Chat with us, powered by LiveChat File excel 25 tiện ích dành cho người kế toán - Học kế toán thực hành

File excel 25 tiện ích dành cho người kế toán

File excel 25 tiện ích dành cho người kế toán sẽ là công cụ đắc lực cho các anh chị em dân kế toán. Bên cạnh phần mềm kế toán, sử dụng excel linh hoạt để tạo ra các báo cáo động, linh hoạt phục vụ cho mục đích quản trị. Bài viết này tập hợp file excel kế toán gồm 25 tiện ích để các bạn tham khảo.

Các bạn có thể xem thêm:

Excel miễn phí cho công ty xây lắp tính giá thành theo công trình

Ứng dụng excel tính giá thành công ty sản xuất – gia công

Phần mềm excel tổng hợp chuyên nghiệp và hoàn toàn miễn phí
http://www.daotaoketoanhcm.com/wp-content/uploads/2019/07/file-excel-25-tien-ich-cho-kt1.png
                          Hình ảnh: File excel 25 tiện ích cho người kế toán

File excel 25 tiện ích bao gồm:
-Bảng theo dõi 142/242
-Bảng phân bổ chi phí trả trước ngắn hạn
-Bảng phân bổ chi phí dài hạn
-File theo dõi và quản lý tài sản cố định
-Bảng theo dõi khấu hao tài sản cố định
-Bảng phân bổ chi phí theo tiêu thức doanh thu
-Tiện ích lập bảng lương và in phiếu nhận lương
-Bảng tính và theo dõi lãi suất ngân hàng
-Hệ thống tài khoản từ quyết định 15 chuyển sang thông tư 200/2014/TT-BTC
-Tiện ích bảng chấm công công ty Petrolimex
-Tiện ích chấm công sử dụng Excel
-Tiện ích theo dõi Ủy nhiệm chi
-Tiện ích in sổ tiền mặt và thu chi
-Tiện ích kiểm soát kho hàng
-Tiện ích kiểm soát kho hàng hóa
-Tiện ích theo dõi bảng chấm công
-File báo cáo quản trị phần lãi lỗ công ty xây dựng
-File báo cáo quản trị phân tích giá bán
-File quản trị thu chi
-File kiểm tra báo cáo tài chính
-File báo cáo quản trị – phần công nợ
-File tính giá thành các công ty dịch vụ
-File quản lý NXT vật tư hàng hóa
-File tính và xác định định mức xăng dầu công ty vận tải
-File tiện ích quản lý hợp đồng – tiền lương – thuế TNCN

Download Button

Link download: Các bạn chat với tư vấn viên để được nhận link tải file tiện ích.

Bạn đang đọc bài viết: “File excel 25 tiện ích dành cho người kế toán”
Các từ khóa liên quan: 25 tiện ích cho người kế toán, phần mềm excel tiện ích cho kế toán, ứng dụng excel 25 tiện ích cho kế toán, làm kế toán dễ dàng bằng file excel 25 tiện ích.
Có thể bạn chưa biết: Lợi ích của Vlookup trong excel.
Hàm Vlookup trong Excel giúp bạn tra cứu thông tin cá nhân của nhân viên thông qua Mã nhân viên hay tìm học sinh, sinh viên trong lớp dựa vào Mã số học sinh, sinh viên và tùy theo từng yêu cầu của bài toán.
Cú pháp: VLOOKUP(lookup_valua,table_array,col_index_num,[range_lookup])
Trong Đó:
lookup_value: Giá trị dùng để dò tìm
table_array: Bảng giá trị dò, để ở dạng địa chỉ Tuyệt đối (có dấu $ phía trước bằng cách nhấn F4)
col_index_num: Thứ tự của cột cần lấy dữ liệu trên bảng giá trị dò
range_lookup: Phạm vi tìm kiếm, TRUE tương đương với 1 (dò tìm tương đối), FALSE tương đương với 0 (dò tìm tuyệt đối).

https://drive.google.com/file/d/1pmoUweomS0g7B2T27x8w1hb_YitvIqP6/view?usp=sharing

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá File excel 25 tiện ích dành cho người kế toán 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.