Chat with us, powered by LiveChat Hàng hóa bị mất cắp có được tính vào chi phí hợp lý không?

Hàng hóa bị mất cắp có được tính vào chi phí hợp lý không?

Hàng hóa bị mất cắp có được tính vào chi phí hợp lý không?

(Hình ảnh: Hàng hóa bị mất cắp có được tính vào chi phí hợp lý không?)

(Hình ảnh: Hàng hóa bị mất cắp có được tính vào chi phí hợp lý không?)

Để trả lời cho câu hỏi này, xin chia sẻ cho các bạn Công văn số 911/BTC- CST Hướng dẫn về chi phí được trừ đối với hàng hóa bị mất cắp trong ngành phân phối bán lẻ:

– DN được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với chi phí liên quan đến phần giá trị tốn thất do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn và trường hợp bất khả kháng khác không được bồi thường và hàng hóa bị hư hỏng do thay đổi quá trình sinh hóa tự nhiên, hàng hóa hết hạn sử dụng, không được bồi thường.

** Theo quy định tại Khoản 1 Điều 156 Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 thì sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép.

Tuy nhiên pháp luật hiện nay không có quy định sự kiện hàng hóa bị mất cắp trong hoạt động kinh doanh của ngành phân phối bán lẻ là sự kiện bất khả kháng.

==> Kết luận: Hàng hóa bị mất cắp không được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế Thu nhập Doanh nghiệp.

Bài viết: Hàng hóa bị mất cắp có được tính vào chi phí hợp lý không?

học-kế-toán-thực-hành

Bạn có thể quan tâm: Lưu ý về hóa đơn GTGT của HHDV mua vào không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào:

1. HĐ GTGT sử dụng không đúng qui định của pháp luật như: HĐ GTGT không ghi thuế GTGT (trừ t.hợp đặc thù được dùng HĐ GTGT ghi giá thanh toán là giá đã có thuế GTGT);

2. HĐ không ghi hoặc ghi không đúng một trong các chỉ tiêu như tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán, hoặc người mua nên không xác định được người bán, người mua;

3. HĐ chứng từ nộp thuế GTGT giả, hóa đơn bị tẩy xóa, hóa đơn khống (không có HHDV kèm theo);

4. HĐ ghi giá trị không đúng giá trị thực tế của HHDV mua, bán hoặc trao đổi.

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá Hàng hóa bị mất cắp có được tính vào chi phí hợp lý không? 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.