Chat with us, powered by LiveChat Hạch toán truy thu thuế TNDN và thuế GTGT

Hạch toán truy thu thuế TNDN và thuế GTGT

Hạch toán truy thu thuế TNDN và thuế GTGT  Có rất nhiều bạn tâm sự với mình rằng, các bạn cảm thấy bối rối về phương pháp hạch toán khi quyết định truy thu thuế GTGT, thuế TNDN, phạt chậm nộp sau khi có Quyết định xử phạt của Cơ quan Thanh tra. Để giúp các bạn khỏi phải đau đầu, mình quyết định chia sẻ ngay cách hạch toán nghiêp vụ kế toán này để phù hợp với Chế độ và Chuẩn mực Kế toán hiện hành nhé.

(Hình ảnh: Hạch toán truy thu thuế TNDN và thuế GTGT)

(Hình ảnh: Hạch toán truy thu thuế TNDN và thuế GTGT)

** Căn cứ vào Chuẩn mực kế toán như sau: 

– Đoạn 03 của Chuẩn mực kế toán số 29 – Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót quy định:

…Ảnh hưởng về thuế của việc sửa chữa các sai sót kỳ trước và điều chỉnh hồi tố đối với những thay đổi trong chính sách kế toán được kế toán và trình bày phù hợp với Chuẩn mực kế toán số 17 “Thuế thu nhập doanh nghiệp”… ”.

– Điểm b Đoạn 57 của Chuẩn mực kế toán số 17 – Thuế TNDN quy định về các thành phần chủ yếu của chi phí thuế thu nhập gồm:

“…Các điều chỉnh trong năm cho thuế thu nhập hiện hành của các năm trước…

==> Như vậy, trường hợp sau quyết toán thuế, Công ty bị cơ quan Thanh tra thuế ra quyết định xử phạt phải nộp thêm thuế GTGT, thuế TNDN và phạt chậm nộp, công ty thực hiện hạch toán như sau:

+ Phản ánh Thuế TNDN phải nộp, ghi:

Nợ TK 8211 – Chi phí thuế TNDN hiện hành

Có TK 3334 – Thuế TNDN

Bài viết: Hạch toán truy thu thuế TNDN và thuế GTGT

+ Khi nộp tiền vào Ngân sách nhà nước, ghi:

Nợ TK 3334 – Thuế TNDN

Có các TK 111, 112

+ Phản ánh Thuế GTGT phải nộp bổ sung, ghi:

Nợ TK 811 – Chi phí khác 

Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp

+ Khi nộp tiền vào Ngân sách nhà nước, ghi:

Nợ TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp 

Có các TK 111, 112

+ Phản ánh số tiền phạt nộp chậm, ghi:

Nợ TK 811 – Chi phí khác

Có TK 3339 – Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác

+ Khi nộp tiền vào Ngân sách nhà nước, ghi:

Nợ TK 3339 – Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác

Có các TK 111, 112

Bài viết: Hạch toán truy thu thuế TNDN và thuế GTGT

học-kế-toán-thực-hành

Tags từ khóa: công văn hướng dẫn hạch toán truy thu thuế – hạch toán tiền phạt chậm nộp thuế gtgt – truy thu thuế là gì – hạch toán điều chỉnh giảm thuế gtgt được khấu trừ – cách điều chỉnh số liệu sau khi quyết toán thuế – phạt truy thu thuế tndn – truy thu thuế mới nhất – 13521/ct-ttht

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá Hạch toán truy thu thuế TNDN và thuế GTGT 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.