Chat with us, powered by LiveChat Excel quản lý nhập – xuất – tồn kho hàng cho kế toán kho - Học kế toán thực hành

Excel quản lý nhập – xuất – tồn kho hàng cho kế toán kho

Excel quản lý nhập – xuất – tồn kho hàng cho kế toán kho – file excel hướng dẫn quản lý kho hàng sao cho hiệu quả và tiết kiệm thời gian cho kế toán kho.

Bài đọc thêm:

Excel báo cáo tài chính cho công ty du lịch mới nhất

File excel mẫu biên bản kiểm kê vật tư – công cụ dụng cụ – sản phẩm – hàng hóa

http://www.daotaoketoanhcm.com/wp-content/uploads/2019/08/excel-quan-ly-XNT.png

Hình ảnh: Excel quản lý nhập – xuất – tồn kho hàng của kế toán kho

Cách sử dụng file excel:
-Bước 1
Kê khai hàng hóa tồn kho: Các bạn vào Sheet Sơ đồ chọn Danh mục hàng hóa và kê khai tồn kho đàu kỳ.

-Bước 2
Nhập kho hàng hóa: Căn cứ vào hóa đơn, chứng từ mua hàng các bạn hóa vào Bảng kê nhập kho Nhập kho hàng hóa để nhập hàng (sử dụng hàm Vlookup để lấy mã hàng, tên hàng, ĐVT của hàng hóa mua về từ Danh mục hàng hóa sang) Trường hợp hàng hóa chưa có trong danh mục các bạn phải tiến hành tạo mới hàng hóa trong Danh mục hàng hóa trước khi tiến hành nhập kho.

-Bước 3
Xuất kho hàng hóa: Căn cứ vào hóa đơn chứng từ xuất bán vào các bạn vào Bảng kê xuất kho để xuất hàng. Sử dụng hàm vlookup để lấy mã hàng, tên hàng, ĐVT từ Danh mục hàng hóa sang.

**Lưu ý: Tùy vào phương pháp tính giá xuất kho để xuất giá vốn cho đúng giá trị và thời điểm (Ví dụ: Nếu là phương pháp bình quân cuối kỳ thì bạn không xuất giá vốn ngay tại thời điểm xuất hàng mà để đến cuối tháng tính giá bình quân và xuất 1 lần cho tất cả các lần xuất hàng).

-Bước 4
Tổng hợp nhập xuất hàng cả kỳ: Các bạn vào Sơ đồ chọn bảng Tổng hợp Nhập – xuất – tồn và sử dụng công thức để tiến hành lên sổ nhập xuất tồn

**Chúng ta làm lần lượt cho từng mã hàng trong kho:

+Thứ 1: Tại cột Mã hàng, tên hàng, đơn vị tính, tài khoản. Các bạn sử dụng hàm Vlookup để lấy các thông tin từ Danh mục hàng hóa sang.

+Thứ 2: phần tồn đầu kỳ các bạn có 2 cách lấy số liệu
Cách 1. Tại ô tồn đầu (cả phần số lượng và phần thành tiền) Bạn đánh dấu”=” và chuyển sang Danh mụchành hóa, chọn ô giá trị tương ứng và nhấn Enter trên bàn phím.
Cách 2: Sử dụng hàm Vlookup như thông thường.

+Thứ 3: Tổng hợp nhập kho trong kỳ: Sử dụng hàm sumif để tổng hợp giá trị trên cột nhập trong kỳ

+Thứ 4: Tổng hợp xuất kho trong kỳ: Sử dụng hàm sumif để tổng hợp giá trị trên cột xuất trong kỳ

-Bước 5: Căn cứ vào giá xuất kho của từng mặt hàng trên tổng hợp nhập – xuất – tồn để điền giá vốn cho tất cả các lần xuất kho trong kỳ (nếu xuất kho theo phương pháp bình quân cuối kỳ)

Download Button Link download: Các bạn chat với tư vấn viên giờ hành chính để nhận file excel nha!

Bạn đang theo dõi bài:Excel quản lý nhập – xuất – tồn kho hàng cho kế toán kho

Tags từ khóa: File excel quản lý kho hàng, Quản lý nhâp xuất tồn bằng excel, Quản lý kho hàng của kế toán kho, File excel dành cho kế toán kho, Download excel quản lý nhập xuất tồn kho hàng cho kế toán kho, File quản lý kho hàng trên excel.

Bạn cần biết:       Một số hàm về ngày tháng
1. Hàm TODAY
– Cú pháp: TODAY()
– Chức năng: Trả về ngày tháng năm hiện hành, nó không chứa tham số và thời gian được ngầm hiểu là 0 giờ lúc nữa đêm.
2. Hàm DAY
– Cú pháp: DAY( Serial_number)
– Trong đó: Serial_number là giá trị bắt buộc. Là giá trị ngày, tháng, năm mà bạn muốn lấy ra ngày.
– Chức năng: Tách giá trị ngày trong một ngày, tháng, năm cụ thể. Ngày được trả về dưới dạng số nguyên, có giá trị từ 1 đến 31.
3. Hàm MONTH
– Cú pháp: MONTH( Serial_number)
– Trong đó: Serial_number là giá trị bắt buộc. Là giá trị ngày của tháng mà bạn muốn tìm.
– Chức năng: Tách giá trị tháng trong một ngày cụ thể. Tháng được trả về dưới dạng số nguyên, có giá trị từ 1 đến 12.
4. Hàm YEAR
– Cú pháp: YEAR(serial_number)
– Trong đó: Serial_number là bắt buộc, ngày trong năm mà bạn muốn tìm. Ngày bạn nên nhập bằng hàm Date.
– Chức năng: Trả về năm của một ngày một ngày tương ứng nào đó. Năm được trả về dạng số nguyên trong khoảng từ 1900 đến 9999.
5. Hàm DATE
– Cú pháp: DATE( year, month, day)
– Trong đó: Year, month, day: lần lượt là năm, tháng, ngày cần nhập.
– Chức năng: Trả về biểu thức ngày tháng năm đã nhập
6. Hàm NOW
– Cú pháp: NOW()
– Chức năng: Trả về ngày giờ hiện tại của hệ thống
7. Hàm WEEKDAY
– Cú pháp: = WEEKDAY(serial_number [, return_type])
– Trong đó:
+ serial_number: Biểu thức ngày tháng hoặc là một con số chỉ giá trị ngày tháng
+ return_type: Chọn kiểu kết quả trả về
+ return_type = 1 (mặc định): Chủ Nhật là 1 (thứ Bảy là 7)
+ return_type = 2: Thứ Hai là 1 (Chủ Nhật là 7)
+ return_type = 3: Thứ Hai là 0 (Chủ Nhật là 6)
– Chức năng: Cho biết số thứ tự của ngày trong tuần

https://drive.google.com/file/d/1QStUTlO_QFForLmQBPtFf28xk_bQsTCH/view?usp=sharing

Password: excelketoan.com

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá Excel quản lý nhập – xuất – tồn kho hàng cho kế toán kho 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.