Chat with us, powered by LiveChat Hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2017

Hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2017

Hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2017 – Hồ sơ khai quyết toán thuê TNCN năm 2017 thực hiện    theo các mẫu tờ khai ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính.

(Hình ảnh: Hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2017)

(Hình ảnh: Hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2017)

1. Đối với tổ chức trả thu nhập:

Tổ chức, cá nhân trả thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công cho cá nhân khai quyết toán thuế với cơ quan thuế theo mẫu sau:

– Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 05/QTT-TNCN.

– Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo biểu lũy tiến từng phần mẫu số 05-1/BK-QTT-TNCN.

– Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo thuế suất từng phần mẫu số 05-2/BK-QTT-TNCN.

– Phụ lục bảng kê chi tiết người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh mẫu số 05-3/BK-QTT-TNCN.

2. Đối với cá nhân quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan thuế:

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công không thuộc trường hợp được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế thay thì khai quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan thuế theo biểu mẫu sau:

– Tờ khai quyết toán thuế mẫu số 02/QTT-TNCN ban hành kèm theo thông tư số 92/2015/TT-BTC.

– Phụ lục mẫu số 02-1/BK-QTT-TNCN ban hành kèm theo thông tư số 92/2015/TT-BTC nếu có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc.

3. Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN 2017

Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm và nộp thuế chậm nhất là ngày thứ 90 ( chín mươi ), kế từ ngày kết thúc năm đương lịch.

Riêng quyết toán thuế năm 2017 thời hạn cuối ( ngày 31/3/2018) là ngày thứ bảy nên hạn chót để nộp hồ sơ quyết toán thuế và nộp thuế ngày 02/4/2018.

Thực hiện hồ sơ quyết toán thuế năm 2017 trên phần mềm HTKK 3.8

Bài viết: Hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2017

học-kế-toán-thực-hành

Bạn có thể xem thêm:

Lưu ý trước khi lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế mới nhất

Hướng dẫn điều chỉnh số liệu sau khi quyết toán thuế chi tiết

Tag từ khóa: cá nhân tự quyết toán thuế tncn – hướng dẫn quyết toán thuế tncn 2017 – phần mềm quyết toán thuế thu nhập cá nhân – quyết toán thuế tncn online – quyết toán thuế tncn 2018 – quyết toán thuế tndn 2017 – quyết toán thuế tncn là gì – tờ khai quyết toán thuế mẫu số 02/qtt-tncn

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá Hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2017 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.