Chat with us, powered by LiveChat File excel hướng dẫn xuất hóa đơn cho từng trường hợp - Học kế toán thực hành

File excel hướng dẫn xuất hóa đơn cho từng trường hợp

File excel hướng dẫn xuất hóa đơn cho từng trường hợp – Khi xuất hóa đơn thì lưu ý lập hoá đơn, tổ chức, cá nhân phải ghi đầy đủ, đúng các yếu tố quy định trên hoá đơn. Nay hướng dẫn các bạn xuất hóa đơn của từng trường hợp, giúp công việc xuất hóa đơn trở nên hợp lý, chặt chẽ và đúng nguyên tắc theo quy định của luật và cơ quan tài chính

Bạn có thể xem thêm:

File excel hướng dẫn theo dõi tài sản cố định

Excel tính đóng BHXH, BHYT, BHTN mới nhất 2019

http://www.daotaoketoanhcm.com/wp-content/uploads/2019/07/excel-huong-dan-xuat-hoa-don-tung-truong-hop.pngHình ảnh: File excel hướng dẫn xuất hóa đơn từng trường hợp

File excel bao gồm các trường hợp:
-Cách xuất hóa đơn dưới 200k cho mỗi lần bán
-Cách xuất hóa đơn khách hàng không lấy hóa đơn
-Cách xuất các trường hợp điều chỉnh (sai mã số thuế, sai tên công ty, sai đơn giá…)
-Cách xuất hóa đơn hàng bán trả lại
-Cách xuất hóa đơn giảm giá
-Cách xuất hóa đơn hàng biếu tặng
-Cách xuất hóa đơn hàng xuất khẩu (hóa đơn thương mại)
-Cách xuất hóa đơn vào khu chế xuất

Download ButtonLink download: Các bạn chat với tư vấn viên để nhận flie excel nhen!!!

Bạn đọc đang theo dõi bài viết:File excel hướng dẫn xuất hóa đơn cho từng trường hợp

Từ khóa liên quan: tải excel hướng dẫn xuất hóa đơn của từng trường hợp; hướng dẫn xuất hóa đơn cho từng trường hợp; file hướng dẫn xuất hóa đơn cho từng trường hợp bằng excel.

Có thể bạn biết: Lưu ý khi xuất hóa đơn
Các văn bản và chứng từ nêu trên đều phải ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu theo đúng qui định của pháp luật;
Chỉ xuất hoá đơn đối với các hàng hóa doanh nghiệp kinh doanh đã được đăng ký kinh doanh tại Sở kế hoạch và đầu tư và cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
Khi xuất hóa đơn phải ghi đúng mức thuế xuất áp dụng theo quy định của Bộ tài chính đối với những hàng hóa, dịch vụ đó. Đặc biệt doanh nghiệp cần phải chú ý đến câu chữ khi viết hóa đơn nếu không sẽ đang ở một mức thuế suất thấp bị bắt nâng lên một mức thuế rất cao.
Một thao tác nhỏ giúp doanh nghiệp kiểm tra bạn hàng, doanh nghiệp có thể vào trang web của Sở Kế hoạch và đầu tư (www.hapi.gov.vn) và vào website của Tổng cục thuế (www.gdt.gov.vn) để kiểm tra đối tác hoạt động trong lĩnh vực nào và tình trạng hoạt động của đối tác.

https://drive.google.com/file/d/1_Hf78eJwKB8YRb3Fzy5kPJeAU-7mciIS/view?usp=sharing

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá File excel hướng dẫn xuất hóa đơn cho từng trường hợp 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.