Chat with us, powered by LiveChat Hướng dẫn cách xử lý và mức phạt khi mất hóa đơn đầu ra

Hướng dẫn cách xử lý và mức phạt khi mất hóa đơn đầu ra

Hướng dẫn cách xử lý và mức phạt khi mất hóa đơn đầu ra – Làm mất hóa đơn GTGT đầu ra thì phải xử lý như thế nào? Mức xử phạt là bao nhiêu? Trường hợp nào không phải bị xử phạt khi làm mất hóa đơn? Mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây:

(Hình ảnh: Hướng dẫn cách xử lý và mức phạt khi mất hóa đơn đầu ra)

(Hình ảnh: Hướng dẫn cách xử lý và mức phạt khi mất hóa đơn đầu ra)

Áp dụng điều 24 Thông tư 39/2014/TT-BTC của Bộ tài Chính: Hướng dẫn cách xử lý khi mất, cháy, hỏng hóa đơn GTGT đầu vào và đầu ra. Cụ thể như sau:

Khi phát hiện việc mất, cháy, hỏng hóa đơn đầu ra (dù chưa lập hay đã lập)

Cách xử lý:

Trong vòng 5 ngày kể từ ngày xảy ra mất, cháy, hỏng hóa đơn, kế toán phải:

– Lập báo cáo theo Mẫu số BC21/AC  (Mẫu báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn)  gửi lên cơ quan thuế quản lý trực tiếp 

– Hoặc đăng nhập vào phần mềm HTKK ⇒ Hóa đơn ⇒ Báo cáo mất, cháy, hỏng, hóa đơn (BC21/AC)

Trường hợp ngày cuối cùng (ngày thứ 05) trùng với ngày nghỉ theo quy định của pháp luật thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày tiếp theo của ngày nghỉ đó. 

Mức phạt cho 1 lần làm báo cáo mất hóa đơn:

Từ ngày 15/12/2016 Theo Thông tư 176/2016/TT-BTC: Mức phạt đối với bên bán khi làm mất hóa đơn GTGT đầu ra sẽ từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng

Bạn đang xem: Hướng dẫn cách xử lý và mức phạt khi mất hóa đơn đầu ra

Cụ thể cho các trường hợp:

+Trường hợp mất, cháy, hỏng hoá đơn đã phát hành (chưa lập hoặc đã lập) nhưng chưa giao cho KH, hoá đơn chưa đến thời gian lưu trữ hoặc hóa đơn đã lập theo bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ.

+ Hóa đơn đã lập (liên giao cho KH) bị mất, cháy, hỏng bên bán và bên mua lập biên bản ghi nhận sự việc, bên bán đã kê khai, nộp thuế, có hợp đồng, chứng từ chứng minh việc mua bán hàng hóa, dịch vụ và có một tình tiết giảm nhẹ thì xử phạt ở mức tối thiểu của khung tiền phạt; nếu có từ hai tình tiết giảm nhẹ thì xử phạt cảnh cáo.

+ Trường hợp mất, cháy, hỏng hoá đơn, trừ liên giao cho KH (tức là mất liên 1, liên 3 ….), trong thời gian lưu trữ thì xử phạt theo pháp luật về kế toán.

+ Trường hợp bên bán làm mất, cháy, hỏng các liên hoá đơn đã lập sai và đã xoá bỏ (bên bán đã lập hoá đơn khác thay thế cho các hoá đơn đã lập sai và đã xoá bỏ) thì bên bán bị phạt cảnh cáo.

+ Trường hợp mất, cháy, hỏng hoá đơn đã lập (liên giao cho KH) có liên quan đến bên thứ ba, nếu bên thứ ba do bên bán thuê thì xử phạt bên bán theo quy định tại điểm này.

+ Trong cùng một thời điểm, tổ chức, cá nhân thông báo mất nhiều số hoá đơn cho cơ quan thuế nhưng cơ quan thuế đủ căn cứ xác định tổ chức, cá nhân gộp nhiều lần mất hoá đơn để báo cáo cơ quan thuế thì xử phạt theo từng lần mất hoá đơn.

Các trường hợp không bị phạt tiền khi làm mất hóa đơn:

+ Nếu bên bán tìm lại được hoá đơn đã mất (liên giao cho KH) khi cơ quan thuế chưa ban hành quyết định xử phạt thì người bán không bị phạt tiền.

+ Trường hợp hóa đơn (liên giao cho KH) bị mất do cướp giật và có xác nhận của Công an thì sẽ không bị xử phạt. 

+ Trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn do thiên tai, hỏa hoạn hoặc do sự kiện bất ngờ, sự kiện bất khả kháng khác thì không bị xử phạt tiền.

 

học kế toán thực hành

Bài viết: Hướng dẫn cách xử lý và mức phạt khi mất hóa đơn đầu ra

Có thể bạn quan tâm:

Trường hợp khai báo với cơ quan thuế trong vòng 5 ngày kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hoá đơn đã mua nhưng chưa lập: không xử phạt

Trường hợp khai báo với cơ quan thuế từ ngày thứ 6 đến hết ngày thứ 10 kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hoá đơn đã mua nhưng chưa lập và có tình tiết giảm nhẹ: phạt cảnh cáo

Trường hợp khai báo với cơ quan thuế từ ngày thứ 6 đến hết ngày thứ 10 kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hoá đơn đã mua nhưng chưa lập và không có tình tiết giảm nhẹ:  thì bị xử phạt là 6.000.000 đồng.

Trường hợp khai báo với cơ quan thuế sau ngày thứ 10 kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hoá đơn đã mua nhưng chưa lập: phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng 

Hướng dẫn cách xử lý và mức phạt áp dụng cho các hóa đơn GTGT đầu ra bị mất, cháy, hỏng theo Thông tư mới nhất mà Kế toán cần nên biết

Hướng dẫn cách xử lý và mức phạt khi mất hóa đơn đầu ra tinh ngyen
Hướng dẫn cách xử lý và mức phạt khi mất hóa đơn đầu ra

Summary:

5

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá Hướng dẫn cách xử lý và mức phạt khi mất hóa đơn đầu ra 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.