; Tính doanh số theo nhân viên kinh doanh; phần mềm kế toán quản lý hàng hóa, Quản lý vật tư công nợ bằng excel.

Các bạn cần biết:   Hướng dẩn sử dụng:
I. Khai báo thông tin và số dư:
1. Khai báo thông tin doanh nghiệp : sheet TTDN.
2. Khai báo danh mục khách hàng, nhà cung cấp, đối tượng sử dụng nội bộ ( xuất dùng ) : DMKH.
3 . Khai báo mã , tên hàng hoá , vật liệu….: TH_NXT
II. Nhập phát sinh:
1.Phát sinh nhập ở sheet PHATSINH theo hướing dẫn trong sheet
2.Khi có khách hàng mới, người bán mới, thêm bô phân sản xuất thì vào DMKH để thêm
3. Các Ô : H, I, K, O chỉ chọn.
Khi xuất hàng hoá vật tư, chỉ quan tâm TK ghi Có, ( cột I ), cột H không quan trọng.
Khi nhập hàng hoá vật tư, chỉ quan tâm TK ghi Có, ( cột I ), cột H không quan trọng
4 . Khi có nhập thêm một mặt hàng mới: vào TH_NXT để thêm mã, tên, thuộc TKL nào ( 152, 153, 155, 156, …)
5. Khi cần xem, in phiếu nhập : vào sheet INNHAP
6. Khi cần xem, in phiếu xuất : vào sheet INXUAT
– Trong sheet này có 2 trang : in theo giá bán , và in theo giá vốn
7. Xem in TH_ NXT : vào xem TH NXT, trang này cũng được thường xuyên xem để phát hiện sai sót : vế giá, về số lượng ( xem tồn kho bị âm không?)
từ đó
8. Xem in tình hình số lương NXT của 1 mặt hàng : vào sheet Thekho
– Chọn mã hàng hoá ở E3
9 Các sheet khác :
– TH nợ phải thu
– TH nợ phải trả
– Chi tiết nợ phải thu
– Chi tiết nợ phải trả
– Tổng hợp chi phí cho từng bộ phận: phục vụ báo cáo tổng hợp nvl, hh xuất dùng sản xuất
– Chi tiết chi phí cho từng bộ phận

https://drive.google.com/file/d/1HU-slBkXNvK-7c8fgvJTQXkYopBZdmj8/view?usp=sharing

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá Excel quản lý hàng hóa, vật tư, công nợ, doanh số theo nhân viên kinh doanh 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.