Chat with us, powered by LiveChat Hướng dẫn cách quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho lao động thời vụ

Hướng dẫn cách quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho lao động thời vụ

Hướng dẫn cách quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho lao động thời vụLao động thời vụ có phải nộp thuế thu nhập cá nhân không? Quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho trường hợp này có giống với hợp đồng lao động thông thường hay không? Mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây nhé.

Hướng dẫn cách quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho lao động thời vụ

(Hình ảnh: Hướng dẫn cách quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho lao động thời vụ)

huong-dan-cach-quyet-toan-thue-thu-nhap-ca-nhan-cho-lao-dong-thoi-vu

Các khoản thu nhập từ lao động thời vụ cũng có tính chất là khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công nên thu nhập của NLĐ làm việc theo HĐLĐ thời vụ vẫn phải chịu thuế TNCN.

Theo thông tư 111/2013 – TT/BTC hướng dẫn thực hiện luật thuế thu nhập cá nhân quy định như sau:

i) Khấu trừ thuế đối với một số trường hợp khác

Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết (theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

Căn cứ vào cam kết của người nhận thu nhập, tổ chức trả thu nhập không khấu trừ thuế. Kết thúc năm tính thuế, tổ chức trả thu nhập vẫn phải tổng hợp danh sách và thu nhập của những cá nhân chưa đến mức khấu trừ thuế (vào mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) và nộp cho cơ quan thuế. Cá nhân làm cam kết phải chịu trách nhiệm về bản cam kết của mình, trường hợp phát hiện có sự gian lận sẽ bị xử lý theo quy định của Luật quản lý thuế.

Cá nhân làm cam kết theo hướng dẫn tại điểm này phải đăng ký thuế và có mã số thuế tại thời điểm cam kết.

Như vậy đối với những lao động thời vụ, lao động với thời gian dưới 3 tháng nếu có thu nhập thì sẽ quyết toán thuế thu nhập cá nhân như sau:

Trường hợp DN trả lương cho NLĐ từ dưới 2.000.000 đồng/lần (tháng): khi trả lương kế toán cần giữ lại CMDN photo của người đó. (Kèm theo: HĐLĐ, chứng từ thanh toán tiền lương, bảng chấm công..) ⇒ Không khấu trừ thuế TNCN.

– Trường hợp DN trả lương cho NLĐ từ 2.000.000 đồng/lần (tháng): khi trả lương, kế toán sẽ khấu trừ thuế 10% thuế TNCN trên thu nhập trước khi trả cho NLĐ.

Ví dụ: Doanh nghiệp X ký HĐLĐ dưới 3 tháng với Ông Nguyễn Văn A thì DN có trách nhiệm khấu trừ theo thuế suất 10% trên tổng mức chi trả từ 2 triệu đồng trở lên (không được trừ tiền cơm giữa ca, tiền ngoài giờ), trong tháng 3 ông A được trả lương là 10.000.000 đồng, phụ cấp tiền cơm 680.000 đồng, tiền ngoài giờ 230.000 đồng.

Doanh nghiệp X kê khai, khấu trừ thuế TNCN 10% trên tổng mức chi trả là (10.000.000 + 680.000 + 230.000) = 10.910.000 đồng.

Số tiền thuế TNCN phải nộp là: 10.910.000 * 10% = 1.091.000 đồng

Bạn đang xem: Hướng dẫn cách quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho lao động thời vụ

– Trường hợp DN trả lương cho NLĐ từ 2.000.000 đồng/lần (tháng) nhưng không khấu trừ 10%:

NLĐ cần làm bản cam kết 02/CK-TNCN –  cam kết thu nhập sau khi trừ các khoản giảm trừ chưa tới mức phải khấu trừ thì kế toán tạm thời không khấu trừ thuế TNCN.

Điều kiện làm cam kết 02 (tại thời điểm làm cam kết):

– Cá nhân làm bản cam kết 02/CK-TNCN phải có Mã số thuế tại thời điểm cam kết.

– Chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên.

– Ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế sau khi giảm trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế.

Lưu ý:

– Thu nhập tại một nơi, là trong năm, chỉ có thu nhập tại 1 nơi đang làm việc. Nếu trong năm dương lịch, cá nhân đó có đi làm nơi khác, và có thu nhập ở nơi khác, thì không được làm cam kết

– Khi DN khấu trừ thuế đối với lao động thời vụ, ký hợp đồng dưới 3 tháng phải cấp chứng từ khấu trừ thuế theo yêu cầu của cá nhân bị khấu trừ cho mỗi lần khấu trừ thuế hoặc cấp một chứng từ khấu trừ cho nhiều lần khấu trừ thuế trong một kỳ tính thuế.

học kế toán thực hành

Bài viết: Hướng dẫn cách quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho lao động thời vụ

Có thể bạn quan tâm:

Doanh nghiệp được ký hợp đồng thời vụ tối đa bao nhiêu lần???

– DN chỉ được ký kết hợp đồng thời vụ tối đa là  2 lần liên tiếp, sau khi ký kết hợp đồng thời vụ 2 lần liên tiếp nếu NLĐ vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng không xác định thời hạn.

– Trong vòng 30 ngày DN phải ký hợp đồng mới, nếu DN không ký lại HĐLĐ thì hợp đồng thời vụ sẽ trở thành HĐLĐ không xác định thời hạn.

– Trường hợp 2 bên ký kết HĐLĐ mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 1 lần, sau đó nếu NLĐ vẫn tiếp tục làm việc thì 2 bên phải ký HĐLĐ không xác định thời hạn.

– Việc ký HĐLĐ thời vụ các bên có thể giao kết hợp đồng bằng lời nói mà không nhất thiết phải giao kết hợp đồng bẳng VB.

 

 

Hướng dẫn cách quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho lao động thời vụ tinh ngyen
Hướng dẫn cách quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho lao động thời vụ

Summary:

5

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá Hướng dẫn cách quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho lao động thời vụ 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.