Chat with us, powered by LiveChat File excel quản lý công nợ phải trả phải thu miễn phí - Học kế toán thực hành

File excel quản lý công nợ phải trả phải thu miễn phí

File excel quản lý công nợ phải trả phải thu miễn phí – Với những tính năng file excel quản lý công nợ phải thu, chủ cửa hàng có thể dễ dàng nhập thông tin cũng như theo dõi công nợ khách hàng. File excel quản lý công nợ phải trả phải thu miễn phí sẽ giúp các bạn quản lý công nợ hiệu quả, giúp các bạn biết cách làm sổ công nợ trên excel, tạo mẫu đối chiếu công nợ bằng excel,… dễ dàng hơn.

Bạn muốc đọc thêm:

Mẫu file excel quản lí chi tiêu cá nhân – gia đình

Excel mẫu biên bản kiểm kê vật tư – công cụ dụng cụ – sản phẩm – hàng hóa

http://www.daotaoketoanhcm.com/wp-content/uploads/2019/08/excl-quan-ly-cong-no-phai-thu-ptra.png Hình ảnh: File excel quản lý công nợ phải thu, phải trả 

Ứng dụng của file excel quản lý công nợ phải trả phải thu miễn phí:
1. Theo dõi công nợ phải thu phải trả
Với mỗi giao dịch phát sinh, nhân viên sẽ cập nhật số liệu về khách hàng, nợ đầu ngày, nợ phát sinh trong ngày, trả nợ trong ngày và nợ cuối ngày. Những thông tin này sẽ giúp chủ cửa hàng xác định được nợ phải trả, phải thu tương ứng với mỗi khách hàng. Ngoài ra, file excel cũng có phần chọn mã đối tượng, cho phép nhập liệu nhanh và tìm kiếm nâng cao. Từ đó việc theo dõi và lên kế hoạch về công nợ sẽ dễ dàng và hiệu quả hơn.

2. Tạo báo cáo tự động:
Khi sử dụng Excel quản lý công nợ, chủ cửa hàng sẽ có thể tạo báo cáo tự động dựa trên những dữ liệu đã được lưu trữ. Trong đó có thể kể đến một số báo cáo thông dụng như bảng tổng hợp cân đối công nợ, bảng cân đối công nợ theo nhân viên bán hàng, bảng phân tích 2 chiều doanh số nhân viên,…Nhờ các báo cáo này, chủ cửa hàng sẽ nắm rõ được đầy đủ tình hình công nợ và có phương hướng giải quyết hợp lý.

Download Button Link excel: Các bạn chat với bộ phận tư vấn viên để nhận file nhé!!!

Các bạn đang đọc bài: “File excel quản lý công nợ phải trả phải thu miễn phí”

Tags từ khóa: Excel quản lý công nợ miễn phí, quản lý công nợ phải thu phải trả bằng excel, phần mềm excel quản lý công nợ, phần mềm kế toán công nợ phải thu phải trả, tải file excel quản lý công nợ, download file quản lý công nợ, quản lý công nợ tốt nhất bằng excel, download bảng theo dõi công nợ mẫu, file excel kế toán quản lý công nợ.

Có thể bạn quan tâm:   Mô tả công việc của nhân viên kế toán công nợ
+ Phải theo dõi chi tiết từng khoản nợ phải thu theo từng đối tượng, thường xuyên tiến hành đối chiếu kiểm tra, đôn đốc việc thanh toán được kịp thời.
+ Phải kiểm tra đối chiếu theo định kỳ hoặc cuối tháng từng khoản nợ phát sinh, số phải thu và số còn phải thu.
+ Phải theo dõi cả bằng nguyên tệ và quy đổi theo “ Đồng ngân hàng nhà nước Việt Nam” đối với các khoản nợ phải thu có gốc ngoại tệ, cuối kỳ phải điều chỉnh số dư theo tỷ giá qui đổi thực tế.
+ Phải chi tiết theo cả chỉ tiêu giá trị và hiện vật đối với các khoản nợ phải thu bằng vàng , bạc, đá quý. Cuối kỳ phải điều chỉnh số dư theo giá thực tế.
+ Phải phân loại các khoản nợ phải thu theo thời gian thanh toán cũng như theo từng đối tượng.
+ Phải căn cứ vào số dư chi tiết bên nợ của một số tài khoản thanh toán như 131,331… để lấy số liệu ghi vào các chỉ tiêu trên bảng cân đối kế toán.

https://drive.google.com/file/d/188PZSNWYDU9tensPHFqFF7UVS85Btpel/view?usp=sharing

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá File excel quản lý công nợ phải trả phải thu miễn phí 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.