Chat with us, powered by LiveChat Hướng dẫn cách lập tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT theo tháng, quý - Học kế toán thực hành

Hướng dẫn cách lập tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT theo tháng, quý

Hướng dẫn cách lập tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT theo tháng, quý – Hướng dẫn cách lập tờ khai GTGT khấu trừ mẫu 01/GTGT theo tháng và theo quý trên phần mềm HTKK mới nhất áp dụng cho những doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.

(Hình ảnh: Hướng dẫn cách lập tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT theo tháng, quý)

(Hình ảnh: Hướng dẫn cách lập tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT theo tháng, quý)

Trước tiên bạn phải đăng nhập vào phần mềm HTKK để thực hiện kê khai:

– Ở mục kê khai bạn chọn  “Thuế giá trị gia tăng” →  “01/GTGT Tờ khai thuế GTGT khấu trừ (TT156/2013, TT26/2015)”

– Tiếp theo chọn loại tờ khai: tháng hoặc quý và chọn các phụ lục (nếu có)

– Sau đó nhấn “Đồng ý” và điền các chỉ tiêu trên tờ khai.

huong-dan-cach-lap-to-khai-thue-gtgt-mau-01gtgt-theo-thang-quyCách ghi các chỉ tiêu trên tờ khai thuế GTGT khấu trừ mẫu 01/GTGT:

huong-dan-cach-lap-to-khai-thue-gtgt-mau-01gtgt-theo-thang-quy t

Chỉ tiêu [21]: Nếu trong kỳ doanh nghiệp không phát sinh hoạt động mua, bán thì click vào đây.

Chỉ tiêu [22]: Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang.

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là số thuế đã ghi trên chỉ tiêu [43] của Tờ khai thuế GTGT kỳ trước. Nếu bạn cài lại máy tính hoặc bị mất dữ liệu thì phải nhập bằng tay số tiền ở chỉ tiêu [43] của kỳ trước vào đây.

Chỉ tiêu [23]: Giá trị của hàng hóa, dịch vụ mua vào.

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là tổng giá trị HHDV mua vào trong kỳ chưa có thuế GTGT.

Chỉ tiêu [24]: Thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào.

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là tổng toàn bộ số tiền thuế GTGT của HHDV mua vào.

Chỉ tiêu [25]: Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này.

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là tổng số tiền thuế GTGT của HHDV mua vào được khấu trừ.

Chỉ tiêu [27] và [28]: Phần mềm sẽ tự động cập nhật.

Bạn đang xem: Hướng dẫn cách lập tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT theo tháng, quý

Chỉ tiêu [29]: HHDV  bán ra chịu thuế suất 0%

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là tổng Doanh thu của việc bán HHDV chịu thuế suất 0%.

Chỉ tiêu [30] và [31]: HHDV bán ra chịu thuế suất 5%

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là tổng Doanh thu của việc bán HHDV chịu thuế suất 5% và số tiền thuế GTGT.

Chỉ tiêu [32] và [33]: HHDV bán ra chịu thuế suất 10%

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là tổng Doanh thu của việc bán HHDV chịu thuế suất 10% và số tiền thuế GTGT

Riêng ở chỉ tiêu [32a]: HHDV bán ra không tính thuế. Bạn ghi tổng Doanh thu của việc bán HHDV không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT theo quy định.

Chỉ tiêu [34], [35] và [36]: Phần mềm sẽ tự động cập nhật.

Chỉ tiêu [37] và [38]: chỉ thực hiện khi kỳ trước các bạn có kê khai bổ sung, điều chỉnh hoặc yêu cầu của Cơ quan thuế.

+ Chỉ tiêu [37]: Điều chỉnh giảm: Nếu Chỉ tiêu [43] trên tờ khai bổ sung của kỳ trước là số âm thì bạn nhập số tiền đó vào Chỉ tiêu [37] của kỳ hiện tại.

+ Chỉ tiêu [38]: Điều chỉnh tăng: Nếu Chỉ tiêu [43] trên tờ khai bổ sung của kỳ trước là số dương thì bạn nhập số tiền đó vào Chỉ tiêu [38] của kỳ hiện tại.

Chỉ tiêu [39] đến Chỉ tiêu [43]: Phần mềm tự động cập nhật.

Lưu ý:

Chỉ tiêu [40b] chỉ áp dụng đối với trường hợp DN bạn thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cùng nơi đóng trụ sở chính, đang trong giai đoạn đầu tư, trường hợp này phải bù trừ số thuế GTGT của HHDV mua vào sử dụng cho dự án đầu tư với thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện.
Chỉ tiêu [40b] nhập vào bảng chỉ tiêu này tương ứng với chỉ tiêu 28a trên tờ khai 02/GTGT. Giá trị tại chỉ tiêu 28a trên tờ khai 02/GTGT không được lớn hơn giá trị chỉ tiêu [40a].

Chỉ tiêu [40]: Nếu xuất hiện số tiền ở đây thì mang tiền thuế đi nộp.

Chỉ tiêu [43]: Nếu xuất hiện số tiền ở đây thì phần mềm sẽ tự động chuyển sang chỉ tiêu [22] của kỳ sau.

học kế toán thực hành

 

Bài viết: Hướng dẫn cách lập tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT theo tháng, quý

Có thể bạn quan tâm: Các bước kê khai thuế môn bài qua hệ thống nhantokhai .gdt .gov .vn

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá Hướng dẫn cách lập tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT theo tháng, quý 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.