Chat with us, powered by LiveChat File excel kế toán quản trị chi phí cực hay – miễn phí - Học kế toán thực hành

File excel kế toán quản trị chi phí cực hay – miễn phí

File excel kế toán quản trị chi phí cực hay – miễn phí – Hệ thống báo cáo quản trị chi phí hoạt động theo dõi được nhiều kỳ. Đây là báo cáo để công ty cũng như kế toán có thể kiểm soát được chi phí theo tháng, các năm khác nhau, dựa vào báo cáo này có thể điều chỉnh và đưa kế hoạch chi phí cho các năm tiếp theo.

Bạn xem thêm:

Excel hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ cho thanh kiểm tra

Excel mẫu biên bản kiểm kê tài sản cố định theo thông tư 200

http://www.daotaoketoanhcm.com/wp-content/uploads/2019/08/excel-ke-toan-quan-tri-cp.png

Hình ảnh: Excel kế toán quản trị chi phí cực hay – miễn phí ( Tác Giả: Tô Thanh Hương)

Hệ thống kế toán quản trị chi phí bao gồm:
-Báo cáo chi phí theo tháng của năm
-Báo cáo chi phí bình quân theo cửa hàng
-Báo cáo chi phí theo tỷ lệ chi phí
-Báo cáo chi phí theo khoản mục phí
-Thống kê top chi phí của tháng, của năm

Download Button

Link file: Các bạn chat với tư vấn viên (giờ hành chính) để nhận link file nha!

Bạn đang đọc bài viết:File excel kế toán quản trị chi phí cực hay – miễn phí” –  Nguồn: Tô Thanh Hương

Từ khóa liên quan: Excel kế toán quản trị, phần mềm kế toán quản trị chi phí, hướng dẫn cách lập báo cáo kế toán quản trị, download file excel kế toán quản trị chi phí, phần mềm kế toán quản trị cực hay, tải ngay file excel kế toán chi phí miễn phí.

Bạn cần biết: Quản trị chi phí?

– Quản trị chi phí là phân tích các thông tin cần thiết cho công việc quản trị của 1 doanh nghiệp.
– Các thông tin này bao gồm các thông tin tài chính (chi phí và doanh thu) lẫn các thông tin phi tài chính (năng suất chất lượng và các yếu tố khác của doanh nghiệp).
– Nhà quản trị chi phí không đơn giản là người ghi chép các thông tin về chi phí mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng các quyết định quản trị để có thể cung cấp cho khách hàng những sản phẩm/dịch vụ có chất lượng tốt nhất với chi phí thấp nhất.

https://drive.google.com/file/d/1b6Q8u5vgzen73cwxjGvqa08csc-0aQR8/view?usp=sharing

 

 

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá File excel kế toán quản trị chi phí cực hay – miễn phí 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.