Chat with us, powered by LiveChat File excel tính lương nhân công ngành may qua nhiều công đoạn - Học kế toán thực hành

File excel tính lương nhân công ngành may qua nhiều công đoạn

File excel tính lương nhân công ngành may qua nhiều công đoạn – Việc tính giá thành ngành may tương đối phức tạp, vì sản xuất qua nhiều công đoạn và vô cùng quan trọng. Sổ sách kế toán của ngành may cũng có đặc thù riêng, và tùy theo quy mô của công ty mà cần có những loại sổ sách để theo dõi và quản lý. Sổ sách kế toán của những công ty may thường phải được cập nhật liên tục hằng ngày, cần phải có sự phối hợp chặt chẽ với các phòng ban khác để công việc thực hiện nhanh chóng, dễ dàng và chính xác hơn.

Có thể bạn quan tâm:

Phần mềm excel tính giá thành công ty may

Excel mẫu tính bảng lương, bảo hiểm xã hội và tính thuế thu nhập cá nhân

http://www.daotaoketoanhcm.com/wp-content/uploads/2019/07/excel-tinh-luong-nhan-cong-may1.png
Bước 1: Lập danh mục nhân viên và chi tiết theo chuyền sản xuất

http://www.daotaoketoanhcm.com/wp-content/uploads/2019/07/buoc2-tinh-luong-may.pngBước 2: Lập bảng kê đơn đặt hàng sản xuất trong kỳ

http://www.daotaoketoanhcm.com/wp-content/uploads/2019/07/buoc3-tinh-luong.pngBước 3: Bảng chi tiết các công đoạn sản xuất cho từng đơn hàng và đơn giá nhân công cho 1/sp ở từng công đoạn

http://www.daotaoketoanhcm.com/wp-content/uploads/2019/07/buoc4-tinh-luong.pngBước 4: Tập hợp số thành phẩm nhập kho theo công đoạn sản xuất/đơn hàng và theo từng nhân viên.

Lưu ý : Công đoạn và số lượng sản phẩm được tập hợp theo từng nhân công một dựa trên báo cáo của chuyền trưởng
Đơn giá: Chính là giá / 1 sản phẩm ở bảng 3

http://www.daotaoketoanhcm.com/wp-content/uploads/2019/07/buoc5-tinh-luong.pngBước 5: Xem báo cáo chi phí theo nhân công và giai đoạn tự động bằng PivotTable cho từng công đoạn.

Download ButtonLink download: Các bạn chat với tư vấn viên để nhận file excel nhé!!!

Các bạn đang đọc bài:File excel tính lương nhân công ngành may qua nhiều công đoạn
Các từ khóa liên quan: tải file excel tính lương nhân công ngành may, excel tính lương nhân công ngành may nhiều công đoạn rất hay, phần mềm kế toán tính lương nhân công ngành may nhiều giai đoạn
Có thể bạn chưa biết: Ý nghĩa hàm PROPER trong excel
Hàm PROPER trong Excel là hàm đổi ký tự đầu tiên trong chuỗi thành chữ in hoa
Cú Pháp: PROPER(text)
Trong Đó: Text là một chuỗi , hoặc là tham chiếu đến một chuỗi cần chuyển đổi

https://drive.google.com/file/d/1_a30wsifVkjcjdcj7hnW9j5I3E-N10rJ/view?usp=sharing

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá File excel tính lương nhân công ngành may qua nhiều công đoạn 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.