Chat with us, powered by LiveChat Hướng dẫn làm công việc kế toán XDCB và TSCĐ chi tiết

Hướng dẫn làm công việc kế toán XDCB và TSCĐ chi tiết

Hướng dẫn làm công việc kế toán XDCB và TSCĐ chi tiết

(Hình ảnh: Hướng dẫn làm công việc kế toán XDCB và TSCĐ chi tiết)

(Hình ảnh: Hướng dẫn làm công việc kế toán XDCB và TSCĐ chi tiết)

Công việc của kế toán XDCB và TSCĐ là gì?

– Nhận và cập nhật chứng từ về TSCĐ, kiểm tra xác nhận TSCĐ khi nhập.

– Ghi chép, phản ánh tổng hợp chính xác, kịp thời số lượng, giá trị TSCĐ hữu hình hiện có

– Mở các sổ, thẻ kế toán cần thiết và hạch toán TSCĐ theo chế độ quy định.

– Tập hợp chi phí XDCB, chi phí sửa TSCĐ, chi phí sửa chữa nhà xưởng, lập quyết toán XDCB, chi phí sửa chữa hoàn thành.

– Tính toán và phân bổ chính xác mức khấu hao TSCĐ hữu hình vào chi phí sản xuất kinh doanh theo mức độ hao mòn của tài sản và chế độ quy định.

– Tính toán phản ánh kịp thời, chính xác tình hình xây dựng trang bị thêm, đổi mới, nâng cấp

– Cập nhật tăng giảm TSCĐ, lập danh sách tăng giảmTSCĐ từng tháng, năm.

– Xác định thời gian khấu hao TSCĐ (theo khung qui định nhà nước), tính khấu hao TSCĐ, chuyển số liệu khấu hao tháng cho từng bộ phận để hạch toán.

– Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị, các bộ phận trực thuộc trong các doanh nghiệp thực hiện đầy đủ chế độ ghi chép ban đầu về TSCĐ hữu hình

– Theo dõi tình hình tăng giảm và hiện trạng TSCĐ hữu hình trong phạm vi toàn đơn vị, cũng như tại từng bộ phận sử dụng TSCĐ hữu hình

– Tháo dỡ bớt làm tăng giảm nguyên giá TSCĐ hữu hình cũng như tình hình quản lý, nhượng bán TSCĐ hữu hình

– Lập biên bản thanh lý TSCĐ.

– Lập kế hoạch đầu tư đổi mới TSCĐ hữu hình trong từng đơn vị.

– Lập biên bản bàn giao và bàn giao trách nhiệm sử dụng tài sản cho đơn vị (bộ phận) công ty.

– Lập thẻ TSCĐ, sổ TSCĐ, Hồ sơ TSCĐ.

– Lập danh mục hồ sơ, tài liệu tài sản, sắp xếp và lưu hồ sơ TSCĐ.

– Lập kế hoạch sửa chữa và dự toán chi phí sửa chữa TSCĐ, giám sát việc sửa chữa TSCĐ hữu hình về chi phí và kết quả của công việc sửa chữa.

– Kiểm kê TSCĐ 6 tháng hoặc cuối năm.

– Cung cấp số liệu và tài liệu liên quan về TSCĐ khi có yêu cầu của phòng kế toán.

– Cung cấp thông tin để kiểm tra, giám sát thường xuyên việc giữ gìn, bảo quản, bảo dưỡng TSCĐ hữu hình

Bài viết: Hướng dẫn làm công việc kế toán XDCB và TSCĐ chi tiết

học-kế-toán-thực-hành

Bạn có thể quan tâm: File excel theo dõi TSCĐ.
Ưu điểm:
– Theo dõi được nhiều loại TSCĐ của nhiềm bộ phận và chi phí chờ phân bổ trên cùng 1 sheet – 1 file.
– Theo dõi TSCĐ/chi phí chờ phân bổ từ lúc sử dụng/trích lập cho đến khi khấu hao hết/phân bổ hết trên cùng 1 file.
– Có thể xem được báo cáo ngay tình hình sử dụng TSCĐ cho bất kỳ thời điểm nào, quá khứ, hiện tại hay tương lai.
– Đơn giản, nhỏ gọn, dễ sử dụng
Nhược điểm:
– Không có báo cáo tổng hợp khấu hao theo nhiều kỳ.
– Không theo dõi thêm nhiều thông tin chi tiết khác về TSCĐ.
– Không theo dõi được TSCĐ nếu thay đổi thời gian khấu hao

Download Button

 

Tags từ khóa: mô tả công việc kế toán – mô tả công việc kế toán tài sản cố định – mô tả công việc của phụ trách kế toán – nhiệm vụ của kế toán tscđ và ccdc – kế toán tscđ và ccdc – mô tả công việc kế toán công cụ dụng cụ – vai trò của kế toán tscđ và ccdc – kế toán tscđ và ccdc là gì

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá Hướng dẫn làm công việc kế toán XDCB và TSCĐ chi tiết 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.