Chat with us, powered by LiveChat File Excel Mẫu trình bày và lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ

File Excel Mẫu trình bày và lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ

File Excel Mẫu trình bày và lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ – Bài viết dưới đây, chia sẻ trọn bộ tài liệu và file excel về trình bày và lập BCLCTT (gồm file excel, tài liệu chi tiết và  bài tập tình huống cụ thể) hy vọng sẽ giúp ích cho mọi người trong tương lai.

(Hình ảnh: File Excel Mẫu trình bày và lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ)

(Hình ảnh: File Excel Mẫu trình bày và lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ)

1. Bộ tài liệu gồm

– File: “Chuyen de Lap va Trinh bay BC LCTT – Slides CF in-direct.xls”: Hướng dẫn chi tiết các bước lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ trên Excel từ báo cáo tài chính

– File: “Lap va Trinh bay BC LCTT gian tiep.xls”: Nguyên tắc và cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp

– File: “Lap va Trinh bay BC LCTT truc tiep.xls”: Nguyên tắc và cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp

– File: “Bai_tap_so_2_for practice.xls” và “Bai_tap_so_3-for practice.xlsx” bài tập thực hành

– File: “Dap_an.docx”: Bài giải bài tập thực hành

– File: “VACPA – Chuyen de Lap va Trinh bay BCTC – Baitaptinhhuong.docx” bài tập tình huống

2. Lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ 

– Có 2 phương pháp lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ là: Trực tiếp và gián tiếp.

– Theo điều 114 Thông tư 200/2014/TT-BTC Hướng dẫn lập và trình bày Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Mẫu số B03 – DN) .

– Cơ sở lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

– Việc lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ được căn cứ vào:

+ Bảng Cân đối kế toán;

+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;

+ Bản thuyết minh Báo cáo tài chính;

+ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ kỳ trước;

+ Các tài liệu kế toán khác, như: Sổ kế toán tổng hợp, sổ kế toán chi tiết các tài khoản “Tiền mặt”, “Tiền gửi Ngân hàng”, “Tiền đang chuyển”; Sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết của các tài khoản liên quan khác, bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ và các tài liệu kế toán chi tiết khác…

** Tải DOWNLOAD Trọn bộ File Excel Mẫu trình bày và lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ:

download

Bài viết: File Excel Mẫu trình bày và lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ

học-kế-toán-thực-hành

Bạn có thể xem thêm:

Tải DOWNLOAD File Excel dành cho dân kế toán – thuế – nhân sự

Bộ File tài liệu liên quan đến quyết toán thuế

Tags từ khóa: bài tập lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp – cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ nhanh nhất – cách lập lưu chuyển tiền tệ gián tiếp excel – mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo quyết định 48 – bài tập báo cáo lưu chuyển tiền tệ có đáp án – bài giải báo cáo lưu chuyển tiền tệ – cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ trực tiếp – cách lập bảng lưu chuyển tiền tệ trực tiếp theo quyet dinh 48

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá File Excel Mẫu trình bày và lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.