Chat with us, powered by LiveChat File excel tính bảng công, bảng lương tự động - Học kế toán thực hành

File excel tính bảng công, bảng lương tự động

File excel tính bảng công, bảng lương tự động – Mỗi đơn vị đều có cách tính công, tính lương khác nhau, nhưng bảng chấm công có thể quy về một tiêu chuẩn để tính. Vấn đề đặt ra là tạo một bảng chấm công và tính lương mẫu với một số những quy ước chấm công thế nào, tăng ca thêm gờ, tăng ca chủ nhật, phép, nghỉ bù … chấm ra sao để có thể tính chính xác. Dưới đây là file excel tính bảng công, bảng lương cho các doanh nghiệp, công ty với số lượng nhân viên không quá 200 người.

Bạn có thể xem thêm:

Phần mềm excel cập nhật theo thông tư 200/2014/TT-BTC

Ứng dụng excel tính giá thành công ty sản xuất gia công

http://www.daotaoketoanhcm.com/wp-content/uploads/2019/07/file-excel-tinh-bang-cong-bang-luong-tu-dong.pngHình ảnh: File excel tính bảng công, bảng lương tự động

Cách sử dụng file excel tính bảng công, bảng lương tự động
1. Bảng chấm công:
– Trong file có sử dụng công thức tính ngày trong tháng, do đó, khi đổi sang tháng mới, chỉ sửa ngày đầu tiên (ngày 1) của tháng đó.
– Tiêu đề Bảng chấm công tháng mấy, Bảng lương tháng mấy cũng là công thức
– Ngày công quy định & ngày lễ nếu có, tính bằng công thức
– Một ngày chấm công 3 cột, nếu doanh nghiệp nào sử dụng 2 cột thì có thể dấu bớt: Cột ký hiệu “C”, chấm công giờ hành chánh, cột T5: số giờ tăng ca từ sau 5 giờ chiều đến 9 giờ tối, cột ký hiệu T9: số giờ tăng ca sau 9 giờ
– Nếu trong tháng có ngày lễ, đánh “L” vào dòng 9, 3 cột của ngày đó.
– Trong file có sử dụng conditional formating, tô màu ngày chủ nhật. Nếu doanh nghiệp nghỉ thứ bảy, thì bổ sung.
– Công thức đang tính cho doanh nghiệp áp dụng tuần làm 6 ngày x 8 giờ. Nếu 1 ngày 7 giờ hoặc 6 giờ, ghi vào ô G4.
2. Bảng lương:
– Tên, chức vụ, bộ phận, … có thể copy từ bảng chấm công sang
Mức lương chính & trợ cấp trách nhiệm, có thể lookup từ 1 sheet khác.
– Mức tiền phụ cấp xa nhà, phụ cấp đi lại, phụ cấp tiền ăn trưa, gõ vào các ô riêng để có thể sửa chữa, thay đổi sau này.
– Nếu mức lương đóng BHXH khác mức lương chính, chèn thêm 1 cột và sửa công thức.
– Khi chèn dòng, phải đứng tại dòng trên của dòng cộng để chèn, không được đứng ngay dòng cộng.

Download ButtonLink file: Các bạn chat với tư vấn viên để nhận file excel nhé!

Bạn đang xem bài viết: “File excel tính bảng công, bảng lương tự động”
Từ khóa liên quan: phần mềm excel tính bảng công, bảng lương tự động; file excel lập bảng lương tự động từ bảng chấm công; bảng chấm công, lương bằng excel.
Có thể bạn chưa biết về file excel tính bảng công, bảng lương:
Một số quy ước tính lương từ số ngày công, giờ công (có thể khác nhau tuỳ doanh nghiệp):
– Ngày thường: tăng ca sau 5 giờ nhân 1.5, sau 9 giờ nhân 2
– Chủ nhật: nhân 1.5, tăng thêm giờ sau 5 giờ nhân 2, sau 9 giờ nhân 3
– Lễ: Nhân 3, tăng thêm giờ sau 5 giờ nhân 4.5
– Các hệ số nhân này ghi vào dòng 9 tại các cột tương ứng.
Quy ước khác: Tuỳ doanh nghiệp
– Phụ cấp đi lại cho 1 ngày có đi làm
– Phụ cấp tiền ăn trưa
– Phụ cấp trách nhiệm
– Phụ cấp công trình bằng tỷ lệ % so với lương chính.
– Tăng ca trên 3 giờ 1 ngày hưởng thêm phụ cấp tiền ăn tối. số giờ quy định này ghi vào ô K43 bảng chấm công

https://drive.google.com/file/d/1pM2B_nhGa73oy-kIhIkjdnc7rMPcfq81/view?usp=sharing

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá File excel tính bảng công, bảng lương tự động 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.