Chat with us, powered by LiveChat Excel tổng hợp mẫu bìa sổ sách kế toán - Học kế toán thực hành

Excel tổng hợp mẫu bìa sổ sách kế toán

Excel tổng hợp mẫu bìa sổ sách kế toán – giúp các bạn có thể dễ dàng tìm kiếm các mẫu bìa như mẫu bìa sổ kế toán hình thức nhật ký chung, mẫu bìa sổ cái, mẫu bìa phiếu chi,…

Bạn tìm hiểu thêm:

Excel bảng thang lương năm 2019

File excel quản lý kho vật tư hàng hóa cho công ty xây dựng

http://www.daotaoketoanhcm.com/wp-content/uploads/2019/08/excel-mau-bà-so-sach-ke-toan.png

 Hình ảnh: Excel mẫu bìa sổ sách kế toán

Excel mẫu bìa sổ sách kế toán là tổng hợp các file gồm:

-Mẫu bìa sổ cái
-Mẫu bìa sổ nhật ký chung
-Mẫu bìa sổ cái (dùng cho hình thức kế toán chứng từ ghi sổ)
-Mẫu bìa nhật ký-sổ cái
-Mẫu bìa chứng từ thu chi
-Mẫu bìa sổ sách kế toán
-Mẫu bìa sổ đăng ký chứng từ ghi sổ (dùng cho hình thức kế toán chứng từ ghi sổ)
-Mẫu bìa sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ (sản phẩm, hàng hóa)
-Mẫu bìa bảng tổng hợp nhập xuất tồn
-Mẫu bìa sổ quỹ tiền mặt
-Mẫu bìa sổ tiền gửi ngân hàng
-Mẫu bìa bảng tổng hợp giá thành
-Mẫu bìa nhật ký máy thi công
-Mẫu bìa hợp đồng lao động
-Mẫu bìa hợp đồng kinh tế
-Mẫu bìa bảng phân bổ công cụ dụng cụ tài sản cố định
-Mẫu bìa phiếu xuất kho nguyên vật liệu, hàng hóa
-Mẫu bìa phiếu nhập kho nguyên vật liệu, hàng hóa
-Mẫu bìa báo cáo tài chính
-Một số khung bìa mẫu

Download Button Link file: Các bạn chat trực tiếp với tư vấn viên để nhận file nha!!!

Bạn đang theo dõi bài:Excel tổng hợp mẫu bìa sổ sách kế toán

Tags từ khóa: File excel mẫu bìa sổ sách kế toán, download mẫu bìa sổ sách kế toán, tải file mẫu bìa sổ kế toán, mẫu bìa sổ sách chi tiết, mẫu bìa sổ sách hay cho kế toán, mẫu bìa sổ sách phục vụ kiểm kê và kê khai, mẫu bìa sổ kế toán theo thông tư 133, mẫu bìa sổ kế toán hình thức nhật ký chung, tải file mẫu bìa sổ sách cần thiết cho kế toán.

Có thể bạn chưa biết: Phím tắt trong Excel 2007, Excel 2010 chèn và chỉnh sửa dữ liệu:
1. Phím tắt Undo / Redo
– Ctrl + Z: Hoàn tác hành động trước đó (nhiều cấp) – Undo.
– Ctrl + Y: Đi tới hành động tiếp đó (nhiều cấp) – Redo.
2. Làm việc với Clipboard
– Ctrl + C: Sao chép nội dung của ô được chọn.
– Ctrl + X: Cắt nội dung của ô được chọn.
– Ctrl + V: Dán nội dung từ clipboard vào ô được chọn.
– Ctrl + Alt+ V: Nếu dữ liệu tồn tại trong clipboard: Hiển thị hộp thoại Paste Special.
3. Chỉnh sửa các ô hoạt động hoặc lựa chọn
– Ctrl + D: Copy nội dung ở ô bên trên.
– Ctrl + R: Copy ô bên trái.
– Ctrl + “: Copy nội dung ô bên trên và ở trạng thái chỉnh sửa.
– Ctrl + ‘: Copy công thức của ô bên trên và ở trạng thái chỉnh sửa.
– Ctrl + –: Hiển thị menu xóa ô / hàng / cột.
– Ctrl + Shift + +: Hiển thị menu chèn ô / hàng / cột.
– Shift + F2: Chèn / Chỉnh sửa một ô comment.
– Shift + F10, sau đó M: Xóa comment.
– Alt + F1: Tạo và chèn biểu đồ với dữ liệu trong phạm vi hiện tại.
– F11: Tạo và chèn biểu đồ với dữ liệu trong phạm vi hiện tại trong một sheet biểu đồ riêng biệt.
– Ctrl + K: Chèn một liên kết.
– Enter (trong một ô có chứa liên kết): Kích hoạt liên kết.

https://drive.google.com/drive/folders/1hHbOEVQB71TsQXGfiWgenCDRF98pXzFk

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá Excel tổng hợp mẫu bìa sổ sách kế toán 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.