Chat with us, powered by LiveChat #1. File Excel kế toán tính thuế nhà thầu mới nhất - miễn phí

File Excel kế toán tính thuế nhà thầu mới nhất

File Excel kế toán tính thuế nhà thầu mới nhất – Bài viết dưới đây, chia sẻ cho kế toán nhà thầu tính thuế nhà thầu bằng phần mềm Excel mới nhất. Phần mềm Excel tính thuế nhà thầu theo giá Gross (giá trước khi trừ thuế nhà thầu tức giá đã bao gồm cả thuế nhà thầu GTGT và TNDN) và giá Net (giá sau khi trừ thuế nhà thầu tức giá đã trừ thuế nhà thầu GTGT và TNDN).

(Hình ảnh: File Excel kế toán tính thuế nhà thầu mới nhất)

(Hình ảnh: File Excel kế toán tính thuế nhà thầu mới nhất)

** Căn cứ theo Thông tư số 103/2014/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam

** Xác định doanh thu tính thuế GTGT:

– Đối với thuế TNDN:

Doanh thu tính thuế TNDN = Doanh thu chưa bao gồm thuế TNDN/ (1- tỷ lệ % để tính thuế TNDN trên doanh thu)

Doanh thu tính thuế GTGT = Doanh thu chưa bao gồm thuế GTGT/ (1- tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu)

– Xác định số thuế GTGT phải nộp

Số thuế GTGT phải nộp = Doanh thu tính thuế GTGT x Tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu

+ Tỷ lệ (%) GTGT tính trên doanh thu tính thuế:

STT

Ngành kinh doanh

Tỷ lệ % để tính thuế GTGT

1

Dịch vụ, cho thuê máy móc thiết bị, bảo hiểm; xây dựng, lắp đặt không bao thầu nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị

5

2

Sản xuất,vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa; xây dựng, lắp đặt có bao thầu nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị

3

3

Hoạt động kinh doanh khác

2

Bạn đang xem: File Excel kế toán tính thuế nhà thầu mới nhất

+ Tỷ lệ (%) thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế đối với ngành kinh doanh.

STT

Ngành kinh doanh

Tỷ lệ (%) thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế

1

Thương mại, phân phối, cung cấp hàng hoá, nguyên liệu, …gắn với dịch vụ tại Việt Nam

1

2

Dịch vụ, cho thuê máy móc thiết bị, bảo hiểm, thuê giàn khoan

5

3

Dịch vụ quản lý nhà hàng, khách sạn, casino

10

4

Cho thuê tàu bay, động cơ tàu bay, phụ tùng tàu bay, tàu biển

2

5

Xây dựng, lắp đặt có bao thầu (không bao thầu nguyên vật liệu, máy móc đi kèm công trình xây dựng)

2

6

Hoạt động sản xuất, kinh doanh khác, vận chuyển (bao gồm vận chuyển đường biển, vận chuyển hàng không)

2

7

Chuyển nhượng chứng khoán, tái bảo hiểm ra nước ngoài, hoa hồng nhượng tái bảo hiểm

0,1

8

Dịch vụ tài chính phái sinh

2

9

Lãi tiền vay

5

10

Thu nhập bản quyền

10

** Nếu DN tính thuế theo giá Gross

 Trường hợp giá trị hợp đồng bao gồm thuế:

Thuế GTGT = Giá trị hợp đồng (Gross) x tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu

Thuế TNDN = (Giá trị hợp đồng (Gross) – thuế GTGT) x tỷ lệ thuế TNDN

** Nếu DN tính thuế theo giá Net

Trường hợp giá trị hợp đồng chưa bao gồm thuế:

Doanh thu tính thuế TNDN = Giá trị hợp đồng (Net)/ (1- tỷ lệ thuế TNDN)

Doanh thu tính thuế GTGT = Doanh thu tính thuế TNDN/(1- tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu )

Thuế GTGT = Doanh thu tính thuế GTGT x tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu

Thuế TNDN = Doanh thu tính thuế TNDN x tỷ lệ thuế TNDN

** Tải Mẫu File Excel kế toán tính thuế nhà thầu mới nhất

<<<<< LINK DOWNLOAD::: VUI LÒNG LIÊN HỆ BỘ PHẬN LIVECHAT ĐỂ NHẬN LINK TẢI >>>>>

Bài viết: File Excel kế toán tính thuế nhà thầu mới nhất

học kế toán thực hành

 

Bạn có thể xem thêm:

Phần mềm Excel bảng kê bán ra, mua vào mới nhất"}" data-sheets-userformat="{"2":4611,"3":[null,0],"4":[null,2,16777215],"12":0,"15":"Arial, Helvetica, sans-serif"}">Phần mềm Excel bảng kê bán ra, mua vào mới nhất

Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK mới nhất"}" data-sheets-userformat="{"2":6659,"3":[null,0],"4":[null,2,16777215],"12":0,"14":[null,2,3421236],"15":"Arial, Helvetica, sans-serif"}">Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK mới nhất

Tags từ khóa: file excel tính thuế nhà thầu – hạch toán thuế nhà thầu – cách tính thuế nhà thầu theo giá net – bài tập thuế nhà thầu – chi phí thuế nhà thầu – khi nào phải nộp thuế nhà thầu – đăng ký mã số thuế nhà thầu 2017 – hạch toán thuế nhà thầu nộp hộ

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá File Excel kế toán tính thuế nhà thầu mới nhất 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.