Chat with us, powered by LiveChat File excel mẫu biên bản kiểm kê vật tư - công cụ dụng cụ - sản phẩm – hàng hóa - Học kế toán thực hành

File excel mẫu biên bản kiểm kê vật tư – công cụ dụng cụ – sản phẩm – hàng hóa

File excel mẫu biên bản kiểm kê vật tư – công cụ dụng cụ – sản phẩm – hàng hóa  – với mục đích nhằm xác định số lượng, chất lượng và giá trị vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá có ở kho tại thời điểm kiểm kê làm căn cứ xác định trách nhiệm trong việc bảo quản, xử lý vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá thừa, thiếu và ghi sổ kế toán.

Bạn đọc thêm:

Excel bảng thang lương năm 2019

Excel sổ tay tóm tắt nghiệp vụ theo thông tư 200/2014/TT-BTC 

http://www.daotaoketoanhcm.com/wp-content/uploads/2019/08/mau-bien-ban-kiem-ke.png Hình ảnh: Excel biên bản kiểm kê vật tư, công cụ dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa

Hướng dẫn cách ghi:
– Góc trên bên trái của Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá ghi rõ tên đơn vị (hoặc đóng dấu đơn vị), bộ phận sử dụng. Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá phải ghi rõ giờ, ngày, tháng, năm thực hiện kiểm kê. Ban kiểm kê gồm Trưởng ban và các uỷ viên.
– Mỗi kho được kiểm kê lập 1 biên bản riêng.
+ Cột A, B, C, D: Ghi số thứ tự, tên, nhãn hiệu, quy cách, đơn vị tính của từng loại vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá được kiêm kê tại kho.
+ Cột 1: Ghi đơn giá của từng thứ vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá (tuỳ theo quy định của đơn vị để ghi đơn giá cho phù hợp).
+ Cột 2, 3: Ghi số lượng, số tiền của từng thứ vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá theo sổ kế toán.
+ Cột 4, 5: Ghi số lượng, số tiền của từng thứ vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá theo kết quả kiểm kê. Nếu thừa so với sổ kế toán (cột 2, 3) ghi vào cột 6, 7, nếu thiếu ghi vào cột 8, 9.
– Số lượng vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá thực tế kiểm kê sẽ được phân loại theo phẩm chất:
+ Tốt 100% ghi vào cột 10.
+ Kém phẩm chất ghi vào cột 11.
+ Mất phẩm chất ghi vào cột 12.
– Nếu có chênh lệch phải trình giám đốc doanh nghiệp ghi rõ ý kiến giải quyết số chênh lệch này.

Download Button Link file: Các bạn chat trực tiếp với tư vấn viên để nhận file excel!!

Các bạn đang đọc bài:File excel mẫu biên bản kiểm kê vật tư – công cụ dụng cụ – sản phẩm – hàng hóa

Các từ khóa có thể xuất hiện: Mẫu biên bản kiểm kê vật tư,công cụ dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa ; mẫu số 05-vt – biên bản kiểm kê vật tư công cụ sản phẩm hàng hoá; mẫu biên bản kiểm kê hàng hóa mới nhất, mẫu 05 vt – theo thông tư 200; mẫu biên bản kiểm kê tài sản trong doanh nghiệp.

Có thể bạn quan tâm: Ưu điểm của Thông tư 133
– Đổi mới cách tiếp cận chính sách. Tiếp cận gần hơn thông lệ và Chuẩn mực quốc tế.
– Đề cao tính khả thi áp dụng trong thực tế doanh nghiệp.
– Tách biệt kế toán và thuế, hướng đến phục vụ nhu cầu quản trị, điều hành doanh nghiệp. Chúng ta vẫn hay quan niệm doanh thu, chi phí kế toán phải giống doanh thu, chi phí thuế hoặc việc xuất hóa đơn phải đi kèm với việc ghi nhận doanh thu. Nhưng bản chất và mục đích của kế toán khác với thuế, nên trong nhiều trường hợp thời điểm ghi nhận doanh thu, chi phí kế toán khác với thời điểm kê khai thuế. Chế độ kế toán cho DN vừa và nhỏ có sự khác biệt giữa chi phí, lợi nhuận kế toán, doanh thu so với doanh thu tính thuế TNDN, thuế GTGT và thu nhập chịu thuế, chi phí được trừ.

https://drive.google.com/file/d/15MpO4_6WGm7bDkLZS-oonzpf_v59tnLK/view?usp=sharing

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá File excel mẫu biên bản kiểm kê vật tư – công cụ dụng cụ – sản phẩm – hàng hóa 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.