Chat with us, powered by LiveChat File excel phân tích chính sách giá bán rất hay - Học kế toán thực hành

File excel phân tích chính sách giá bán rất hay

File excel phân tích chính sách giá bán rất hay – Chính sách giá có ý nghĩa quan trọng nhằm xây dựng chính sách giá niêm yết cho tất cả mặt hàng cần bán.File excel phân tích chính sách giá bán giúp các bạn kế toán tham khảo và sử dụng nhằm tăng hiệu suất trong công việc.

Bạn tham khảo thêm:

File excel quản lý nhân sự rất hay

File Excel công ty thương mại

http://www.daotaoketoanhcm.com/wp-content/uploads/2019/08/excel-pt-cs-gia-ban.png

Hình ảnh: File Excel phân tích chính sách giá bán

Tầm quan trọng của chính sách giá cả:
• Với khách hàng: đó là cơ sở để quyết định chọn mua sản phẩm, giá cả là đòn bẩy kích thích ý định của mua của khách hàng.
• Với doanh nghiệp: trực tiếp đó là vũ khí cạnh tranh trên thị trường, quyết định doanh số và lợi nhuận; gián tiếp nó thể hiện chất lượng sản phẩm và ảnh hưởng đến chương trình marketing chung.
• Với tầm vĩ mô: giá cả là người chỉ đạo hệ thống kinh tế, có ảnh hưởng đến sự phân phối các yếu tố sản xuất; lạm phát, lãi suất ngân hàng

Download Button Link download: Các bạn chat với tư vấn viên để nhận file excel!

Bạn đang đọc bài:File excel phân tích chính sách giá bán rất hay

Tags từ khóa: Download excel phân tích chính sách giá bán, Phân tích giá bán, Chính sách giá bán hiệu quả, Phân tích lợi nhuận biến động theo giá bán, Excel phân tích chính sách giá bán, Cách phân tích chính sách giá bán.

Bạn cần biết:    Lợi ích của việc phân tích chính sách giá bán trong thực tiễn:
• Giúp chính sách giá bán trong toàn hệ thống doanh nghiệp được thống nhất.
• Các hiện tượng tiêu cực nội bộ được ngăn ngừa
• Giúp tăng cường tính cạnh tranh công bằng
• Cam kết cung ứng đúng giá cho khách hàng đầu cuối
• Giúp đánh giá đúng nhóm khách hàng để quyết định giá bán đúng hơn
• Giúp phân biệt được mức giá tiêu dùng tại các vùng địa lý khác nhau
• Tạo thuận tiện cho việc thực thi chính sách giá bán linh hoạt, mật độ dày,..
• Nâng cao khả năng cạnh tranh thị trường của doanh nghiệp

https://drive.google.com/file/d/1Nqi56YlyHOVOE61jmBVCsAMSIafDw83Y/view?usp=sharing

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá File excel phân tích chính sách giá bán rất hay 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.