Chat with us, powered by LiveChat File excel phân tích báo cáo tài chính mẫu - Học kế toán thực hành

File excel phân tích báo cáo tài chính mẫu

File excel phân tích báo cáo tài chính mẫu – giúp xác định những điểm mạnh và những điểm yếu hiện tại của một công ty qua việc tính toán và phân tích những tỷ số khác nhau sử dụng những số liệu từ các báo cáo tài chính.

Bạn quan tâm:

File excel tính bảng công, bảng lương tự động

File excel quản lý cửa hàng bán nhôm kính mới nhất

http://www.daotaoketoanhcm.com/wp-content/uploads/2019/07/file-excel-phan-tich-bctc.pngHình ảnh: File excel phân tích báo cáo tài chính mẫu

Người phân tích cần phải tìm ra được các mối liên hệ giữa các tỷ số tính toán được để có thể đưa ra những kết luận chính xác về công ty. Hoàn toàn không có một chuẩn mực nào cho phần phân tích theo từng tỷ số. Một hoặc một số chỉ số là tốt cũng chưa thể kết luận là công ty đang trong tình trạng tốt. Do vậy các mối quan hệ giữa các tỷ số là mục đích cuối cùng của phân tích tài chính công ty.
1. Phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp qua biến động của nguồn vốn
2. Phân tích chính sách tài trợ: phân tích vốn lưu động, nhu cầu vốn lưu động
3. Phân tích tình hình sức khỏe tài chính
4. Đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản và đầu tư
5. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn qua hệ thống các chỉ tiêu

Download ButtonLink download: Các bạn chat với tư vấn viên để nhận file excel nha!

Các bạn đang theo dõi bài:File excel phân tích báo cáo tài chính mẫu”

Từ khóa liên quan: file excel phân tích báo cáo tài chính, phân tích báo cáo tài chính bằng excel, file phân tích báo cáo tài chính bằng excel, cách phân tích báo cáo tài chính.

Có thể bạn chưa biết: Các thông tin không có trong báo cáo tài chính
Các thông tin về tình hình kinh tế, triển vọng ngành, mức độ cạnh tranh, động lực thị trường, đổi mới công nghệ, chất lượng quản lý và lực lượng lao động không được phản ánh trực tiếp trong báo cáo tài chính của công ty. Các nhà đầu tư cần phải biết rằng nhũng thông tin từ báo cáo tài chính mặc dù quan trọng nhưng chỉ là một mảnh ghép trong bức tranh đầu tư rộng lớn hơn.

https://drive.google.com/file/d/1TtYFLL59phHeasZgTakhF7g18N7HP3NB/view?usp=sharing

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá File excel phân tích báo cáo tài chính mẫu 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.