Chat with us, powered by LiveChat Giảm thiểu chi phí bảo hiểm năm 2018

Giảm thiểu chi phí bảo hiểm năm 2018

Giảm thiểu chi phí bảo hiểm năm 2018 – Làm sao để không bị tính bảo hiểm? Các khoản thu nhập nào của người lao động không bị tính bảo hiểm?

(Hình ảnh: Giảm thiểu chi phí bảo hiểm năm 2018)

(Hình ảnh: Giảm thiểu chi phí bảo hiểm năm 2018)

** Căn cứ Tiết 2.3 Điều 6 Quyết định số 595/QĐ-BHXH Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc không bao gồm các khoản chế độ và phúc lợi khác, như:

1. Tiền thưởng theo quy định tại điều 103 Bộ Luật Lao động

– Tiền thưởng là khoản tiền mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

– Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở.

==> Như vậy, để khoản tiền thưởng trên là chi phí được trừ, DN cần có thỏa thuận cụ thể với người lao động thông qua Hợp đồng lao động và Quy chế tiền thưởng quy định chi tiết về điều kiện thưởng, mức thưởng và đối tượng được thưởng phục vụ HĐSXKD.

2. Tiền thưởng sáng kiến:

Các DN, kế toán cần lưu ý vào căn cứ tiết 2.8 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC:

“2.8. Chi thưởng sáng kiến, cải tiến mà doanh nghiệp không có quy chế quy định cụ thể về việc chi thưởng sáng kiến, cải tiến, không có hội đồng nghiệm thu sáng kiến, cải tiến” là chi phí không được trừ.

3. Tiền ăn giữa ca:

Căn cứ khoản 4 Điều 22 Thông tư 26/2016/TT-BLDTBXH:

“Công ty thực hiện mức tiền chi bữa ăn giữa ca cho người lao động tối đa không vượt quá 730.000 đồng/người/tháng. Việc thực hiện chế độ ăn giữa ca theo hướng dẫn tại Thông tư số 22/2008/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 10 năm 2008 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ ăn giữa ca trong công ty nhà nước.”

Căn cứ các quy định trên, kể từ ngày Thông tư số 26/2016/TT-BBLĐBXH có hiệu lực thì mức chi tiền ăn giữa ca cho người lao động từ 730.000 đồng/tháng trở xuống không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động. Trường hợp Công ty có chi tiền phụ cấp cơm cố định là 390.000 đồng/tháng, khi người lao động đi công tác có chi thêm khoản tiền ăn công tác, nếu 02 khoản chi này vượt mức 730.000 đồng/tháng thì số tiền vượt mức phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động.

( CV 8931/CT-TTHT ngày 15/9/2017 của CT TPHCM)

Bạn đang xem: Giảm thiểu chi phí bảo hiểm năm 2018

4. Các khoản hỗ trợ xăng xe, hỗ trợ điện thoại, đi lại

Căn cứ Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về Luật thuế TNDN

” Khoản chi phí xăng xe, điện thoại thì khoản các khoản chi này cần thỏa mãn các điều kiện của chi phí được trừ như: có chứng từ hợp lệ, thực tế liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của DN. Nếu khoản chi thường xuyên, DN cần xây dựng quy chế cụ thể về điều kiện, đối tượng và mức chi cụ thể.”

5. Hỗ trợ tiền nhà ở:

Căn cứ Điều 11 Thông tư 92/2015/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Luật Thuế TNCN:

” Các khoản thu nhập chịu thuế TNCN bao gồm:

đ.1) Tiền nhà ở, điện, nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có): KHÔNG BAO GỒM:…khoản tiền thuê nhà, điện nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có) đối với nhà ở do đơn vị sử dụng lao động trả thay tính vào thu nhập chịu thuế theo số thực tế trả thay nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế phát sinh”

==> Như vậy, số tiền chi hỗ trợ nhà ở trên không được vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế phát sinh của người lao động, được người lao động và chủ doanh nghiệp thỏa thuận cụ thể trong hợp đồng lao động.

6. Hỗ trợ tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ

7. Hỗ trợ khi người lao động có thương nhân bị chết

8. Hỗ trợ người lao động có thương nhân kết hôn

9. Hỗ trợ sinh nhật của người lao động

Các khoản Hỗ trợ từ mục 7 đến mục 10 cần được quy định trong Quy chế tài chính của DN.

10. Trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

– Để các khoản hỗ trợ, trợ cấp được từ mục 6 đến mục 10 là chi phí được trừ mà không tính bảo hiểm, các chủ Doanh nghiệp và Kế toán cần lưu ý: ngoài việc các khoản trên cần được cụ thể hóa trong Hợp đồng lao động, chúng ta còn cần chú ý thêm về việc xây dựng Quy chế tài chính quy định về điều kiện chi, mức chi và đối tượng chi cụ thể .

– Theo quy định tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC về việc cho phép tính một số chi phí phúc lợi là chi phí được trừ, tổng các khoản chi phúc lợi này không được vượt quá 01 tháng lương thực tế bình quân năm tính thuế của DN.

11. Các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong HĐLĐ theo điều 4 nghị định số 05/2015/NĐ-CP.

Căn cứ Tiết 11 Điều 4 của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP

” …11. Các nội dung khác liên quan đến thực hiện nội dung mà hai bên thỏa thuận.” trong nội dung Hợp đồng lao động.

Bài viết: Giảm thiểu chi phí bảo hiểm năm 2018

học-kế-toán-thực-hành

Bạn có thể xem thêm:

Quyền lợi được hưởng khi tham gia bảo hiểm xã hội

Quy định xử lý hình sự đối với tội trốn đóng Bảo Hiểm Xã Hội

Tags từ khóa: tỷ lệ đóng bhxh năm 2018 – mức đóng bhxh 2017 – mức lương đóng bảo hiểm xã hội năm 2018 – mức đóng bảo hiểm xã hội năm 2018 – cách lách bảo hiểm 2018 – làm sao để không phải đóng bảo hiểm xã hội – cách lách bhxh năm 2018 – lách luật đóng bhxh 2018

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá Giảm thiểu chi phí bảo hiểm năm 2018 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.