Chat with us, powered by LiveChat File excel kế toán nội bộ cho công ty vừa và nhỏ - Học kế toán thực hành

File excel kế toán nội bộ cho công ty vừa và nhỏ

File excel kế toán nội bộ cho công ty vừa và nhỏ – Nếu bạn là người làm kế toán nội bộ cho các công ty vừa và nhỏ, bạn đang cần một file excel kế toán nội bộ miễn phí để làm các báo cáo kế toán nội bộ. Thì file excel kế toán nội bộ cho công ty vừa và nhỏ sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức khi làm các sổ sách kế toán nội bộ, báo cáo tài chính nội bộ trên file excel,…

Bạn có thể đọc thêm:

Excel tổng hợp mẫu bìa sổ sách kế toán

File excel quản lý công nợ phải trả phải thu miễn phí

http://www.daotaoketoanhcm.com/wp-content/uploads/2019/08/excel-ke-toan-noi-bo-dn-vua-nho.png Hình ảnh: File excel kế toán nội bộ doanh nghiệp vừa và nhỏ

File excel kế toán nội bộ cho công ty vừa và nhỏ gồm:
1. Thông Tin Chung.
Sheet này chính là nơi bạn sẽ nhập các thông tin cơ bản về doanh nghiệp của mình như: Tên đơn vị, địa chỉ, Email…  Và quan trọng nhất chính là năm tài chính, thường thì đa số sẽ chọn ngày đầu tiên và ngày kết thúc năm làm năm tài chính cho đơn vị của mình.
2. Danh Sách Sản Phẩm.
Sheet này bạn sẽ nhập các sản phẩm mà bạn kinh doanh vào, bạn nhập chính xác tên, trọng lượng, số tiền nhé, vì nó sẽ ảnh hưởng tới việc bán xuất bạn, hai thông tin này phải khớp nhau.
3. Danh Sách Khách Hàng.
Sheet này bạn sẽ nhập thông tin khách hàng của mình vào.  Sau này bạn có thể xem khách hàng này mua bao nhiêu, công nợ, và các thứ liên quan.
4. Danh Sách Nhà Cung Cấp.
Sheet này bạn sẽ nhập thông tin nhà cung cấp sản phẩm cho bạn, cũng như thông tin về khách hàng vậy, sau này bạn có thể xem các thông tin liên quan tới nhà cung cấp này.
5. Mua Hàng Và Trả Tiền
Sheet này bạn sẽ nhập các thông tin về việc bạn mua hàng, bạn chú ý là ở cột nhà cung cấp thì bạn sẽ chọn nhà cung cấp mà bạn đã nhập vào trước đó nhé.
6. Bán Hàng Và Thu Tiền
Sheet này bạn sẽ nhập các thông tin liên quan tới việc bán hàng.
7. Báo Cáo Tổng Hợp.
Đây chính là Sheet quan trọng nhất, sẽ tổng hợp các báo cáo cần thiết về tính hình kinh doanh của đơn vị một cách chính xác cho các bạn.

Download Button Link download: Các bạn chat trực tiếp với tư vấn viên để nhận link file nha!!!

Bạn đang đọc bài viết:File excel kế toán nội bộ cho công ty vừa và nhỏ

Tags từ khóa: Excel kế toán nội bộ, tải phần mềm quản lý doanh nghiệp vừa và nhỏ, tải file kế toán nội bộ, tải file excel kế toán nội bộ miễn phí, kế toán cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, download file excel dành cho công ty vừa và nhỏ.

Có thể bạn đã biết: Kế toán nội bộ gồm
– Kế toán thu chi (đóng vai trò thủ quỹ)
– Kế toán bán hàng
– Kế toán kho
– Kế toán công nợ
– Kế toán tiền lương
– Kế toán ngân hàng
– Kế toán tổng hợp
– Kế toán trưởng

https://drive.google.com/file/d/1RxaYi-jotgx9nNIVynTMzN5JUiEhPEZK/view?usp=sharing

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá File excel kế toán nội bộ cho công ty vừa và nhỏ 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.