Chat with us, powered by LiveChat File excel hướng dẫn theo dõi tài sản cố định - Học kế toán thực hành

File excel hướng dẫn theo dõi tài sản cố định

File excel hướng dẫn theo dõi tài sản cố định – giúp bạn theo dõi, quản lý phân bổ, trích khấu hao tài sản cố định một cách chính xác theo ngày.

Bạn xem thêm:

File excel mẫu hóa đơn giá trị gia tăng mới nhất 

Excel tính giá thành sản phẩm theo phương pháp định mức

http://www.daotaoketoanhcm.com/wp-content/uploads/2019/07/file-excel-hương-dan-theo-doi-tscd.pngHình ảnh: File excel hướng dẫn theo dõi TSCĐ

File excel hướng dẫn theo dõi TSCĐ:
– File tính toán khấu hao cho 1 kỳ là 1 khoảng thời gian bất kỳ Từ ngày … Đến ngày. Công thức ước lệ cho ngày đầu/cuối của 1 tháng.
– Khấu hao được trích tính cho 1 ngày, theo nguyên tắc làm tròn lên để loại trừ sai sót khi tổng hợp khấu hao cho những thời gian khác nhau. Sai sót tối đa cho 1 năm là 365 đồng và được trừ vào kỳ khấu hao cuối cùng – chấp nhận được.
– Cột ngày khấu hao hết, tôi tạm dùng công thức tính toán số ngày căn cứ theo số tháng phân bổ.
– Khi thanh lý, nhượng bán hay tạm trích khấu hao, bạn nhập ngày vào cột “Ngày thanh lý”.

Download ButtonLink excel: Các bạn chat với tư vấn viên để nhận file download nha!

Bạn đang đọc bài viết: “File excel hướng dẫn theo dõi tài sản cố định

Các từ khóa có thể xuất hiện: File excel tính tài sản cố định, file excel theo dõi tài sản cố định khấu hao đường thẳng, Theo dõi tài sản cố định khấu hao đường thẳng bằng file excel, file excel hướng dẫn theo dõi tài sản cố định hay nhất.

Một vài lưu ý với Tài sản cố định:

– Nếu TSCĐ được trích khấu hao lại, bạn xử lý như sau:
+ Điều chỉnh nguyên giá TSCĐ chia làm 2 ghi trên 2 dòng: 1 dòng Nguyên giá đúng bằng giá trị đã khấu hao, thời gian sử dụng đúng bằng thời gian đã trích. Như vậy giá trị còn lại bằng 0.
+ Nhập thêm 1 dòng nguyên giá bằng giá trị còn lại, ngày bắt đầu sử dụng là ngày trích khấu hao lại, thời gian khấu hao là thời gian còn lại.

https://drive.google.com/file/d/1Cd5Tf9KScMMIGJbyZB2X6KFJYm3Ny52n/view?usp=sharing

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá File excel hướng dẫn theo dõi tài sản cố định 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.