Chat with us, powered by LiveChat Excel tính đóng BHXH, BHYT, BHTN mới nhất 2019 - Học kế toán thực hành

Excel tính đóng BHXH, BHYT, BHTN mới nhất 2019

Excel tính đóng BHXH, BHYT, BHTN mới nhất 2019 – Từ ngày 01/7/2019, mức lương cơ sở sẽ được điều chỉnh tăng lên 1.490.000 đồng/tháng. Bởi vậy, số tiền đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) của người lao động theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định cũng có một số thay đổi cho phù hợp và sự điều chỉnh trong tiền bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho người thất nghiệp của Nhà nước.

Có thể bạn quan tâm:

File excel định mức nhiên liệu trong ngành vận tải

Tải file excel sổ quỹ thu chi nội bộ đơn giản

http://www.daotaoketoanhcm.com/wp-content/uploads/2019/07/excel-tinh-bhxh-bhyt-bhtn-nam-2019.pngHình ảnh: Excel tính BHXH, BHYT, BHTN năm 2019

File Excel này được lập dựa trên các văn bản pháp luật sau đây:
-Luật bảo hiểm xã hội 2014;
-Luật việc làm 2013;
-Luật bảo hiểm y tế 2008 (được sửa đổi, bổ sung năm 2014);
-Nghị định 146/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo hiểm y tế;
-Nghị định 44/2017/NĐ-CP quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;
-Nghị định 157/2018/NĐ-CP quy định về mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động;
-Nghị quyết 70/2018/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 (Khoản 8 Điều 4).

Download ButtonLink file: Các bạn chat với tư vấn viên để nhận link download nha!!!

Bạn đang xem bài viết:Excel tính đóng BHXH, BHYT, BHTN mới nhất 2019

Các từ khóa liên quan: Download file excel tính đóng BHXH, BHYT, BHTN từ ngày 01/07/2019; tải file excel tính đóng BHXH, BHYT, BHTN từ ngày 01/07/2019; tải file excel tính đóng BHXH, BHYT, BHTN mới nhất 2019; file excel tính đóng BHXH, BHYT, BHTN mới nhất 2019; file tính đóng BHXH, BHYT, BHTN bằng excel mới nhất 2019.
Có thể bạn chưa biết: Kế toán cần làm gì khi tăng lương tối thiểu vùng
Từ ngày 01/01/2019, lương tối thiểu vùng chính thức sẽ được tăng theo quy định tại Nghị định 157/2018/NĐ-CP, do đó kế toán cần phải thực hiện việc thay đổi bảng lương và thông báo tăng mức đóng BHXH cho phù hợp với Nghị định 157/2018/NĐ-CP.
1. Nộp thang lương bảng lương mới cho phòng Lao động Thương binh và Xã hội
Nghị định 157/2018/NĐ-CP vừa được ban hành quy định tăng lương tối thiểu vùng và từ ngày 01/01/2019 mức lương tối thiểu mới sẽ chính thức được áp dụng.
Các doanh nghiệp đang sử dụng bảng lương với mức lương tối thiểu vùng thấp hơn mức lương quy định tại Nghị định 157/2018/NĐ-CP cần phải lập lại thang lương, bảng lương.
Căn cứ theo Khoản 6 Điều 7 Nghị định 49/2013/NĐ-CP thì khi sửa đổi, bổ sung thang lương, bảng lương, các doanh nghiệp nộp thang lương, bảng lương mới tại Phòng Lao động và Thương binh – Xã hội
2. Thông báo tăng mức đóng bảo hiểm xã hội cho cơ quan bảo hiểm xã hội
Căn cứ Khoản 2.6 Điều 6 Quyết định 595/QĐ-BHXH thì mức lương tính đóng BHXH của người lao động làm việc trong doanh nghiệp không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng đối với người lao động làm công việc hoặc chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường. Đối với người lao động làm công việc hoặc chức danh đòi hỏi lao động qua đào tạo, học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng.
Đồng thời, Nghị định 157/2018/NĐ-CP vừa được ban hành tăng mức lương tối thiểu vùng lên từ 160.000 – 200.000 đồng/tháng.
Mức lương tối thiểu vùng tăng đồng nghĩa với mức đóng BHXH tối thiểu của người lao động cũng sẽ tăng theo. Do đó, nếu doanh nghiệp nào có mức tiền lương tính đóng BHXH thấp hơn mức tiền lương tính đóng BHXH thì cần phải thông báo tăng mức đóng BHXH.

https://drive.google.com/file/d/1eJ0Zt-cnigzDyXf84hWgVUVZiFAMnReJ/view?usp=sharing

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá Excel tính đóng BHXH, BHYT, BHTN mới nhất 2019 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.